Pradžia
Lt En

Informacija apie sportinio komplekso su nauju stadionu poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda. Tel. 8-46 39 60 24, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Sportinio komplekso su nauju stadionu statyba.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Sporto komplekso su nauju stadionu teritorija yra Klaipėdos apskrities, Klaipėdos miesto savivaldybės rytinėje dalyje, šalia Jakų žiedo sankryžos, ribojasi su Palangos plentu (magistraliniu keliu Nr. A13).

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra priėmė atrankos išvadą Nr. (28.3)-A4-14575, kad pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos planuojamai ūkinei veiklai – Sportinio komplekso su nauju stadionu statybai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą (nurodomas užsakovo adresas, telefonas): per 20 darbo dienų nuo skelbimo išspausdinimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Urbanistikos skyriuje (adresas: Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda)

6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: per 20 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai (adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008); atrankos dokumento rengėjui UAB ,,Dujų sfera‘‘ (adresas: Draugystės g. 19, Kaunas, tel. 8 37 75  90 28)

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo, rengėjo UAB ,,Dujų sfera‘‘ patalpose (adresas: Draugystės g. 19, Kaunas, tel. 8-37 75  90 28).

Atrankos išvada

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading