Pradžia
Lt En

2021 m.

 

2021-01-06

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr.T2-315 „Dėl leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir Klaipėdos miesto viešųjų kapinių lankymo tvarkos aprašo ir Netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės identifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Šakalienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2‑76 „Dėl mokesčio už naudojimąsi Klaipėdos miesto gatvėmis važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja J. Uptienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-347 ,,Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2018–2022 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Gaižutis.
 4. Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 m. strateginio veiklos plano programų projektų  pateikimas. Pranešėja I. Butenienė.

2021-01-20

 1.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-139 „Dėl budinčio globotojo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 2.  Dėl socialinių paslaugų teikimo vaikams tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 3.  Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 4. Dėl viešosios įstaigos „Mažųjų pasaulis“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. Pranešėja K. Petraitienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-23 ,,Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2015–2017 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Gaižutis.
 6. Dėl dalyvavimo mėlynosios vėliavos programoje. Pranešėja I. Šakalienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-211 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų skyrimo perspektyviems sportininkams aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 8. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 9. 9. Dėl savivaldybės būsto dalies pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 10. 10. Informacija apie šilumos kainą Klaipėdos mieste. Pranešėjai E. Simokaitis, A. Katinas.
  Nauji svarstytini klausimai:
 11. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 12. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.

 2021-02-10

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja R. Perminienė.
 2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio mažinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-342 ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo 2021–2023 metų programos ir priemonių plano patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 10. Dėl pavedimo organizuoti rūšiuojamąjį maisto ir (ar) virtuvės atliekų surinkimą iš gyventojų ir vykdyti surinktų atliekų apdorojimą. Pranešėja R. Jievaitienė.
 11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja I. Butenienė.
 12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 13. Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 14. Dėl Lietuvos jūrų muziejaus atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. Pranešėja K. Petraitienė.
  Naujas svarstytinas klausimas:         
 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos rodiklių gerinimo plano patvirtinimo. Pranešėja R. Perminienė.

2021-02-17, 22

 1. Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas ir Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo. Pranešėjai M. Černiūtė-Amšiejienė, I. Butenienė.
 2. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2021–2022 mokslo metams nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 3. Dėl Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 4. Dėl Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 5. Dėl Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 6. Dėl Klaipėdos Sendvario progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 7. Dėl Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-28 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-304 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 10. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio mažinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 11. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-356 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti tvarkos“ pakeitimo. Pranešėjas R. Mockus.
 13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai M. Vitkus, A. Ivanauskienė.
 14. Dėl 2021 metų vietinių rinkliavų lengvatų. Pranešėja K. Petraitienė.
 15. Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 16. 16. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 17. Informacija apie sudarytą Savivaldybės administracijos darbo grupę. Pranešėjas V. Gedvilas.
  Nauji svarstytini klausimai:
 18. Informacija apie COVID-19 planą (priemones verslui 2021 m.). Pranešėjas G. Neniškis.
 19. Dėl techninių klaidų ištaisymo Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. T2-299 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-247 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 20. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl prašymo perduoti Klaipėdos miesto savivaldybei valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus pateikimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Gružienė.
 21. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių transliavimo Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas A. Kačalinas.
 22. Dėl Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros. Pranešėjas A. Kačalinas.
 23. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metams nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.

 2021-03-03

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
2. Dėl dailės kūrinių statymo (įrengimo) ir nukeldinimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
3. Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį ugdymą Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose nustatymo. Pranešėja R. Rumšienė.
4. Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininkų kapitalo didinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T2-416 „Dėl Asmenims su sunkia negalia dienos socialinės globos asmens namuose skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl Dienos socialinės globos institucijoje skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
7. Dėl Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
8. Dėl Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.
9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

2021-03-17

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-353 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja L. Murauskienė.
 2. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų iš savivaldybės biudžeto finansavimo maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-403 „Dėl socialinės paramos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 5. Dėl dailės kūrinių statymo (įrengimo) ir nukeldinimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 6. Dėl neįgaliųjų sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 7. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Pranešėjas V. Nausėda.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-227 „Dėl Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 11. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Klaipėdos Lopšelį-darželį „Boružėlė“. Pranešėja L. Prižgintienė.
 12. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Klaipėdos lopšelį-darželį „Kregždutė“. Pranešėja L. Prižgintienė
 13.  Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Klaipėdos Lopšelį-darželį „Šermukšnėlė“. Pranešėja L. Prižgintienė.
 14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. Gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-286 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų nustatymo ir Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Kačalinas.
 15. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti. Pranešėja K. Petraitienė.

 Nauji svarstytini klausimai:

 1. Dėl savivaldybės būstų ir neįrengtų pastogių dalių pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.

 

 2021-04-07

 1. Dėl Susitarimo Nr. 1 dėl 2019 m. lapkričio 14 d. Bendradarbiavimo sutarties Nr. J9-2908 (2019 m. lapkričio 12 d. Nr. S-989) pakeitimo projekto. Pranešėjas V. Švedas.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos išlaidų iš savivaldybės biudžeto finansavimo maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugos programos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 4. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 5. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai M. Vitkus, D. Paliūnaitė.
 7. Dėl Vytauto Mačiulaičio ir Zigmo Renkės atminimo įamžinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl kapinių statuso“ pakeitimo. Pranešėjas V. Juška.
 9. Klaipėdos verslininkų  senamiesčio  sąjungos rašto svarstymas. Pranešėjas A. Kaveckis.

2021-04-14

 1. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 2. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-179 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 5. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „Raseinių plėtra“. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių prisidėti savo lėšomis prie Klaipėdos miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų infrastruktūros gerinimo, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja I. Šakalienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-356 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti tvarkos“ pakeitimo. Pranešėjas R. Mockus.
 8. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės 2021-2030 m. strateginio plėtros plano projektą. Pranešėja I. Butenienė.

2021-04-21

 1. Dėl likviduotų ir iš juridinių asmenų registro išregistruotų įmonių, įmonių, kurioms antstolio nustatytas skolų išieškojimo negalimumo aktas, bankrutavusių fizinių asmenų, mirusių fizinių asmenų skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Pranešėja K. Petraitienė.
 2. 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 3. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 4. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Pranešėjas V. Nausėda.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-356 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti tvarkos“ pakeitimo. Pranešėjas R. Mockus.
 9. Dėl pavedimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui tvirtinti savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarką. Pranešėja I. Butenienė.
 10. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“ reorganizavimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 11. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Boružėlė“ reorganizavimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 12. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ reorganizavimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr.T2-241 „Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ūkio išlaidų kompensavimo sutarčiai bei ūkio lėšų kainos nustatymo už vaiko lankytą dieną“ pakeitimo. Pranešėja J. Ceplienė.
 14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl vidutinės atlygintinos mokyklos ūkio lėšų kainos už mokinius, besimokančius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja J. Ceplienė.

 2021-05-12

 1. Dėl Savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo ir gamtos paveldo objektų skelbimo savivaldybės saugomais tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė, R. Jievaitienė.
 2. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Gatvių apšvietimas“ 2020 m. metiniam pranešimui. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Klaipėdos autobusų parkas“ 2020 m. metiniam pranešimui. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl pritarimo Akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2020 m. metinei ataskaitai. Pranešėjas E. Simokaitis.
  Nauji svarstytini klausimai:
 5. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 6. Dėl važiavimo Klaipėdos miesto reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais transporto lengvatos suteikimo 2021 m. renginių metu. Pranešėjas R. Mockus.
 7. Dėl pritarimo projekto „Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje įrengimas“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.

   

2021-05-19

 1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos „Klaipėda ID“ 2020 m. veiklos ataskaitai. Pranešėja R. Švelniūtė.
 2. Dėl neatlygintinai suteikiamų sporto bazių sporto renginiams organizuoti. Pranešėja R. Rumšienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021−2030 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo. Pranešėja I. Butenienė.
 4. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Naujasis turgus“ 2020 m. metiniam pranešimui. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Senasis turgus“ 2020 m. metiniam pranešimui. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 8. Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn iš valstybės ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 9. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 10. Dėl pritarimo Supratimo memorandumo dėl Europos sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos 2021 m. metinio forumo organizavimo Lietuvoje projektui. Pranešėja A. Valadkienė.

Nauji svarstytini klausimai:

 1. Dėl savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties ūkinio pastato pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl pritarimo reorganizuoti Uždarąją akcinę bendrovę „Gatvių apšvietimas“. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

2021-06-09

 1. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „Pamario troba“. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-328 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 6. Dėl mokesčių lengvatų teikimo asmenims, remiantiems reprezentacines Klaipėdos miesto sporto komandas, tvarkos nustatymo. Pranešėja R. Rumšienė.
 7. Dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumentų paskelbimo Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, sudedamąja dalimi. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-79 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Chockevičienė.
 9. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė.
 10. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Pranešėja A. Vaitkevičienė.

 2021-06-16

 1. Dėl Klaipėdos miesto biudžetinių sporto įstaigų sporto bazių paslaugų teikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 2. Dėl BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėja R. Rumšienė.
 3. Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį ugdymą Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose nustatymo. Pranešėja R. Rumšienė.
 4. Dėl Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas M. Poimanskis.
 5. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas M. Poimanskis.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. T2-90 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 7. Dėl atlyginimo dydžio už atlygintinai teikiamas paslaugas, vykdant Klaipėdos Vydūno gimnazijos kultūrinio ir meninio ugdymo programą, nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 8. Dėl Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėja J. Ceplienė.
 10. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 11. Dėl savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties ūkinio pastato dalies pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 12. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentams skyrimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 14. Dėl pritarimo projektų įgyvendinimui pagal klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę. Pranešėja I. Kubilienė.

Nauji svarstytini klausimai:
15.   Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir nekilnojamojo turto perdavimo valstybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
16.   Dėl sutikimo priimti dovanojamą viešosios įstaigos Neptūno krepšinio klubo dalininkų kapitalo dalį savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.

 

2021-06-30

 1. Dėl Klaipėdos miesto biudžetinių sporto įstaigų sporto bazių paslaugų teikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Sorokienė.
 2. Dėl BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėja A. Sorokienė.
 3. Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį ugdymą Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose nustatymo. Pranešėja A. Sorokienė.
 4. Dėl BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro sporto aikštynų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėja A. Sorokienė.
 5. Dėl Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklių patvirtinimo. Pranešėjas M. Poimanskis.
 6. Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas M. Poimanskis.
 7. Dėl Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentams skyrimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Valadkienė.

2021-07-07

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 2. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodikos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.
 4. Dėl atlyginimo dydžio už atlygintinai teikiamas paslaugas, vykdant Klaipėdos Vydūno gimnazijos kultūrinio ir meninio ugdymo programą, nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 7. Dėl Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos pavadinimo pakeitimo, nuostatų ir veiklos modelio patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 8. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-331 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.

 2021-07-14

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-313 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T2-51 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl servitutų ir apsaugos zonų nustatymo žemės sklypui Dubysos g. 10, Klaipėdoje. Pranešėja R. Gružienė.
 4. Dėl pritarimo sutarties dėl didžiųjų burlaivių regatos „The Tall Ship Races“ organizavimo Klaipėdoje projektui. Pranešėja K. Skiotytė-Radienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr.T2-182 „Dėl festivalio „Europiada“ organizavimo Klaipėdoje 2020 metais ir pritarimo sutarties projektui“ pakeitimo. Pranešėja K. Skiotytė-Radienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Mockienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja E. Mockienė.
 8. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

2021-09-08

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos jūrininkų sveikatos priežiūros centro dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 6. Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 7. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 8. Dėl vidutinės kuro įsigijimo kainos patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 9. Atstovo delegavimas į Nevyriausybinių organizacijų tarybą. Pranešėja A. Liesytė.
 10. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 11. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-333 „Dėl pajamų, gautų už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, planavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 13. Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė.
 14. Dėl prašymo paimti žemės sklypus (jų dalis) visuomenės poreikiams pateikimo. Pranešėja R. Gružienė.

2021-09-15

 1. Dėl sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo. Pranešėja R. Rumšienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 4. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 5. Dėl UAB „REGSEDA“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programos patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-89 „Dėl koncesijos mokesčio už komunalinių atliekų sutvarkymą apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T2-102 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo, formuojant uždarosios akcinės bendrovės „Debreceno vaistinė“ įstatinį kapitalą“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 9. Dėl viešame aukcione parduodamo Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

2021-09-22

 1. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2020 metais ataskaitai. Pranešėja I. Butenienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr.T2-319 „Dėl Rudolfo Valsonoko atminimo įamžinimo Klaipėdoje“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 6. Dėl Nathano Nafthalio atminimo įamžinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programos patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo. Pranešėja M. Černiūtė – Amšiejienė.

2021-10-13

 1. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 2. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo. Pranešėjas V. Nausėda.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-174 „Dėl Klaipėdos miesto biudžetinių sporto įstaigų sporto bazių paslaugų teikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 4. Dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį VŠĮ „Klaipėdos butai“. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ir valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėjas M. Poimanskis.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl bepiločių orlaivių skrydžių ribojimo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas M. Poimanskis.
 8. Dėl pritarimo dalyvauti asociacijos naujosios Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės veikloje. Pranešėja I. Butenienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2021–2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja V. Bubliauskienė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pranešėjas A. Dieninis.
 12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų. Pranešėjas A. Dieninis.

Svarstytinas klausimas:
13.    Informacija apie Vytauto g. 13 pastato perspektyvas. Pranešėjas D. Petrolevičius

2021-10-20

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-126 „Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-128 „Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn iš valstybės ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl savivaldybės būstų ir neįrengtos pastogės dalies pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl pritarimo reorganizuoti uždarąją akcinę bendrovę „Senasis turgus“. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl kompensavimo už neįrengtas automobilių stovėjimo vietas tvarkos aprašo ir sutarties formos patvirtinimo. Pranešėjas V. Švedas.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl prašymo paimti žemės sklypus (jų dalis) visuomenės poreikiams pateikimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Gružienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl Saugomų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas V. Juška.
 8. Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos ir veiksmų plano iki 2030 m. pažangos ataskaita už 2018-2020 m. Pranešėja R. Švelniūtė.
  Svarstytini klausimai:
 9. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 10. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.

2021-10-27

         AB „Klaipėdos energija“ iškėlimo iš Danės gatvės ir šios teritorijos pritaikymo visuomenės poreikiams  galimybių studijos pristatymas. Pranešėjas D. Baltrušaitis.

2021-11-10

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja S. Kačerauskaitė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 3. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 4. Dėl asmenų, remiančių reprezentacines Klaipėdos miesto sporto komandas, 2021 metų prašymų mokesčių lengvatoms gauti pateikimo termino pratęsimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 5. Dėl UAB „Ferteksos transportas“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 7. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 8. Dėl Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-20 „Dėl pritarimo Klaipėdos „Vyturio“ vidurinėje mokykloje ir Klaipėdos Vydūno vidurinėje mokykloje vykdomoms neformaliojo meninio ugdymo programoms“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja L. Prižgintienė.
 10. Dėl Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 11. Dėl Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 12. Dėl Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 13. Dėl Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 14. Dėl Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 15. Dėl Klaipėdos Vitės progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 16. Dėl Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 17. Dėl Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 18. Dėl Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 19. Dėl Klaipėdos Baltijos gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 20. Dėl Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 21. Dėl Klaipėdos Gedminų progimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 22. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.

2021-11-17

 1. Dėl materialinės paramos įstatyme nenumatytais atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl savivaldybės būsto ir neįrengtos pastogės dalių pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 6. Dėl dengto futbolo maniežo Klaipėdos pempininkų mikrorajone planavimo ir projektavimo. Pranešėjas R. Zulcas.
 7. Dėl draudimo naudoti civilines pirotechnikos priemones. Pranešėjas M. Poimanskis.
 8. Dėl mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 9. Dėl želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.
 11. Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos akcijų. Pranešėjas S. Budinas.
 12. Dėl paskatos organizuoti konferencinio turizmo renginius Klaipėdos miesto savivaldybėje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Švelniūtė.
 13. Dėl paskatos naujų darbo vietų kūrimui Klaipėdos miesto savivaldybėje administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Švelniūtė.

  Svarstytini klausimai:

 14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

 15. Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 m. sausio-rugsėjo mėn. biudžeto pajamas. Pranešėja K. Petraitienė.

 16. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.

 17. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai. Pranešėjas E. Simokaitis.

 18. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.

2021-12-01

 1. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo. Pranešėja D. Gerasimovienė.
 2. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio nustatymo. Pranešėja D. Gerasimovienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 1-242 „Dėl Klaipėdos kultūros magistro vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 4. Dėl paskatos pritraukti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus į Klaipėdos miesto savivaldybę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Švelniūtė.
 5. Ataskaita apie saulės elektrinės elektros suvartojimą (stebėsena). Pranešėja I. Kubilienė.

  Svarstytinas klausimas:

 6. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.

2021-12-08

 1. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 2. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 3. Dėl Lietuvos jūrų muziejaus atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. Pranešėja K. Petraitienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl ilgalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-84 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl mokytojo padėjėjo etatų įvedimo ir finansavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-334 „Dėl Klaipėdos miesto kapinių statuso“ pakeitimo. Pranešėjas V. Juška.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-370 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 11. Dėl keleivių vežimo kainų patvirtinimo. Pranešėjas R. Mockus.
 12. Dėl pritarimo projekto „Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių atnaujinimas“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.       

Svarstytini klausimai:

13.   Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.

14.   Informacija apie projektų įgyvendinimą ( gruodžio mėn. 1 dienai). Pranešėjai E. Jurkevičienė, V. Švedas.

2021-12-15

 1. Dėl Klaipėdos miesto strateginių sporto šakų kriterijų sąrašo patvirtinimo ir strateginių sporto šakų nustatymo. Pranešėja R. Rumšienė.
 2. Dėl pritarimo dalyvauti Europos komisijos misijoje „Klimatui neutralūs ir išmanūs miestai“ pagal programą „Europos horizontas“. Pranešėja E. Mantulova.
 3. Dėl savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties sandėlio patalpos pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl turto nurašymo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl Vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 6. Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano programų projektų pristatymas. Pranešėja S. Kačerauskaitė.
 7. Informacija apie projektų įgyvendinimą (2021 m. gruodžio 1 d.). Pranešėjai E. Jurkevičienė, V. Švedas.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading