Pradžia
Lt En

KARLSKRONA, ŠVEDIJA

 

Sutartis pasirašyta 1989 m., atnaujinta 2009-05-14.

Nacionalinė šventė - Švedijos vėliavos diena birželio 6 d.

Miesto šventė: Lövmarknaden (Lapų mugė) dieną prieš vasaros dienovidį.

Karlskrona – Pietų Švedijos miestas prie Baltijos jūros, Blekingės apskrities centras, dažnai vadinamas salynų miestu, nes miestas išsidėstęs ne tik žemyne, bet ir keliose salose, apsuptas Karlskronos archipelago.

 

1680 m. Karlskrona įkurta kaip Švedijos karališkojo laivyno bazė. Tuo metu Švedija buvo dominuojanti karinė galia Baltijos jūros regione. 18 a. pradžioje Karlskronoje veikė didžiausia šalies laivų statykla. Jos seniausias uolose iškaltas Polhem dokas naudojamas lig šiol. Karlskrona yra žinoma kaip vienintelis Švedijos baroko miestas, taip pat šalies karinio jūrų laivyno bei pakrančių apsaugos bazė. Mieste vystomos informacinės technologijos: Telecom City – tai tinklas, jungiantis apie 50 IT ir telekomunikacijų kompanijų. Kockums įmonė gamina aukštos technologijos laivus, jų tarpe povandeninius laivus su pažangiausia pasaulyje tokių laivų laivo gelbėjimo – iškėlimo  sistema.

Karlskrona – vienintelis barokinis Švedijos miestas. Jos pagrindinė aikštė yra  antra pagal dydį Europoje po Raudonosios aikštės Maskvoje.

Senoji laivų statykla, patys seniausi karinio jūrų laivyno statiniai ir trys bažnyčios Trosso saloje yra UNESCO pasaulio paveldo sąraše.

2010 m. Karlskronoje gyveno 36 000 žmonių.

www.karlskrona.se

Bendradarbiavimas

 • 1990 m. – kiekvieną trečiadienį Klaipėdos aikštėje Karlskronoje žmonės rinkosi į mitingus Lietuvos nepriklausomybės siekiui palaikyti.
 • 1991 m. sausio 14 d. po sovietinės armijos agresijos veiksmų Vilniuje, tūkstančiai karlskroniečių netilpo į Klaipėdos aikštę Karlskronoje. Jie atėjo į mitingą išreikšti savo solidarumo su Klaipėdos žmonėmis ir palaikyti Lietuvos Nepriklausomybės. 
 • Nuo1991 m. bendradarbiauja Švedijos Karališkasis karo laivynas ir Lietuvos karinės jūrų pajėgos, kurių būstinės yra Karlskronoje ir Klaipėdoje.
 • 1991 m. sausis – tūkstančiai karlskroniečių parašų buvo surinkta po Karlskronos miesto mero laišku, išsiųstu TSKP Generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui, kuriame išreiškiama parama Lietuvos Nepriklausomybei ir pasipiktinimas dėl sovietų armijos agresijos veiksmų Lietuvoje.
 • 1991-1992 m. – Klaipėdos miesto savivaldybės darbuotojų mokymai Karlskronos savivaldybėje.
 • Nuo1991 m. – bendradarbiavimas tarp Karlskronos Čepmeno gimnazijos ir Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos – įgyvendinta daugiau nei 15 mainų / bendradarbiavimo programų tarp šių mokyklų mokinių ir mokytojų.
 • 2001 m. birželis – Klaipėdos miesto mero vadovaujamos delegacijos dalyvavimas Klaipėdos miesto apdovanojimo Europos Tarybos Garbės vėliava už tarptautinį bendradarbiavimą renginiuose.
 • Nuo1992 m. Klaipėdos mišrus choras “Aukuras” ir liaudie šokių ansamblis palaiko draugiškus ryšius su atitinkamais Karlskronos kolektyvais.
 • 1993 m. – oficialus Klaipėdos miesto mero vizitas į Karlskroną aptarti konkrečių bendradarbiavimo planų.
 • 1993 m. - Forumas Lietuva-93 Karlskronoje.
 • 1993-1995 m. – „Demokratijos“ projekto, finansuojamo Švedijos vyriausybės (SIDA), įgyvendinimas. Projekto partneriai Klaipėdos, Kauno, Panevėžio bei jų miestai partneriai Švedijoje Karlskrona, Vekšio ir Kalmaras.
 • 1993 – 2000 m. – kiekvienais metais 2 moksleiviai iš Klaipėdos mokėsi Karlskronos Čepmeno gimnazijoje ir gyveno Karlskronos gyventojų šeimose.
 • Nuo1993 m. – bendradarbiauja Klaipėdos ir Karlskronos ligoninių gydytojai ir slaugytojai medicinos paslaugų srityje: motinos ir vaiko sveikatos, sąnarių chirurgijos, psichiatrijos ir kt. medicinos srityse.
 • 1993 m. – Karlskronos privataus verslo iniciatyva Klaipėdoje įkurtas Baltijos biznio centras, kurio tikslas skatinti verslo kontaktus tarp Lietuvos ir Švedijos įmonių bei verslininkų.
 • 1994 m. – Forumas “Švedija94”Klaipėdoje, į kurį atvyko virš 200 dalyvių iš Pietų Švedijos ir Stokholmo. Darbas vyko 7 sekcijose.
 • 1995 m. – projektas Klaipėdos mokyklų moksleiviams su Karlskronos Kelių policija “Pėsčiųjų traumų kelyje prevencija”.
 • 1996 – mainų programa Klaipėdos ir Karlskronos socialiniams darbuotojams – 3 Klaipėdos socialinės srities darbuotojai ir 3 jaunimo vadovai stažavosi Karlskronoje ir dalyvavo specialioje programoje darbo su neįgaliais vaikais ir suaugusiais klausimais.
 • 1996 m. – mokymų programa Klaipėdos specialistams vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tema. Programą finansavo Švedijos vyriausybė (BITS).
 • 1990-1997 m. - Klaipėdos miesto vaikų namai ir ligoninės nuolatos gaudavo labdaros siuntas iš įvairių Karlskronos organizacijų.
 • Klaipėdos universiteto Jūrų instituto studentai studijavo Karlskronos Jūrų akademijoje ir tapo Lietuvos karinių jūrų pajėgų kariškiais.
 • 1998 m. – Blekingės apskrities žurnalistų vizitas į Klaipėdą.
 • 1995-2001 m. – suaugusiųjų švietimo projektas su Karlskronos LITORINOS suaugusiųjų mokykla.
 • 1997 m. – „Demokratijos“ projekto tąsa “Demokratija ir įtaka darbo vietose” bei “Lyčių lygybė ir personalo politika praktikoje.
 • 1998 m. – jaunimo forumas “Lietuva98”Karlskronoje –  dalyvavo 80 Klaipėdos jaunimo organizacijų atstovų.
 • 1999 m. rugsėjis – Karlskronos mero ir delegacijos vizitas Klaipėdos miesto apdovanojimo Europos Tarybos Garbės vėliava už tarptautinį bendradarbiavimą proga. Dalyvavo “Draugystės dienos” renginiuose Klaipėdoje.
 • 1999 m. – Informacinių technologijų forumas Klaipėdoje su Karlskronos IT bendrovėmis.
 • 1999 m. – įgyvendintas projektas „Veiksmų planas Akmenos – Danės upės baseino teritorijai”.
 • 1999 m. liepa – tarptautinis dailės pleneras Klaipėdos Dailės mokykloje su Karlskronos menininkais.
 • 1999 m. rugpjūtis - Klaipėdos tapytojai, keramikai, skulptoriai dalyvavo I-oje kūrybinėje 1 mėnesio trukmės stovykloje Karlskronoje. Kartu su dailininkais stovyklavo fleitistė iš Klaipėdos muzikinio teatro, kuri surengė 9 koncertus Karlskronos mieste ir kitose Blekingės apskrities vietovėse. Baigiantis stovyklai buvo surengta darbų paroda Karlskronos parodų salėje.
 • 2000 m. – atplaukė didžiausias Švedijos karinis laivas “HMS Carlskrona” su Švedijos Karališkojo Jūrų laivyno pučiamųjų orkestru ir surengė koncertą Klaipėdoje.
 • 2000 m. – Švedijos – Lietuvos dienos Klaipėdoje – 400 dalyvių iš Karlskronos ir Pietų Švedijos, surengta 40 įvairių sričių renginių.
 •  2000 m. – „Baltijos jaunimo asamblėja2000”Karlskronoje, darbo grupės susitikimas dalyvaujant Klaipėdos atstovams.
 • 2000 m. – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius dalyvavo  Karlskronos susigiminiavusių miestų susitikime.
 • 1997 –2000 m. – Karlskronos darbo biržos specialistų vizitai ir konsultacijos su Klaipėdos Darbo biržos darbuotojais.
 • 2001 m. – Karlskronos ir Klaipėdos specialistų patirties mainų seminarai smurto šeimose prevencijos ir valdymo klausimais.
 • 2001-2002 m. – projekto “Danės upės valymas“ kartu su Karlskronos ekspertais įgyvendinimas Klaipėdoje.
 • 2001 m. - Karlskronos delegacija dalyvavo Klaipėdos miesto apdovanojimo Europos Tarybos Garbės ženklu ceremonijoje. Apdovanojimas suteiktas už tarptautinį bendradarbiavimą.
 •  2002 m. – projektas “Kalėdų rožė”: 40 Klaipėdos gimnazijos “Ąžuolynas” moksleivių surengė koncertus eilėje Karlskronos miesto ir Blekingės apskrities Slaugos namų.
 • 2001-2002 m. – bendradarbiavimas tarp Karlskronos ir Klaipėdos profsąjungų “Demokratija” darbo vietose”
 • 2002 m. – Klaipėdos miesto 750-ųjų metinių jubiliejaus proga Karlskronos miesto dovana Klaipėdai - Karlskronos miesto herbas išgrįstas Karlskronos aikštėje Klaipėdoje.
 • 2003 m. – Karlskronos miesto delegacijos vizitas į Klaipėdą miesto apdovanojimo Europoe Tarybos Europos Prizu už tarptautinę veiklą ir Europos vienybės idėjų sklaidą vietiniu lygiu. Delegacija dalyvavo ir  Baltijos miestų sąjungos Generalinėje konferencijoje, kuri vyko tuo pačiu metu Klaipėdoje.
 • 2004 m. birželis – Klaipėdos miesto delegacija dalyvavo Karlskronoje surengtoje konferencijoje “ES plėtra 2004-ieji – augimo galimybė”.
 • 2005 m. – Karlskronos miesto delegacija vizitas į Klaipėdos universiteto Mokslo ir technologijų parką, Vaikų krizių centrą. Taip pat buvo pasirašyta atnaujinta bendradarbiavimo programa.
 • 2005 m. - Klaipėdos miesto delegacija pakviesta į Karlskroną TELENOR Artenos atidarymo proga. Atidarymo iškilmėse koncertavo Klaipėdos universiteto sportinių šokių kolektyvas “Žuvėdra”.
 • 2005 m. – 16 Karlskronos savivaldybės darbuotojų vizitas į Klaipėdą aptarti bendradarbiavimo planus. Susitikimai 2 grupėse: specialistų, dirbančių socialinių klausimų ir ekonomikos srityse.
 • 2005 m. - patirties mainų seminaras Klaipėdoje dalyvaujant 12 specialistų iš Karlskronos “Imigrantų integracija į darbo rinką”.
 •  2006 m. – Karlskronos delegacija lankėsi Klaipėdoje aptarti bendradarbiavimo sporto ir sveikos gyvensenos srityje, o taip pat ir bendradarbiavimo tarp Karlskronos sporto arenos ir būsimos arenos Klaipėdoje.
 • 2007 m. – Klaipėdos miesto delegacija lankėsi Karlskronos TELENOR Arenoje ir susipažino su jos įranga ir aptarė bendradarbiavimo sporto srityje planus.
 • 2007 m. – Tarptautinė Baltijos sporto stovykla Karlskronoje - stovyklavo Klaipėdos jaunimas.
 • 2007 m. – Klaipėdos delegacija dalyvavo Karlskronoje surengtoje Baltijos miestų sąjungos metiniame Sporto komisijos susirinkime “Sveika alternatyva”.
 • 2007 m. – Klaipėdos miesto atstovai dalyvavo 2 seminaruose Karlskronoje, kurių tikslas buvo parengti SEASIDE projekto paraišką Pietų Baltijos pasienio bendradarbiavimo programai.
 • 2008 m. – naujai išrinkta Karlskronos miesto vadovybė apsilankė Klaipėdoje aptarti bendradarbiavimo tarp abiejų miestų.
 • 2009 m. – 6 Klaipėdos jaunimo atstovai ir 2 mokytojai dalyvavo ES projekte “Jaunimo akcija” Karlskronoje: teminės diskusijos “Berlyno sienos ir “geležinės uždangos” kritimo 20-metis”. Dalyviai – 18-19 m. jaunuoliai kūrė ateities vizijas ir kūrė filmus apie jas.
 • 2009 m. – Karlskronos miesto mero pavaduotojas dalyvavo tarptautinės regatos Klaipėdoje “The Tall Ships’ Races Baltic 2009 “ renginiuose.
 • Daugiau nei 15 metų draugiški ryšiai palaikomi tarp abiejų miestų Rotary klubų.
 • Daugiau nei 15 metų veikia ir savo bendradarbiavimo programą vykdo Švedijos – Lietuvos draugija Karlskronoje ir Lietuvos – Švedijos draugija Klaipėdoje “Sveja”.
 • 2010 m. – Klaipėdos savivaldybės administracijos specialistams pristatytas Karlskronos ir Klaipėdos universiteto specialistų vykdomas bendradarbiavimo projektas atsinaujinančios energetikos – vėjo elektrinių plėtros srityje.
 • 2011 m. – Karlskronos savivaldybės Miesto plėtros vadovas ir Karlskronos CEO/ Arena direktorius dalyvavo Klaipėdos ŠVYTURIO ARENOS atidarymo iškilmėse. Įvyko susitikimas su Švyturio Arenos vadovybe, aptartos būsimo bendradarbiavimo  tarp šių Arenų galimybės.

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content