Pradžia
Lt En

Sutrumpinimai

1. Raidiniai sutrumpinimai.

Keliažodžiai pavadinimai, tiek tikriniai, tiek bendriniai, trumpinami visus savarankiškus žodžius žymint pirmosiomis didžiosiomis raidėmis, po jų taškai nededami, pvz.:

ES – Europos Sąjunga

JTO – Jungtinių Tautų Organizacija

EEB – Europos ekonominė bendrija

PVM – pridėtinės vertės mokestis

VĮ – valstybės įmonė

 

Kartais žodžio pradžia žymima dviem raidėmis, pvz., VšĮ – viešoji įstaiga.

 

2. Matų simboliai.

Ilgio, ploto, tūrio, svorio, saiko ir kiti matai žymimi tam tikrais simboliais, po kurių nededamas taškas: m (metras), km (kilometras), cm (centimetras), mm (milimetras); g (gramas), kg (kilogramas), t (tona), l (litras).

Ploto matai žymimi ilgio matų simboliais su viršuje nurodytu laipsniu 2, tūrio matų – su laipsniu 3; tekste juos įprasta rašyti su priekyje einančiomis santrumpomis kv. ir kub.; kv. m (kvadratinis metras), kub. m (kubinis metras).

Simbolinėmis santrumpomis laikomi ir pinigų vienetų pavadinimai Lt (litas), ct (centas).

Savaitės dienos viešojo transporto tvarkaraščiuose, darbo laiko grafikuose, kalendoriuose ir pan. paprastai trumpinamos kaip simboliai: P – pirmadienis, A – antradienis, T – trečiadienis, K – ketvirtadienis, Pn – penktadienis, Š – šeštadienis, S – sekmadienis. Taip pat gali būti žymimos romėniškais skaitmenimis: I (pirmadienis), II (antradienis), III (trečiadienis), IV (ketvirtadienis), (penktadienis), VI (šeštadienis), VII (sekmadienis).

 

3. Neraidiniai grafiniai ženklai.

Procentai žymimi neraidiniais simboliais %, kurie rašomi prie skaitmenų – 10 %. Dokumentų tekste net su skaitmenimis vartojamas ne simbolis %, o žodis procentas arba santrumpa proc.

Paragrafo simboliai rašomi prieš skaičių, pvz.:§ 9, § 15–20 arba §§ 15–20.

 

4. Žmonių vardų trumpinimas.

Žmonių vardai grafiškai trumpinami rašant vieną didžiąją raidę (taip pat ir dviraidžius dz, dž), rečiau – pagal kitas trumpinimo taisykles, pvz.: J. Biliūnas, M. K. Čiurlionis, Dz. Jokštys, Dž. Verdis; Just. Marcinkevičius.

Sudėtinių vietovardžių be reikalo trumpinti nederėtų. Turi būti Didžioji Britanija (ne D. Britanija). Nedera trumpinti ir gatvių pavadinimų, pvz.: Naujoji Uosto g. (ne N. Uosto g.), Naujojo Sodo g. (ne N. Sodo g.).

Pastabos.

Tarp dviejų sutrumpinimų ar sutrumpinimo ir po jo einančio žodžio paliekamas tarpelis, todėl, pavyzdžiui, A.V. turi būti A. V., t.y. turi būti t. y., J.Petraitis turi būti J. Petraitis.

 

5. Dažniau vartojami sutrumpinimai:

a. - aikštė

a. k. - asmens kodas

a. s. - atsiskaitomoji sąskaita (atsisk. sąsk.)

adr. - adresas

aklg. - akligatvis

al. - alėja

apyg. - apygarda

aps., apskr. - apskritis

atsak. - atsakingasis, -oji

b. k. - banko kodas

bkl. - bakalauras

bt. - butas

buv. - buvęs, -usi

d. - dalis, diena

depart. - departamentas

dir. - direktorius

doc. - docentas

dr. - daktaras

dš. - dešinysis (intakas)

e. (el.) p. - elektroninis paštas

egz. - egzempliorius

eil. - eilutė

el. (e.) - elektroninis (el. paštas, e. paštas; el. parašas, e. parašas, taip pat

e. bankas, e. valdžia ir kt.)

faks. - faksas

g. - gatvė

gen. - generolas, generalinis (direktorius)

gerb. - gerbiamasis, -oji

gim. - gimęs, -usi

gyd. - gydytojas

gv. - gyvenvietė

insp. - inspektorius

inž. - inžinierius

ir pan. - ir panašiai

J. E. - Jo Ekscelencija

J. E. - Jo Eminencija

k. - kaimas

kab. - kabinetas

kl. - klasė

kln. - kalnas

kn. - knyga

kpt. - kapitonas

kr. - kairysis

kt. - kitas, -a

kun. - kunigas

ltn. - leitenentas

l.-d. - lopšelis-darželis

m. - metai

m. m. - mokslo metai

mėn. - mėnuo

m., mst. - miestas

mgr. - magistras

mjr. - majoras

min. - minutė

mln. - milijonas

mlrd. - milijardas

mok. - mokinys

mokyt. - mokytojas

mot. - moteris

mstl. - miestelis

nkt. - nekaitomas (žodis)

ntk. - neteiktinas (žodis)

Nr., nr. - numeris

p. - ponas, -ia, panelė; puslapis, punktas

p. - d. pašto dėžutė

p. m. e. - prieš mūsų erą

pavad., pav. -  pavaduotojas

pirm. - pirmininkas

pl. - plentas

plg. - palygink

plk. - pulkininkas; pelkė

pr. - prospektas

prof. - profesorius

prok. - prokuroras

prot. - protokolas

pss. - pusiasalis

pšt. - paštas

pvz. - pavyzdžiui; pavyzdys

r. - rajonas

red. - redaktorius

rš. - raštų kalbos

s. - sūnus; sąskaita

sąs. - sąsiuvinis

sav., saviv. savivaldybė

sekr. - sekretorius

sen. - seniūnas, seniūnija

sk. - skaityk; skyrius

skg. - skersgatvis

skyr., - sk. skyrius

skv. - skveras

sp. - spauda; spaustuvė

spec. - specialistas, specialusis, -ioji

sr. - sritis

st. - stotis

str. - straipsnis

š. m. - šių metų

šnek. - šnekamosios kalbos

t. - tomas

t. y. - tai yra

t. p. - taip pat; ten pat

tel. - telefonas

t. t. - taip toliau

tūkst. - tūkstantis

up. - upė

upl. - upelis

vad. - vadinamasis, -oji

ved. - vedėjas

virš. - viršininkas

vyr. - vyriausiasis, -ioji; vyras

vyresn. - vyresnysis, -ioji

vnt. - vienetas

žml. - žemėlapis

žr. - žiūrėk

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams