Pradžia
Lt En

I-osios ir II- osios Melnragių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001-09-28 sprendimu Nr. 473, korektūra žemės sklypuose Antrosios Melnragės g. 8,9 ir 10

Informuojame visuomenę apie parengtą I-osios ir II- osios Melnragių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės valdybos 2001-09-28 sprendimu Nr. 473, korektūrą žemės sklypuose Antrosios Melnragės g. 8, 9 ir 10.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Antrosios Melnragės g. 8, 9, 10, Klaipėdoje, kad. Nr. 2101/0001:670, 2101/0001:668, 2101/0001:669, plotas – 0.3960 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda. Tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas – planavimas@klaipeda.lt

Detaliojo plano iniciatorius – Eligijus Rupšlaukis, gyv. Turistų g. 8B-1, Klaipėda.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. AD1-898 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“ ir 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas dėl Nr. AD1-1287 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo tikslų“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus; nustatyti papildomus suplanuotus teritorijos reglamentus, jei jie nenustatyti galiojančiame detaliajame plane, padalyti žemės sklypą Antrosios Melnragės g. 10 į du sklypus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinimu supaprastinta viešinimo procedūra tvarka, susipažinti galima nuo 2016-11- 22 iki 2016-12-05 imtinai; interneto svetainėje www.klaipeda.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-21-16-183) ir plano rengėjo – V. Dantienės projektavimo firmos patalpose Taikos pr. 24-432, 91222 Klaipėdoje, informacija tel. +37068641825, el. paštas vdantiene@yahoo.com.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2016-12-05), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu arba www.tpdris.lt informacinėje svetainėje.

Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome savo adresą pranešti detaliojo plano rengėjui.

  • Aiškinamasis raštas (PDF);
  • Sprendinių brėžinys (PDF).

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading