Pradžia
Lt En

2019 m.

2019 METAI

2019-05-10

 1. Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininko skyrimas. Pranešėjas V. Grubliauskas.
 2. Finansų ir ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimas. Pranešėjas V. Grubliauskas

2019-05-15

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo ir UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašo Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl savivaldybės būstų pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro neatlygintinų paslaugų suteikimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 6. Dėl 2020 metų mokestinio laikotarpio žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio nustatymo. Pranešėja K. Petraitienė.
 7. Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 8. Dėl prašymo atleisti nuo žemės mokesčio arba jį sumažinti. Pranešėja K. Petraitienė.
 9. Dėl 2020 metų mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo. Pranešėja K. Petraitienė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas D. Petrolevičius.
 11. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-181 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Klaipėdos miesto savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja R. Razgienė.
 12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-257 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Perminienė.
 13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės dalyvavimo PSO Europos Sveikų miestų tinklo VII fazėje. Pranešėja R. Perminienė.
 14. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja D. Netikšienė.

2019-05-22 

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Špučienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto biudžetinių sporto mokymo įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo. Pranešėja R. Rumšienė.
 4. Dėl Klaipėdos savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T2-169 „Dėl leidimo nemokamai naudotis Klaipėdos miesto daugiafunkcio sveikatingumo centro paslaugomis senjorams, neįgaliesiems, sportininkams ir plaukimo veteranų rinktinei“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 5.   Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybei. Pranešėja R. Gružienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-247 „Dėl Klaipėdos miesto tautinių mažumų tarybos prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 9. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 10. Atstovo delegavimas į Nevyriausybinių organizacijų tarybą. Pranešėja A. Liesytė.
 11. Atstovo delegavimas į Šeimų tarybą. Pranešėja A. Liesytė.
 12.     Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ vadovo veiklos ataskaita. Pranešėja D. Netikšienė.

Papildomas klausimas:

13.   Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-394 „Dėl Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadinimų Klaipėdos mieste suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

 

2019-06-12

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 2. Dėl socialinės paramos tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-263 „Dėl Klaipėdos miesto akademinių reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja A. Andruškevičiūtė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2016–2018 metų ataskaitai. Pranešėja M. Černiūtė-Amšiejienė.
 6. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 7. Viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ vadovo veiklos ataskaitos pateikimas. Pranešėja D. Netikšienė.

 Papildomi klausimai:           

 1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties ūkinio pastato dalių pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „SBTF“. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-51 „Dėl Pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas D. Petrolevičius.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-69 „Dėl Pagalbos į namus, perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas D. Petrolevičius.
 6. Dėl Kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-119 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 8. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 9. Dėl Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 10. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 11. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 12. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L Prižgintienė.
 13. Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“ nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

 

2019-07-03 

 1. Dėl Girdavos gatvės pavadinimo suteikimo, Pamario gatvės pavadinimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo. Pranešėjas V. Nausėda.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr.T2-416 „Dėl Asmenims su sunkia negalia dienos socialinės globos asmens namuose skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 3. Dėl Europos jaunimo sostinės tarybos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja A. Andruškevičiūtė.
 4. Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl sutikimo pertvarkyti Klaipėdos miesto savivaldybės įmonę „Debreceno vaistinė“ į uždarąją akcinę bendrovę. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl laikraščio „Memeler dampfboot“ atminimo įamžinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T2-182 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 8. Dėl Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos sporto klasių mokinių ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-306 „Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros teikiamų kūrybinio inkubatoriaus kultūros fabriko paslaugų įkainių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja J. Činauskaitė.
 10. Dėl pritarimo dalyvauti tarptautinės programos Interreg Europe projekte „Tarptautinės įmonės“ partnerio teisėmis. Pranešėja J. Činauskaitė.
 11. Dėl pritarimo projekto „Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.

 Papildomas klausimas:

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl kultūros bei meno projektų finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

 2019-07-10

 1. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir griovimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl  atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja D. Netikšienė.
 4. Dėl savivaldybės būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja D. Netikšienė.
 5. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja D. Netikšienė.
 6. Dėl Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų dalinio finansavimo  iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Andruškevičiūtė.
 7. Dėl savivaldybės žemės sklypo dalies perdavimo valdyti patikėjimo teise. Pranešėja R. Gružienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2-370 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Jievaitienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-255 „Dėl pritarimo partnerystės sutarčiai ir Klaipėdos miesto energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Kubilienė.
 10. Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę. Pranešėja I. Kubilienė.
 11. Dėl Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 12. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. T2-241 „Dėl pritarimo Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų, ugdomų Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ūkio išlaidų kompensavimo sutarčiai bei ūkio lėšų kainos už vaiko lankytą dieną nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja J. Ceplienė.
 13. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl vidutinės atlygintinos mokyklos ūkio lėšų kainos už mokinius, besimokančius Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja J. Ceplienė.

 Papildomi klausimai:

 1. Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui pagal klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę. Pranešėja I. Kubilienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-103 „Dėl nepanaudotų lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 3. Dėl savivaldybės būsto pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investiciniams projektams finansuoti. Pranešėja R. Kambaraitė.

2019-07-17

 1. Dėl leidimo atlikti negyvenamojo pastato-kiosko Liepojos g. 41, Klaipėdoje, kapitalinio remonto darbų užsakovo funkcijas. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl leidimo atlikti negyvenamojo pastato – ligoninės Liepojos g. 39, Klaipėdoje, kapitalinio remonto darbų užsakovo funkcijas. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl sprendimo pirkti nekilnojamąjį daiktą savivaldybės nuosavybėn patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-273 „Dėl pritarimo dalyvauti asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės veikloje“ pakeitimo. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 6. Dėl pritarimo asociacijos „Klaipėdos regionas“ dalyvavimui Interreg 2014-2020 m. Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte „Tarpsieninio bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant tvarią ilgalaikę plėtrą tarp Klaipėdos ir Kuržemės regionų“ partnerio teisėmis. Pranešėja J. Činauskaitė.
 7. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitai. Pranešėja I. Butenienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Kambaraitė.
 10. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl Netvarkomo arba apleisto, arba nenaudojamo, arba naudojamo ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas G. Pocius.

 Papildomi klausimai:

 1. Dėl Klaipėdos Baltijos gimnazijos universitetinių inžinerinio ugdymo klasių veiklos modelio patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 2. Dėl Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja D. Netikšienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo. Pranešėja. J. Činauskaitė.
 5. Dėl paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja J. Činauskaitė.
 6. Dėl paramos teikimo investuotojams Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja J. Činauskaitė.

 2019-09-04

 1. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl vidutinės kuro įsigijimo kainos patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 4. Dėl pritarimo projekto „Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių kiemų tvarkymas“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pranešėja R. Kambaraitė.
 6. Dėl pritarimo Japonijos Kudžio miesto ir Lietuvos Respublikos Klaipėdos miesto partnerystės sutarčiai. Pranešėja R. Švelniūtė.

 Papildomi klausimai:

 1. VŠĮ „Plaukimas visiems“ prašymas. Pranešėjas A. Kaveckis.
 2. Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Kultūrų diasporos centro infrastruktūros kompleksinė plėtra“ (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros kompleksinė plėtra). Pranešėja E. Jurkevičienė.
 3. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.

2019-09-18

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl savivaldybės būsto pardavimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl inžinerinių statinių perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl sprendimo pirkti nekilnojamąjį daiktą savivaldybės nuosavybėn patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl UAB „REGSEDA“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl klasių ir mokinių skaičiaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja V. Bubliauskienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. T2-61 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės švietimo įstaigose 2019–2020 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja V. Bubliauskienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Kambaraitė.
 8. Dėl Netvarkomo arba apleisto, arba nenaudojamo, arba naudojamo ne pagal paskirtį nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas G. Pocius.
 9. Informacija apie UAB „Naujasis turgus“ veiklą. Pranešėjas V. Karmanov.

 Papildomi klausimai:

 1. Dėl nekilnojamojo turto savivaldybės nuosavybėn pirkimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl valstybinės žemės sklypo Šermukšnių g. 11, Klaipėdoje, perdavimo neatlygintinai naudotis. Pranešėja R. Gružienė.
 3. Dėl viešame aukcione parduodamo Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis

 

2019-09-25

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų Klaipėdos miesto istorinėse dalyse teikimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 2. Dėl pritarimo projekto „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 3. Dėl pritarimo projekto „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.

 Papildomi klausimai:

 1. Dėl Materialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 2. Dėl Klaipėdos krašto prekybos rūmų atminimo įamžinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

2019-10-02

 1. Dėl UAB „FERTEKSO TRANSPORTAS“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-201 „Dėl socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja A. Liesytė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-327 „Dėl sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 4. Dėl dalinio finansavimo skyrimo vienbučiams, dvibučiams ir daugiabučiams gyvenamiesiems namams prijungti prie Klaipėdos miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas A. Gaižutis.
 5. Informacija apie Skulptūrų parko projektą. Pranešėjas V. Juška.

 2019-10-09

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga remonto darbų eiliškumo kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas V. Švedas.
 2. Dėl prašymo atleisti nuo žemės mokesčio arba jį sumažinti. Pranešėja K. Petraitienė.
 3. Informacija apie akcininko lūkesčius uždarosioms akcinėms bendrovėms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Atstovų delegavimas Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginiam plėtros planui parengti. Pranešėjas A. Kaveckis.

219-10-16

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-39 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto investavimo, didinant viešosios įstaigos „Klaipėdos irklavimo centras“ dalininkų kapitalą. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėjas V. Švedas.
 4. Dėl pritarimo Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauškutė“ projekto įgyvendinimui pagal klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę. Pranešėja I. Kubilienė.
 5. Dėl pritarimo Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos projekto įgyvendinimui pagal klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę. Pranešėja I. Kubilienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-51 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja. R. Jievaitienė.
 7. Informacija apie teisinės bazės keitimą - sankcijų (baudų) dydžių taikymą savininkams dėl netvarkomo, apleisto, nenaudojamo turto. Pranešėja J. Drizgaitė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.
 9. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Kambaraitė.

 Papildomi klausimai:

 1. Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo. Pranešėja J. Ceplienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas E. Simokaitis.

 

 2019-11-13

 1. Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn iš UAB „BRP Invest“. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėjas E. Simokaitis.
 3. Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja D. Netikšienė.
 4. Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties projektui. Pranešėja E. Deltuvaitė.
 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-66 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo ir investicijų skatinimo programos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Švelniūtė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo. Pranešėjas G. Neniškis.
 7. Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje nustatymo. Pranešėjas G. Neniškis.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas A. Kačalinas.
 9. Dėl Klaipėdos miesto metodinių būrelių pirmininkų darbo apmokėjimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

 Papildomi klausimai:

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Kambaraitė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo. Pranešėjas M. Vitkus.

 

 2019-11-20

 1. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo. Pranešėjas V. Nausėda.
 2. Dėl Lietuvos sporto draugijos ,,Žalgiris“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 3. Dėl savivaldybės būstų, jų dalių, pagalbinio ūkio paskirties ūkinio pastato ir jo dalių pardavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimo Klaipėdos rajono savivaldybės įnašais. Pranešėjas E. Simokaitis.
 6. Dėl Klaipėdos savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T2-169 „Dėl leidimo nemokamai naudotis Klaipėdos miesto daugiafunkcio sveikatingumo centro paslaugomis senjorams, neįgaliesiems, sportininkams ir plaukimo veteranų rinktinei“ pakeitimo. Pranešėja R. Rumšienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-347 ,,Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2018–2022 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Kubilienė.
 8. Dėl UAB „Miesto energija” Klaipėdos miesto laisvojoje ekonominėje zonoje tiekiamos šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo. Pranešėja I. Kubilienė.
 9. Informacija apie AB „Klaipėdos energija“ veiklą. Pranešėjas A. Kaveckis.

 Papildomi klausimai:

 1. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-16 „Dėl Statinių tinkamos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas G. Pocius.
 3. Dėl pritarimo projekto „Klaipėdos vaikų globos namų „Smiltelė“ patalpų ir infrastruktūros pritaikymas vaikų dienos centro veiklai“ įgyvendinimui. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T2-66 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo ir investicijų skatinimo programos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Švelniūtė.

 

2019-11-27

 1. Dėl UAB „Klaipėdos arena“ atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio mokėjimo. Pranešėja K. Petraitienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. T2-63 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektui“ pakeitimo. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 3. Dėl sprendimo pirkti nekilnojamuosius daiktus savivaldybės nuosavybėn patvirtinimo. Pranešėjas E. Simokaitis.
 4. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 5. Projekto „Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skveras su fontanais) sutvarkymas“ pristatymas. Pranešėjas R. Zulcas.
 6. Informacija apie AB „Klaipėdos energija“ veiklą. Pranešėjas A. Kaveckis.

 

2019-12-11

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą sumažinimo. Pranešėja R. Jieveitienė.
 2. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo. Pranešėja E. Riekašienė.
 3. Dėl prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos Klaipėdos mieste kvotų patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės socialinių paslaugų 2020 metų plano patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.
 5. Dėl sutikimo įkeisti žemės nuomos teisę. Pranešėja R. Gružienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Kambaraitė.
 7. Dėl nemokamo važiavimo Klaipėdos miesto viešuoju transportu 2020 m. švenčių ir renginių metu. Pranešėjas R. Mockus.
 8. Dėl keleivių vežimo kainų patvirtinimo. Pranešėjas R. Mockus.
 9. Dėl dalinio finansavimo skyrimo vienbučiams, dvibučiams ir daugiabučiams gyvenamiesiems namams prijungti prie Klaipėdos miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas L. Dūda.
 10. Informacija apie AB „Klaipėdos energija“ veiklą. Pranešėjas A. Kaveckis.
 11. Informacija apie projektą „Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas. Bastionų gatvės tiesimas (I etapas. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g., II etapas. nuo Gluosnių g. iki Bangų g.)“. Pranešėjai R. Zulcas, G. Dovidaitis.

2019-12-18

 1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.
 2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-125 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.
 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.
 4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių pareiginės algos koeficientų nustatymo. Pranešėja I. Gelžinytė-Litinskienė.
 5. Dėl kreipimosi į Klaipėdos regiono plėtros tarybą dėl regioninės svarbos statuso suteikimo projektui. Pranešėja E. Jurkevičienė.
 6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų stadionų ir sporto aikštynų suteikimo paslaugos kainos nustatymo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 8. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ pakeitimo. Pranešėja L. Prižgintienė.
 9. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Pranešėjas E. Simokaitis.
 10. Dėl Atvykstamojo ir vietinio turizmo Klaipėdoje skatinimo programos dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja R. Švelniūtė.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading