Pradžia
Lt En

2023 m.

2023-01-11

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-189 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės stipendijų Klaipėdos aukštųjų mokyklų I kurso studentams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Pranešėjas G. Neniškis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 5. Dėl lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 6. Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo. Pranešėja J. Ceplienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-53 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą Klaipėdos miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja J. Ceplienė.

Svarstytinas klausimas:

 1. VŠĮ Neptūno futbolo klubo prašymas. Pranešėjas T. Vaitkus.

2023-01-18

 1. Dėl savivaldybės būsto pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „Trastila“. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 5. Prašymas dėl numatytos sankryžos Liepų g. ir Ragainės g. įgyvendinimo. Pranešėjas V. Serapinas.

  Svarstytini klausimai:

 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

 7. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėja E. Deltuvaitė.

2023-02-08

 1. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai jūrininkų sveikatos priežiūros centrui. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-109 „Dėl Lietuvos vakarų krašto dainų šventės dalyvių apgyvendinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-88 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės organizuojamų gastrolių tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 4. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 5. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 6. Dėl sutikimo steigti lošimų organizavimo vietą. Pranešėja J. Uptienė.
 7. Dėl prašymo paimti žemės sklypus visuomenės poreikiams pateikimo Nacionalinei žemės tarnybai prie Aplinkos ministerijos. R. Gružienė.
 8. KEPS2030 įgyvendinimo pažangos pristatymas už 2018-2022 m. Pranešėja J. Sokolova.
 9. Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2023–2024 mokslo metams nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.

2023-02-22

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. N2-176 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 2. Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto dalies etato įsteigimo ir išlaikymo 2023 m. savivaldybės biudžeto lėšomis VŠĮ tarptautinės Ukrainos mokyklos Klaipėdos padalinyje. Pranešėja R. Perminienė.
 3. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. ir įstatų pakeitimo pristatymas. Pranešėja A. Valadkienė.
 5. Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2023–2024 mokslo metams nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų Klaipėdos miesto istorinėse dalyse teikimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.

2023-03-08

 1. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 2. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 3. Dėl Klaipėdoje organizuojamų sporto renginių dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-220 „Dėl Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja R. Chockevičienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

Svarstytini klausimai:

 1. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja L. Murauskienė.
 2. Dėl pritarimo projekto „Klaipėdos pilies didžiojo bokšto aktualizavimas ir įveiklinimas“ įgyvendinimui. Pranešėja R. Zulcas.

2023-03-15

 1. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti. Pranešėja K. Petraitienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-1 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 3. Dėl skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo. Pranešėja K. Petraitienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Valadkienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos psichikos sveikatos centro dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-347 ,,Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2018–2022 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 8. Dėl savivaldybės būsto dalies pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 9. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 10. Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiai viešai susisiekimo infrastruktūrai, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja V. Tkačik.
 11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nustatymo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.
 12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. Pranešėjai M. Vitkus, A. Digrienė.

Svarstytini klausimai:

 1. Dėl Klaipėdos miesto reprezentacinių sporto komandų, kurioms gali būti skirta asmenų parama, 2023 metų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 2. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Klaipėdos vaikų ligoninei. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-94 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas G. Neniškis.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Pranešėja I. Valužytė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos Neptūno krepšinio klubo dalininko kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 7. Dėl pritarimo trišalės sutarties projektui. Pranešėjas V. Švedas.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų biudžetinių įstaigų automobilių įsigijimo, nuomos arba nuomos pagal veiklos nuomos sutartis“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content