Pradžia
Lt En

Individuali veikla

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau – GPMĮ) yra įtvirtinta viena iš gyventojų pajamų rūšių – individualios veiklos pajamos. Pagal GPMĮ 2 straipsnio 7 dalį individuali veikla suprantama kaip gyventojo vykdoma savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Individualios veiklos pajamos apmokestinamos taikant specifines apmokestinimo taisykles. Nuo2010 m. sausio 1 d. nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą nelaikoma individualia veikla.

Gyventojas individualią veiklą gali vykdyti arba nustatyta tvarka įregistravęs individualią veiklą (toliau – individuali veikla pagal pažymą), arba įsigyti verslo liudijimą iš anksto sumokėdamas fiksuoto dydžio pajamų mokestį nuo pajamų, gautų iš tokios individualios veiklos.

Gyventojai, 2011 metais vykdę individualią veiklą (tiek įregistravę individualią veiklą pagal pažymą, tiek įsigiję verslo liudijimą), privalo deklaruoti pajamas, pateikdami gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją GPM308. Individualios veiklos pajamos deklaruojamos GPM308V priede:

GPM308V priedo I dalyje deklaruojamos gyventojo, vykdančio individualią veiklą pagal pažymą, pajamos;

GPM308V priedo II dalyje deklaruojamos pajamos iš individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimą.

2011 metais gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, taiko 5 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą, išskyrus gyventojus užsiimančius laisvųjų profesijų veikla: jų individualios veiklos pajamos apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu.

Taip pat primename, kad Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 str. 12 dalyje nustatyta alternatyvi gyventojo individualios veiklos pajamoms tenkančių išlaidų pripažinimo leidžiamais atskaitymais tvarka: individualios veiklos pajamų gavęs (uždirbęs) gyventojas gali pasirinkti leidžiamais atskaitymais laikyti 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų sumos. Atimant minėtą, leidžiamais atskaitymais laikomą, sumą nėra reikalaujama faktines išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais. Ši alternatyvi leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka netaikoma, kai individualios veiklos pajamas ar jų dalį gyventojas gauna iš su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusio asmens.

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą, metines pajamų deklaracijas pateikti privalo ir tuo atveju, jeigu per mokestinį laikotarpį negavo pajamų iš registruotos individualios veiklos ar veiklos, vykdytos pagal verslo liudijimus

Gyventojas individualią veiklą gali vykdyti arba nustatyta tvarka įregistravęs individualią veiklą (toliau – individuali veikla pagal pažymą), arba įsigyti verslo liudijimą iš anksto sumokėdamas fiksuoto dydžio pajamų mokestį nuo pajamų, gautų iš tokios individualios veiklos rūšies, kuri yra Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 (Žin., 2002, Nr. 112-4992; toliau – individuali veikla pagal verslo liudijimą).

Teisės aktai gali nustatyti reikalavimą įsteigti juridinį asmenį vykdyti tam tikras ūkines komercines, gamybines ir kitas veiklas. Tai reiškia, kad tam tikros srities veiklas gali vykdyti tik juridiniai asmenys, todėl gyventojai, kaip fiziniai asmenys, tokių veiklų vykdyti negali.

Gyventojai, nusprendę vykdyti individualią tam tikros rūšies veiklą, prieš registruojant ją, turėtų institucijose, kurios prižiūri atitinkamos rūšies veiklą, išsiaiškinti, ar norint užsiimti tokia veikla nereikia įsteigti juridinio asmens. 

Sąrašas veiklos rūšių, kurios nelicencijuojamos, tačiau jas gali vykdyti tik juridiniai asmenys (parengtas remiantis Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų institucijų pateiktais duomenimis). Licencijuojamų veiklos rūšių ir institucijų, išduodančių licencijas, sąrašas

Tam tikroms veiklos rūšims, kurioms nebūtina įsteigti juridinio asmens, teisės aktai gali nustatyti reikalavimą gyventojui turėti licenciją, leidimą ar kitokį dokumentą, suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla. 

Fiziniams asmenims (gyventojams) išduodamų licencijų arba leidimų sąrašas.

*Pastaba: Šie sąrašai nėra galutiniai, o tik informacinio pobūdžio. Todėl gyventojas turėtų pats papildomai pasidomėti apie reikalavimus jo norimai vykdyti veiklos rūšiai.

Primename, kad konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia Mokesčių informacijos centras (MIC) telefonu 1882. Visa aktuali informacija apie mokesčius, komentarai mokesčių klausimais ir kita svarbi informacija talpinama VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams