Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Kvartalo prie Kosmonautų g. (pasikeitus pavadinimui – Šiaurės pr.) tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano korektūra suplanuotos teritorijos dalyje tarp Šiaurės pr., Pievų ir Rokiškio gatvių

**********

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. AD1-1033 "Dėl detaliojo plano korektūros patvirtinimo" patvirtinta kvartalo prie Kosmonautų g. (pasikeitus pavadinimui – Šiaurės pr.) tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 32 „Dėl kvartalo prie Kosmonautų g. tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano patvirtinimo“, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje tarp Šiaurės pr., Pievų ir Rokiškio gatvių.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. AD1-1033 "Dėl detaliojo plano korektūros patvirtinimo".

**********

Pakartotinai informuojame apie parengtą kvartalo prie Kosmonautų g. (pasikeitus pavadinimui – Šiaurės pr.) tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 32, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje tarp Šiaurės pr., Rokiškio gatvių.

Planavimo pagrindas: 2017 m. kovo 31 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-802 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo“.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėda, Liepų g. 11, LT 91502, tel. (8 46) 396024, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto tinklalapis www.klaipeda.lt.

Koreguojamo detaliojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 261 7581, faksas (8 5) 212 7941; el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos dalyje nustatytų žemės sklypų ribas ir plotus, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus, jei jie nenustatyti koreguojamu detaliuoju planu.

Planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti teritorijas želdynų plėtrai ar esamų apsaugai ir naudojimui; vadovautis bendrojo plano, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.

2018-06-28 raštu Nr. (4.39E)-R2-1938 planavimo organizatorius pritarė kvartalo prie Kosmonautų g. (pasikeitus pavadinimui – Šiaurės pr.) tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 32, korektūros suplanuotos teritorijos dalyje tarp Šiaurės pr., Rokiškio gatvių, koncepcijos II variantui.

Susipažinti su parengta detaliojo plano korektūra, viešinama supaprastinta tvarka, galima nuo 2018-11-14 iki 2018-11-27 imtinai:

 • Planavimo organizatoriaus - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, (Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Aušra Šimkuvienė 8 46 39 32 27) ir internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt;
 • Plano rengėjo buveinėje (Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45);
 • LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-21-17-178);

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda, el. paštu planavimas@klaipeda.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-21-17-178) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt).

Sprendinių aiškinamasis raštas su procedūrų dokumentais.

Sprendinių pagrindinis brėžinys.

Inžinerinių tinklų brėžinys 1.

Inžinerinių tinklų brėžinys 2.

**********

Informuojame apie parengtą kvartalo prie Kosmonautų g. (pasikeitus pavadinimui – Šiaurės pr.) tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 32, korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje tarp Šiaurės pr., Rokiškio gatvių.

Planavimo pagrindas: 2017 m. kovo 31 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-802 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo“.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėda, Liepų g. 11, LT 91502, tel. (8 46) 396024, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto tinklalapis www.klaipeda.lt.

Koreguojamo detaliojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 261 7581, faksas (8 5) 212 7941; el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos dalyje nustatytų žemės sklypų ribas ir plotus, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus, jei jie nenustatyti koreguojamu detaliuoju planu.

Planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; numatyti teritorijas želdynų plėtrai ar esamų apsaugai ir naudojimui; vadovautis bendrojo plano, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais.

Susipažinti su parengta detaliojo plano korektūra, viešinama supaprastinta tvarka, galima nuo 2018-09-18 iki 2018-10-01 imtinai:

 • Planavimo organizatoriaus - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, (Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Aušra Šimkuvienė 8 46 39 32 27) ir internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt;
 • Plano rengėjo buveinėje (Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45);
 • LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-21-17-178);

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda, el. paštu planavimas@klaipeda.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-21-17-178) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt).

Sprendinių aiškinamasis raštas su procedūrų dokumentais

Sprendinių pagrindinis brėžinys

Inžinerinių tinklų brėžinys 1

Inžinerinių tinklų brėžinys 2 

**********

Pritarta kvartalo prie Kosmonautų g. (pasikeitus pavadinimui - Šiaurės pr.) tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 32, korektūros suplanuotos teritorijos dalyje tarp Šiaurės pr., Pievų ir Rokiškio gatvių, koncepcijai.

PRIDEDAMA:

1. 2018-06-28 raštas Nr. (4.39E)-R2-1938;

2. Detaliojo plano koncepcijos brėžinys;

3. Detaliojo plano koncepcijos aiškinamasis raštas.

**********

Kviečiame šių metų gegužės 4 d., penktadienį, 15.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose (adresu Liepų g. 11 ), III a. tarybos salėje, dalyvauti 2 teritorijų vystymo koncepcijų erdvinių sprendinių pristatyme.

Darbotvarkė:

 1. kvartalo prie Kosmonautų g. (pasikeitus pavadinimui – Šiaurės pr.) tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 32, korektūros suplanuotos teritorijos dalyje tarp Šiaurės pr., Pievų ir Rokiškio gatvių, teritorijos vystymo koncepcijos erdvinių sprendinių pristatymas;
 2. teritorijos prie Labrenciškių ir medelyno, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-417, korektūros suplanuotos teritorijos dalyje, kuri detaliajame plane pažymėta Nr. 5 ir 8, teritorijos vystymo koncepcijos erdvinių sprendinių pristatymas.

Pristatymą moderuos koreguojamų detaliųjų planų rengėjas – UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 261 7581, faksas (8 5) 212 7941; el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektus teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

**********

Informuojame, kad yra pradedama rengti kvartalo prie Kosmonautų g. (pasikeitus pavadinimui – Šiaurės pr.) tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 32, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje tarp Šiaurės pr., Pievų ir Rokiškio gatvių. Planuojama apie 20 ha teritorija.

Su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. AD1-802 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo“ ir 2017-04-05 įsakymu Nr. AD1-853 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“ susipažinti galite planavimo organizatoriaus internetiniame puslapyje arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-21-17-178).

Planavimo tikslai – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos dalyje nustatytų žemės sklypų ribas ir plotus, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus, jeigu jie nenustatyti koreguojamu detaliuoju planu.

Planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis: numatyti teritorijas želdynų plėtrai ir esamų apsaugai ir naudojimui; vadovaujantis  bendrojo plano, aukštesnio lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais. Papildomi planavimo uždaviniai – vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėda, Liepų g. 11, LT 91502, tel. (8 46) 396024, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto tinklalapis www.klaipėda.lt.

Koreguojamo detaliojo plano rengėjas – UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 261 7581, faksas (8 5) 212 7941; el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.

Apie galimybę susipažinti su parengta koreguojamo detaliojo plano koncepcija bei parengtais sprendiniais informuosime papildomai.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į plano rengėjus.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad bus rengiama kvartalo prie Kosmonautų g. (pasikeitus pavadinimui – Šiaurės pr.) tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 32, korektūra suplanuotos teritorijos dalyje tarp Šiaurės pr., Pievų ir Rokiškio gatvių (pridedamoje planuojamos teritorijos schemoje apibrėžta mėlyna spalva).

Detaliojo plano koregavimo tikslai – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos dalyje nustatytų žemės sklypų ribas ir plotus, pakeisti teritorijos naudojimo reglamentus, nustatyti papildomus naudojimo reglamentus, jei jie nenustatyti koreguojamu detaliuoju planu.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2017 m. kovo 28 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu planavimas@klaipeda.lt.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt.

Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento koregavimo rengimo sutartimi bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS).

PRIDEDAMA:

 1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. AD1-655 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo iniciatyvai“, 1 lapas.
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento korektūros rengimo tikslų“ projektas,1 lapas.
 3. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams