Pradžia
Lt En

Asmenų aptarnavimas karantino metu

iki Birželio 16 D. dėl koronaviruso grėsmės visoje šalyje įvestas karantinas.

Esant epideminei situacijai, kol bus atšauktas karantinas, Klaipėdos miesto savivaldybė rekomenduoja gyventojams toliau rinktis nuotolines paslaugas ir į asmenis aptarnaujančius padalinius atvykti tik tuomet, kai tai yra būtina, nesant galimybės keiptis nuotoliniu būdu. Prireikus paslaugų, jas galima užsisakyti el. būdu paslaugos.klaipeda.lt. Prašymai taip pat priimami elektroniniu paštu info@klaipeda.lt. Papildoma informacija teikiama telefonu (8 46) 39 60 66.


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ NUO 2020 M. BIRŽELIO 1 D. ETAPAIS ATNAUJINA KONTAKTINĮ KLIENTŲ APTARNAVIMĄ

Be išankstinės registracijos, tačiau ribojant klientų srautą, darbo valandomis klientai bus aptarnaujami Klientų aptarnavimo skyriuje, Liepų g. 11, Klaipėda.

Kituose Klaipėdos miesto savivaldybės asmenis aptarnaujančiuose padaliniuose, neturintys galimybės kreiptis nuotoliniu būdu, klientai bus aptarnaujami tik pagal išankstinę registraciją – atvykti numatytu laiku galės iš anksto telefonu ar elektroniniu paštu užsiregistravę gyventojai. Išankstinė registracija bus vykdoma nuo birželio 1 d.

Informacija dėl išankstinės registracijos:

 • Piniginės socialinės paramos, pašalpų klausimais registruotis tel. (8 46) 410840 (Socialinės paramos skyriaus padalinys Vytauto g. 13, Klaipėda), (8 46) 32 46 96 (Socialinės paramos skyriaus padalinys Laukininkų g. 19A, Klaipėda);
 • Apgyvendinimo globos namuose, būsto neįgaliesiems pritaikymo ar asmeninio asistento paslaugų skyrimo klausimais registruotis tel. (8 46) 39 63 12;
 • Gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais registruotis tel. (8 46) 39 61 02, el. paštu ruta.baltrusaitiene@klaipeda.lt, dana.zemguliene@klaipeda.lt (deklaravimas, išvykimo deklaravimas), tel. (8 46) 39 61 87, kristina.boziene@klaipeda.lt (deklaravimo duomenų keitimas, naikinimas);
 • Civilinės metrikacijos ir registracijos klausimais registruotis:
 • Pirminės teisinės pagalbos klausimais registruotis tel. (8 46) 39 61 70 arba el. paštu teisinepagalba@klaipeda.lt 
 • Kapų priežiūros klausimais registruotis tel. (8 46) 31 99 93 (laidojimo klausimais informacija teikiama nurodytu telefonu be išankstinės registracijos);
 • Paslaugų vaikams ir jų šeimoms klausimais registruotis tel. (8 46) 39 61 59, (8 46) 39 60 43;
 • Švietimo klausimais registruotis tel. (8 46) 39 61 35, el. paštu jovita.jankauskiene@klaipeda.lt (dėl mokyklų), tel. (8 46) 39 61 46 arba registruotis internetu https://darzeliai.klaipeda.lt/ (dėl darželių).

Viešosios tvarkos skyrius kontaktinį asmenų aptarnavimą planuoja atnaujinti nuo 2020 m. birželio 17 d.

KLIENTŲ APTARNAVIMO KARANTINO METU REIKALAVIMAI:
 • Klaipėdos miesto savivaldybė informuoja, kad nebus aptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, karščiavimas 37,3 C ir daugiau).
 • Kontaktinio asmenų aptarnavimo metu lankytojai privalo:
  • klausyti lankytojų srautus reguliuojančio ar asmenis aptarnaujančio darbuotojo nurodymų,
  • į paskirtą konsultaciją atvykti ne anksčiau 10 min. iki nustatyto laiko, jei lankytojai konsultacijai registruojami išankstinės registracijos pagalba,
  • laukiant konsultacijos laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienam nuo kito,
  • prieš užeinant į asmenis aptarnaujančių padalinių laukimo ir aptarnavimo patalpas dezinfekuoti rankas arba dėvėti vienkartines pirštines,
  • užėjus į asmenis aptarnaujančių padalinių laukimo ar aptarnavimo patalpas ir viso aptarnavimo metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones),
  • laikytis kitų asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas),
  • po suteiktos paslaugos ar konsultacijos nedelsiant palikti laukimo ir aptarnavimo patalpas.

Vienas langelis

Į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojus galima kreiptis nurodytais telefonais ir el. paštu:

Miesto ūkio klausimais:

 • miesto tvarkymas, kapinių priežiūros klausimai, gyvenamasis būstas (namų valdų, bendrijų veiklos klausimai, mokesčiai), atliekų tvarkymas, transporto organizavimas, želdinių priežiūra, leidimai renginiams, viešoji tvarka – tel. (8 46) 39 60 03; el. paštas ruta.miksyte@klaipeda.lt;

Planavimo klausimais:

 • teritorijų planavimas, projektavimo sąlygos, adresų suteikimas, statybos leidimai, statinių priežiūra, žemės kasimo darbai, žemės sklypų aukcionai, kultūros paveldo apsauga – tel. (8 46) 39 60 03, el. paštas ruta.miksyte@klaipeda.lt.

Socialiniais klausimais:

 • socialinio būsto nuoma, lengvatinės paskolos, kultūra, švietimas, sportas, sveikatos apsauga – tel. (8 46) 39 63 29, el. paštas ausra.endziulaitiene@klaipeda.lt.

Verslo, turto, finansų klausimais:

 • licencijos (alkoholis, tabakas, keleivių vežimas), leidimai prekybai ir paslaugoms teikti, savivaldybės turto nuoma ir jo pardavimas, žemės nuomos mokesčiai, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos, pranešimai dėl remonto – tel. (8 46) 39 61 72, el. paštas inga.vanceviciute@klaipeda.lt;
 • leidimai išorinei reklamai įrengti, savivaldybės turto nuoma ir jo pardavimas, žemės nuomos mokesčiai, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos – tel. (8 46) 39 63 29, el. paštas ausra.endziulaitiene@klaipeda.lt.

Bendraisiais klausimais:

 • archyvinių pažymų fizinių asmenų juridiniams faktams patvirtinti išdavimas, paraiškų dėl finansavimo iš savivaldybės biudžeto gavimo priėmimas; dokumentų, susijusių su seniūnaičių ir bendruomenių veikla priėmimas – tel. (8 46) 39 60 79, el. paštas elvyra.puke@klaipeda.lt.

Socialinė parama

Prašymus socialinėms išmokoms gauti galima pateikti el. būdu www.spis.lt.

Informacijos telefonai:

 • Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40
 • Laukininkų g. 19A – tel. (8 46) 32 46 96

Dėl prašymų pildymo el. būdu konsultacijos telefonais:

 • Vytauto g. 13 – tel.: (8 46) 41 08 41; 39 61 91; 39 60 98; 21 45 83; 39 61 22; 39 61 33
 • Laukininkų g. 19A – tel.: (8 46) 39 10 67; 39 10 66; 32 46 96; 39 10 68; 39 08 36; 39 07 43; 39 07 92; 32 38 72; 39 08 35

Vytauto g. 13 – pareiškėjams,  gyvenantiems centrinėje ir šiaurinėje miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.).

Laukininkų g. 19A – pareiškėjams, gyvenantys pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai).

Prašymus dėl apgyvendinimo globos namuose ar būsto neįgaliesiems pritaikymo ar asmeninio asistento paslaugų  galite pateikti el. paštu parama@klaipeda.lt arba siųsti paštu adresu Vytauto g. 13, Klaipėda. Informacija teikiama tel. (8 46) 39 63 12.

Dėmesio. Asmenims, gaunantiems priežiūros (pagalbos) ir (ar) slaugos išlaidų tikslines kompensacijas, kuriems specialiųjų poreikių terminas baigėsi 2020-03-16 (prasidėjus karantino laikotarpiui) ir vėliau, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje (NDNT) sprendimas dėl specialiųjų poreikių tęsiamas automatiškai iki karantino galiojimo pabaigos ir dar 30 kalendorinių dienų jam pasibaigus. Tikslinių kompensacijų mokėjimas šiems asmenims atnaujinamas (pratęsiamas) be atskiro asmens prašymo, t.y. asmenys neturi vykti į Socialinės paramos skyrių dėl tikslinės kompensacijos atnaujinimo (pratęsimo). Kompensacijų gavėjai apie atnaujintas (pratęstas) išmokas informuojami.


SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS


Civilinė metrikacija 

Civilinės metrikacijos paslaugų užsakymo galimybės

Gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugų užsakymo galimybės

 • Gyvenamąją vietą bei išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaruoti internetu per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (epaslaugos.lt)
 • Pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba gyvenamosios patalpos savininkui apie patalpoje deklaruotus asmenis užsakyti ir gauti elektroniniu būdu per Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapį klaipeda.lt (Viešosios paslaugos → Gyvenamosios vietos deklaravimas → pasirinkite norimą užsakyti paslaugą)
 • Prašymus (pasirašytus el. parašu) dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo, taisymo ar keitimo pateikti el. paštu ruta.baltrusaitiene@klaipeda.lt, metrikacija@klaipeda.lt arba siųsti paštu adresu S. Šimkaus g.11, 92126 Klaipėda
 • Informacija teikiama telefonu (8 46) 39 61 02 arba el. paštu ruta.baltrusaitiene@klaipeda.lt, dana.zemguliene@klaipeda.lt

Pirminė teisinė pagalba

Pirminės teisinės pagalbos klausimais galima kreiptis elektroniniu paštu teisinepagalba@klaipeda.lt ir telefonu (8 46) 39 61 70.

 • pirmadieniais 8.30–12.00 val.;
 • antradieniais 12.00–18.00 val.;
 • trečiadieniais 7.00–11.00 val.;
 • ketvirtadieniais 13.00–17.00 val.;
 • penktadieniais 8.30–12.00 val.

Pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo suteiks teisinę konsultaciją bei visą reikalingą informaciją Jums rūpimu klausimu.


VIEŠOJI TVARKA

Prašymus, skundus, paaiškinimus ir kitus dokumentus ar informaciją prašome pateikti, o norint pasiteirauti, prašome kreiptis el. paštu viesojitvarka@klaipeda.lt arba tel. (8 46) 21 95 43.

Dėl atliekamo administracinio nusižengimo tyrimo prašome telefonu ar el. paštu kreiptis į gautuose dokumentuose nurodytą valstybės tarnautoją arba į Kontrolės ir prevencijos poskyrio vedėją Saulių Valiulį tel. (8 46) 21 85 59 arba el. paštu saulius.valiulis@klaipeda.lt 

Turint klausimų dėl Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnų nagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų, prašome telefonu ar el. paštu kreiptis į gautuose dokumentuose nurodytą valstybės tarnautoją arba į Administracinių nusižengimų tyrimo poskyrio vedėją Viktoriją Zubienę tel. (8 46) 21 54 51, 8 694 73113 arba el. paštu viktorija.zubiene@klaipeda.lt 

Visi Viešosios tvarkos skyriaus valstybės tarnautojų kontaktiniai duomenys, kaip ir aktuali informacija, skelbiami Klaipėdos savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.klaipeda.lt 


AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ klientai bus aptarnaujami nuotoliniu būdu: telefonu, elektroniniu paštu. Klientų aptarnavimo centras interesantų nepriims. Išsami informacija apie padalinių darbą skelbiama https://www.klenergija.lt/ab-klaipedos-energija-stabdo-kontaktini-klientu-aptarnavima-del-covid-19-plitimo/.

AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ klientai bus aptarnaujami nuotoliniu būdu: telefonu, elektroniniu paštu. Klientų aptarnavimo centras interesantų nepriims. Išsami informacija apie padalinių darbą skelbiama https://www.vanduo.lt/ab-klaipedos-vanduo-imasi-prevenciniu-veiksmu-del-covid-19-pandemijos-plitimo-bei-stabdo-kontaktini-klientu-aptarnavima/228/89

KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS (KRATC). Dėl koronaviruso grėsmės laikinai stabdomas klientų aptarnavimas Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro patalpose Liepų g. 15. Interesantai prašymus bei kitus dokumentus KRATC gali pateikti e-savitarnos svetainėje https://mano.kratc.lt/,  arba el. paštu: kratc@kratc.lt, ar paprastu paštu adresu: Liepų g. 15, Klaipėda LT-92138. Informacija klientams nemokama telefono linija: (8 800) 13344. Informacija dėl atliekų išvežimo: (8 46) 390781. Karantino metu didžiųjų ir žaliųjų atliekų aikštelėse iš gyventojų atliekos nepriimamos. KRATC administruojamos žaliųjų atliekų aikštelės (Glaudėnų, Neringos, Joskaudų, Rumšų, Puodkalių, Ankštakių, Vėžaičių) žaliąsias atliekas priima tik iš juridinių asmenų, iš anksto susitarus su aikštelės vadybininku. Daugiau informacijos www.kratc.lt.

 • Glaudėnų aikštelė, tel. 8 633 25887
 • Neringos aikštelė, tel. 8 659 29420
 • Joskaudų aikštelė, tel. 8 630 08992
 • Rumšų aikštelė, tel. 8 630 08994
 • Puodkalių aikštelė, tel. 8 630 08936
 • Ankštakių aikštelė, tel. 8 630 08993
 • Vėžaičių aikštelė, tel. 8 655 42560

UAB „NAUJASIS TURGUS“. Drabužių paviljonas nedirbs iki karantino pabaigos, maisto paviljonų darbo laikas trumpinamas iki 17.00 val. Maitinimo įstaigos dirbs , bet tieks maistą tik išsinešimui. Administracijos darbuotojai, kurie gali, dirbs nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos: http://www.naujasisturgus.lt/news/281/71/Del-koronaviruso-pandemijos-keiciamas-darbo-laikas/.

UAB „SENASIS TURGUS“.  Darbo laikas trumpinamas iki 16 val. Daugiau informacijos: http://www.senasisturgus.lt/

UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ administracijos darbuotojai, kurie gali dirbti iš namų, dirbs nuotoliniu būdu. Vykdomi projektai ir rangos darbai objektuose nestabdomi, nes dirbama lauke.


Švietimo įstaigų darbo organizavimas karantino metu čia.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams