Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Finansų ir ekonomikos komiteto posėdžio darbotvarkė

 Komiteto pirmininkas: Aidas Kaveckis.
Komiteto pirmininko pavaduotojas: Vytis Radvila.
Komiteto nariai: Arūnas Barbšys, Saulius Budinas,  Rimantas Taraškevičius,  Arvydas Vaitkus, Ela Andrejeva.
Laikas: 2022-XX. Pradžia 14.00 val. 
(NUOTOLINIU BŪDU)

Darbotvarkė :

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. V-1942, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai organizuojami nuotoliniu būdu. Jei posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai organizuojami gyvai, jų metu būtina dėvėti  nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DĖL NUSIŠALINIMO INTERESŲ KONFLIKTO ATVEJU
Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.
Tarybos nariui patekus į situaciją, kai atliekant pareigas ar vykdant pavedimą reikia priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, susijusį su savo (ar artimo asmens) privačiais interesais, prieš pradedant klausimo rengimą (aptarimą), svarstymą ar priėmimą, arba pačios minėtosios procedūros metu privalu pareikšti apie nusišalinimą, nurodant konkrečias aplinkybes, keliančias interesų konfliktą (asmenų grupės nusišalinimas negali būti teikiamas)
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Atvirumui užtikrinti posėdis bus transliuojamas viešai per Klaipėdos miesto savivaldybės Youtube kanalo tiesioginę transliaciją www.youtube.com/c/Klaipėdosmiestosavivaldybė 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams