Pradžia
Lt En

Kontrolės komitetas

Tarybos nario vardas, pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Arûnas Barbšys - pirmininkas arunas.barbsys@klaipeda.lt

868655803

Algirdas Grublys - pirmininko pavaduotojas algirdas.grublys@klaipeda.lt

860746222

Valerijonas Bernotas - komiteto narys valerijonas.bernotas@klaipeda.lt

868743404

Maksim Rusakov  - komiteto narys

maksim.rusakov@klaipeda.lt 

860303351 

Viačeslav Titov - komiteto narys viaceslav.titov@klaipeda.lt 869931026

Komiteto sekretorė Lietutė Demidova, tel. 8 (46) 39 60 75, el.p.: lietute.demidova@klaipeda.lt

Komiteto darbotvarkėKomiteto įgaliojimai:

  1. teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos rezultatų;
  2. siūlo savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai; 
  3. svarsto savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;
  4. įvertina savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia savivaldybės tarybai;
  5. svarsto savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl jo (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos;
  6. siūlo savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;
  7. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veiklos planas, savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) reikalavimų įvykdymo;
  8. dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pabaigoje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai.


Komiteto posėdžių protokolai


Komiteto veiklos ataskaitos: 

Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaita

Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos ataskaita

Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos ataskaita

Kontrolės komiteto 2011 metų veiklos ataskaita

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams