Pradžia
Lt En

2022 m.

2022-01-05

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 2. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. Pranešėja K. Petraitienė.
 5. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ 2022–2024 metų veiklos plano patvirtinimo. Pranešėja D. Gerasimovienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-279 „Dėl materialinės paramos įstatyme nenumatytais atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 7. Dėl žemės sklypo pramonės g. 34, Klaipėdoje, dalies nuomos. Pranešėja R. Gružienė.
 8. Dėl savivaldybės žemės sklypo Švepelių g. 2c, kadastro Nr. 2101/0034:50, pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo ir pertvarkymo. Pranešėja R. Gružienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-192 „Dėl mokytojo padėjėjo etatų įvedimo ir finansavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

2022-01-12

 1. Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa. Pranešėjas G. Neniškis.
 2. Planavimo darbų programos Klaipėdos miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiajam planui bei Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planui rengti. Pranešėjas G. Neniškis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas M. Buivydienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 5. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. Pranešėja K. Petraitienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl atlyginimo dydžio už atlygintinai teikiamas paslaugas, vykdant Klaipėdos Vydūno gimnazijos kultūrinio ir meninio ugdymo programą, nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

2022-02-02

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėjai G. Neniškis, S. Kačerauskaitė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 3. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 1999 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. 42 „Dėl savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų revizoriaus darbo reglamento patvirtinimo ir revizorių skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja R. Perminienė.
 8. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 9. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas E. Kvederis.
 11. Dėl Finansavimo lėšų, skirtų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms, dviračių ir pėsčiųjų takams, daugiabučių namų kiemų vidaus keliams (gatvėms) ir jų automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), naudojimo ir skirstymo, objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja V. Tkačik.

2022-02-09

 1. Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Klaipėdos vaikų ligoninę. Pranešėjas R. Didžiokas.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės - viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės dalininkės – turtinių ir neturtinių teisių perdavimo valstybės nuosavybėn. Pranešėjas R. Didžiokas.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-296 „Dėl priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 7. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metams nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.

 

2022-03-09

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T2-183 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-279 „Dėl Materialinės paramos įstatyme nenumatytais atvejais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-81 „Dėl išmokos dydžio seniūnaičiams nustatymo ir išmokų seniūnaičiams su jų, kaip seniūnaičių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti mokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas D. Petrolevičius.
 5. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 6. Dėl pritarimo projekto „Žvejybos produktų iškrovimo vietos prie Pilies tilto Klaipėdoje įrengimas“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-79 „Dėl atstovų delegavimo į Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo grupę“ pakeitimo. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos 2021 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja S. Kačerauskiatė.
 9. Dėl skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Pranešėja K. Petraitienė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-328 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja L. Prižgintienė.
 11. Dėl pritarimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis. Pranešėja L. Prižgintienė.
 12. Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Klaipėdos lopšelį-darželį „Putinėlis“. Pranešėja L. Prižgintienė.
 13. Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Klaipėdos darželį „Gintarėlis“. Pranešėja L. Prižgintienė.
 14. Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetines įstaigas Klaipėdos lopšelį-darželį „Pingvinukas“ ir Klaipėdos lopšelį-darželį „Vėrinėlis“. Pranešėja L. Prižgintienė.

2022-03-16

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-138 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas D. Petrolevičius.
2. Dėl Kvietimų į Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros įstaigų rengiamus spektaklius, koncertus bei kitus renginius suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-247 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T2-54 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
6. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį AB „Klaipėdos energija“. Pranešėjas E. Simokaitis.
7. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
8. Dėl Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T2-9 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.

Svarstytini klausimai:
10. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėjas E. Simokaitis.
11. Dėl atlyginimo už neformalųjį ugdymą Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose netaikymo užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų. Pranešėja R. Rumšienė.
12. Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros įstaigų lankymo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
13. Dėl savivaldybės būsto neatlygintinos nuomos sutarties piliečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, formos patvirtinimo. Pranešėja L. Murauskienė.

2022-04-06

 1. Dėl Klaipėdos miesto reprezentacinių sporto komandų, kurioms gali būti skirta asmenų parama, 2022 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto strateginių sporto šakų sąrašo olimpiniam ciklui patvirtinimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 3. Dėl BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro sporto bazių (Paryžiaus Komunos g. 16A) teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėja R. Rumšienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T2-236 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos miesto poliklinikos dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininkų kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 9. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti. Pranešėja K. Petraitienė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės socialinių paslaugų 2022 metų plano patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 11. Dėl socialinių paslaugų teikimo vaikams, likusiems be tėvų globos, socialinės globos įstaigose ir išėjus iš jų gyventi savarankiškai tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 12. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos. Pranešėjas S. Budinas.
 13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas D. Petrolevičius.

2022-04-13

 1. 1. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 2. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 4. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2‑378 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Projekto „International House Klaipėda“ pristatymas. Pranešėja R. Švelniūtė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2‑255 „Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai ir Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Gaižutis.
 9. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ reorganizavimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 10. Dėl biudžetinių įstaigų Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ reorganizavimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 11. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis“ reorganizavimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

2022-04-20

 1. 1. Dėl Mogiliovo gatvės pavadinimo pakeitimo. Pranešėjas V. Nausėda.
 2. Dėl nepritarimo akcinės bendrovės „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ planuojamos ūkinės veiklos galimybei. Pranešėja R. Jievaitienė.
 3. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

Svarstytini klausimai:

 1. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėjas A. Kačalinas.
 2. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl pritarimo projekto „Dengto futbolo maniežo statyba“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 4. Dėl leidimo nuomotis transporto priemones. Pranešėjas E. Simokaitis.

2022-04-27

        Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės ketinimų protokolui. Pranešėjas E. Simokaitis.

2022-05-11

 1. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T2-244 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė. 
 4. Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 5. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios įstaigos Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro 2021 m. veiklos ataskaitai. Pranešėja R. Švelniūtė.
 6. Dėl pritarimo VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėjas R. Mockus.
 7. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 8. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos „Europiados“ šventėje dalyvausiančius prekybininkus ir paslaugų teikėjus. Pranešėja K. Petraitienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl vidutinės atlygintinos mokyklos ūkio lėšų kainos už mokinius, besimokančius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja J. Ceplienė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr.T2-241 „Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ūkio išlaidų kompensavimo sutarčiai bei ūkio lėšų kainos nustatymo už vaiko lankytą dieną“ pakeitimo. Pranešėja J. Ceplienė.
 11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių švietimo ir sporto įstaigų, įgyvendinančių neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, paslaugų gavėjų skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja J. Ceplienė.

Svarstytini klausimai:

 1. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos. Pranešėja K. Petraitienė.
 2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai. Pranešėja D. Čeporiūtė.

2022-05-18

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T2-244 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių 2021 metų metinėms ataskaitoms, metiniams pranešimams. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „Brendan company“. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl pritarimo galutiniam koncesijos sutarties projektui. Pranešėjas E. Simokaitis.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 9. Dėl prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos Klaipėdos mieste kvotų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 10. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąją įstaigą „Klaipėda ID“ ir viešąją įstaigą Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centrą. Pranešėja R. Švelniūtė.
 11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-49 „Dėl botaninio paveldo objektų skelbimo saugomais“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

2022-06-08

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja S. Kačerauskaitė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja S. Kačerauskaitė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl finansavimo lėšų, skirtų Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms, dviračių ir pėsčiųjų takams, daugiabučių namų kiemų vidaus keliams (gatvėms) ir jų automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), naudojimo ir skirstymo, objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja V. Tkačik.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-333 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas G. Neniškis.
 7. Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nustatymo. Pranešėjas G. Neniškis.
 8. Dėl AB „Klaipėdos vanduo“ 2019–2021 metų veiklos plano faktinių investicijų vykdymo ataskaitos suderinimo. Pranešėjas A. Gaižutis.
 9. Informacija apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo eigą Klaipėdos mieste. Pranešėjai A. Gaižutis, D. Būdvytytė.

2022-06-15

 1. Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai. Pranešėja V. Marcinkevičienė.
 2. Dėl ilgalaikio materialiojo turto nurašymo. Pranešėja G. Paulikienė.
 3. Dėl sutikimo perimti turtą valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja G. Paulikienė.
 4. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja G. Paulikienė.
 5. Dėl valstybės turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėja G. Paulikienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-111 „Dėl biudžetinių įstaigų Klaipėdos lopšelio‑darželio „Pingvinukas“ ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ reorganizavimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 7. Dėl Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos universitetinių ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo klasių veiklos modelio aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 8. Informacija apie galimą papildomą humanitarinę paramą Ukrainai. Pranešėja K. Petraitienė.                   
  Svarstytini klausimai:
 9. Dėl Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos universitetinių novatoriško verslumo ugdymo klasių veiklos modelio aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 10. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės dalyvavimui tarptautinės organizacijos „Baltic Sail“ veikloje 2022–2026 m. ir pritarimo sutarties projektui. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 11. Dėl pritarimo reorganizuoti viešąją įstaigą „Klaipėda ID“ ir viešąją įstaigą Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centrą. Pranešėja R. Švelniūtė.
 12. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

2022-07-13

 1. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėjas R. Zulcas.
 2. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 3. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl savivaldybės būstų ir neįrengtos palėpės dalies pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro nuostatų patvirtinimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 7. Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį ugdymą Klaipėdos miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose nustatymo. Pranešėja R. Rumšienė.
 8. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje nustatymo. Pranešėja D. Čeporiūtė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2‑156 „Dėl Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto globos namų socialinės globos paslaugos kainos nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 11. Dėl pritarimo Neringos savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių, besimokančių Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vidurinio ugdymo programose, kai vidurinis ugdymas neorganizuojamas Neringos savivaldybėje, ūkio išlaidų kompensavimo sutarčiai. Pranešėja J. Ceplienė.
 12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo, atlyginimo dydžio ir jo perskaičiavimo metodikos nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 13. Dėl maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-197 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 15. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 1-422 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų atlygintinai teikiamų viešųjų paslaugų tarifų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 16. Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už teikiamas papildomas vaikų priežiūros paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose. Pranešėja L. Prižgintienė.
 17. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.

2022-08-31

 1. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro teikiamų atlygintinų sporto aikštynų priežiūros paslaugų kainų nustatymo. Pranešėja R. Rumšienė.
 2. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl sutikimo priimti dovanojamą viešosios įstaigos Neptūno krepšinio klubo dalininkų kapitalo dalį savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-226 „Dėl dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-24 „Dėl jaunimo iniciatyvų ir programų projektų dalinio finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 8. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 11. Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai ir kriminogeninei situacijai konkrečių vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Mačiulė.
 12. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja J. Ceplienė.

2022-09-07

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja S. Kačerauskaitė.
 2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitai. Pranešėja S. Kačerauskaitė.
 3. Dėl valstybinės žemės sklypo Priešpilio g. 2, Klaipėdoje, dalies perdavimo neatlygintinai naudotis. Pranešėja R. Gružienė.
 4. Dėl sutikimo perduoti savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl Savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties ūkinio pastato dalies pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl sutikimo priimti dovanojamą viešosios įstaigos Neptūno krepšinio klubo dalininkų kapitalo dalį savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 8. Dėl pritarimo Kultūros centro Žvejų rūmų modernizavimo koncepcijai ir 3A alternatyvos įgyvendinimui. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 9. Dėl architektūrinių konkursų organizavimo. Pranešėjas M. Mockus.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja J. Simonavičiūtė

Svarstytinas klausimas:

11.   Dėl vidutinės kuro įsigijimo kainos patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

2022-09-28

 1. Dėl BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro teikiamų apgyvendinimo paslaugų dviračių treko komplekso administraciniame pastate. Pranešėja R. Rumšienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-146 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-53 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, pakeitimo. Pranešėja L. Skrupskelienė.
 4. Informacija apie Klaipėdos miesto lietaus nuotekų sistemas. Pranešėjai A. Vaitkus, B. Jonikas, I. Kubilienė, V. Švedas.

2022-10-05

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-174 „Dėl Klaipėdos miesto biudžetinių sporto įstaigų sporto bazių paslaugų teikimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 2. Dėl UAB „Regseda“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 3. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2023 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-300 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 5. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 7. Dėl mokėjimo už kai kurių rūšių socialines paslaugas nustatymo. Pranešėja A. Liesytė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-145 „Dėl savivaldybės būstų pardavimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 9. Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų perdavimo valstybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T2-53 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 11. Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas G. Pocius.

2022-10-12

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Neptūno krepšinio klubo dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos miesto poliklinikos dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 5. Dėl Prancūzijos XXI pėsčiųjų šaulių bataliono atminimo įamžinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 6. Dėl pritarimo Kultūros centro Žvejų rūmų modernizavimo koncepcijai ir 3A alternatyvos įgyvendinimui. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T236„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja S. Kačerauskaitė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.

2022-11-09

 1. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 2. Dėl UAB „Ferteksos transportas“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-53 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjos L. Prižgintienė, J. Ceplienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T2-247 „Dėl Klaipėdos miesto tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-100 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl savivaldybės būsto ir neįrengtos palėpės dalies pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl viešame aukcione parduodamo Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 8. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 9. Dėl įgaliojimo suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui nustatyti maksimalius socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Klaipėdos miesto gyventojams dydžius. Pranešėja A. Liesytė.
 10. Dėl draudimo naudoti civilines pirotechnikos priemones. Pranešėjas M. Poimanskis.
 11. BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ perduotų krantinių apžvalgos ataskaita. Pranešėjas O. Marinič.

2022-11-16

 1. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 2. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 3. Dėl BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos ir BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos sporto bazių suteikimo neatlygintinai. Pranešėja R. Rumšienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo ir biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. T2-42 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 7. Dėl asmenų delegavimo į asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą ir valdybą. Pranešėja A. Valadkienė.
 8. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 9. Klaipėdos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano programų projektų pristatymas. Pranešėja S. Kačerauskaitė.

2022-11-30

 1. Dėl UAB „Alynas“ prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 2. Dėl asmenų delegavimo į Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų nepriklausomų narių atrankos komisiją. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2‑76 „Dėl mokesčio už naudojimąsi Klaipėdos miesto gatvėmis važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja J. Uptienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 5. Prašymas dėl naujo viešojo transporto maršruto dalinio finansavimo. Pranešėjas R. Mockus.

2022-12-07

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-91 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-304 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-136 „Dėl Klaipėdos miesto biudžetinių sporto mokymo įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 5. Dėl UAB „Alynas“ prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-370 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 10. Dėl keleivių vežimo kainų patvirtinimo. Pranešėjas R. Mockus.
 11. Prašymas dėl naujo viešojo transporto maršruto dalinio finansavimo. Pranešėjas R. Mockus.
 12. Dėl valstybinės žemės sklypo Priešpilio g. 2, Klaipėdoje, dalies perdavimo neatlygintinai naudotis. Pranešėja R. Gružienė.
 13. Dėl mokesčio ugdymo sąlygoms užtikrinti nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems mokiniams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja J. Ceplienė.
 14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr.T2-176 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjos E. Deltuvaitė, J. Ceplienė.

2022-12-14

 1. Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas G. Pocius.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-17 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-370 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading