Pradžia
Lt En

Finansų ir ekonomikos komitetas

Komiteto nario vardas, pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

Aidas Kaveckis (pirmininkas)

 

 
Vytis Radvila (pavaduotojas)

 

 
Rimantas Taraškevičius

 

 

Arvydas Vaitkus

 

 
Ela Andrejeva

 

 

Arūnas Baršys

 

 
Saulius Budinas

 

 

Posėdį aptarnauja Tarybos ir mero sekretoriato vyr. specialistė Lietutė Demidova, tel. (8 46)  39 60 75, el. p. lietute.demidova@klaipeda.lt

Komiteto posėdžiai vyksta trečiadieniais 14.00 val.

Darbotvarkė


 Komiteto kompetencijos:

 • svarsto pateiktą miesto biudžeto projektą ir teikia apibendrintas visų komitetų išvadas;
 • atlieka bendrąją nuolatinę biudžeto vykdymo priežiūrą;
 • savo iniciatyva ar Savivaldybės tarybos pavedimu rengia išvadas dėl biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio;
 • teikia pasiūlymus dėl papildomų biudžeto lėšų skirstymo;
 • svarsto ir rengia pasiūlymus dėl specialiųjų fondų sudarymo ir naudojimo;
 • svarsto ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl kainų ir tarifų už savivaldybės įmonių ir bendrovių teikiamų gyventojams paslaugų tvirtinimo įstatymų nustatyta tvarka;
 • teikia pasiūlymus dėl vietinių rinkliavų nustatymo;
 • svarsto ir teikia pasiūlymus dėl finansinių lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita įmonėms, steigiančioms naujas darbo vietas, tenkinančioms kitus būtiniausius gyventojų poreikius;
 • teikia pasiūlymus dėl savivaldybės ir jos institucijų kreditų ir paskolų ėmimo ir suteikimo, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
 • savo iniciatyva ar Savivaldybės tarybos pavedimu rengia projektus bei pasiūlymus ekonominės ir socialinės raidos planavimo klausimais;
 • nagrinėja prioritetinių verslo sričių skatinimo priemones;
 • svarsto ir teikia išvadas dėl investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo;
 • teikia pasiūlymus dėl savivaldybės nuosavybės ir akcijų bendrovėse efektyvesnio panaudojimo;
 • svarsto sprendimų projektus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų ir kitų valstybės fondų lėšų bei materialinio turto paskirstymo savivaldybės biudžetinėms įstaigoms;
 • svarsto sprendimų projektus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo už perkamą kurą, elektros ir šilumos energiją, karštą, šaltą vandenį bei gamtines dujas;
 • svarsto ir teikia išvadas dėl sprendimų projektų pagal komiteto kompetenciją dėl viešosios tvarkos klausimų;
 • svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės nuosavybės teise ir valstybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto panaudojimo ir apskaitos;
 • teikia pasiūlymus dėl nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo strategijos.

Komiteto darbotvarkių projektų archyvas

Komiteto posėdžių protokolų archyvas

 

Komiteto veiklos ataskaita už 2019 metus

Komiteto veiklos ataskaita už 2020 metus.

Komiteto veiklos ataskaita už 2021 metus.

Komiteto veiklos ataskaita už 2022 metus.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content