Skip to content
Pradžia
Lt En De Ru

Kviečiame susipažinti su 2022 m. biudžeto projektu

Kviečiame susipažinti su 2022 m. biudžeto projektu

Apie 2022 metų biudžeto projektą

       Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas paskelbtas Teisės aktų registre 2021 m. gruodžio 22 d. Per 2 mėnesius nuo įstatymo paskelbimo savivaldybių tarybos turi patvirtinti savo biudžetus.

       Klaipėdos miesto savivaldybės administracija parengė savivaldybės 2022 metų biudžeto projektą, kuris 2022 vasario 17 d. bus tvirtinamas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje.

       Savivaldybės biudžetas – Savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Savivaldybės biudžete sukaupiamos lėšos, reikalingos savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms ir valstybės perduotoms savivaldybėms funkcijoms vykdyti. Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu ir Tarybos veiklos reglamentu, savivaldybė turi sudaryti sąlygas gyventojams susipažinti su parengtu biudžeto projektu.

 Susipažinti su biudžeto projektu galima ČIA. Pasiūlymus ir pastabas galima teikti el. paštu: info@klaipeda.lt iki 2022 m. vasario 2 d.

       Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto projektas parengtas, vadovaujantis Vietos savivaldos, Biudžeto sandaros, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniu įstatymais, valstybės institucijų ir įstaigų pateikta informacija apie valstybės biudžeto dotacijų paskirstymą savivaldybėms ir Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio veiklos plano programomis, atsižvelgiant į Finansų ministerijos pateiktą gyventojų pajamų mokesčio prognozę, praėjusių metų savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų faktinį vykdymą ir finansines savivaldybės galimybes.

          Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai pateiktame sprendimo projekte 2022 metais siūloma tvirtinti biudžeto pajamas 243420,7 tūkst. Eur, t. y. 39635,2 tūkst. Eur arba 19,4 proc. didesnes nei 2021 metais, biudžeto asignavimus 243851,3 tūkst. eurų, t. y. 36506,5 tūkst. eurų arba 17,6 % didesnius nei 2021 metais.

          Savivaldybės biudžeto pajamas sudaro pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio 50,7 proc., kiti savivaldybės teritorijoje surenkami mokesčiai siekia 4,0 proc., turto realizavimo pajamos 0,7 proc., valstybės biudžeto dotacijos 33,0 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos 3,1 proc., kitos pajamos sudaro 8,5 proc. visos biudžeto pajamų apimties. Pajamų struktūra pavaizduota 1 diagramoje.

                                                                                                                                 1 diagrama

                                                                   

       Pagal Finansų ministerijos prognozes gyventojų pajamų mokesčio, kuris yra svarbiausias savivaldybės pajamų šaltinis ir sudaro didžiausią dalį mokesčių dalyje bei naudojamas savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti, 2022 metais savivaldybė planuoja gauti 123471,0 tūkst. Eur arba 25803,0 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais. Didžiausią dalį dotacijose sudaro dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, kurios skirta 64187,4 tūkst. Eur arba 11049,3 tūkst. Eur daugiau nei 2021 metais. Savivaldybė planuoja 2022 metais gauti Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų 7494,5 tūkst. Eur arba 718,1 tūkst. Eur mažiau nei 2021 metais.

       Daugiausia miesto biudžeto asignavimų tenka švietimo funkcijai – 135024,8 tūkst. Eur arba 55,3 proc. visos biudžeto asignavimų apimties. Šiai funkcijai 2022 metais tenkanti lėšų dalis yra 23763,5 tūkst. Eur arba 21,4 proc. didesnė nei 2021 metais. Švietimo funkcija finansuojama iš dviejų šaltinių – iš savarankiškosioms funkcijoms vykdyti skirtų lėšų ir iš specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms funkcijoms finansuoti (išlaidų struktūra pagal funkcijas pavaizduota 2 diagramoje, tūkst. Eur).

                                                                                                                                 2 diagrama

                                                                     

       2022 m. investicijoms (įvertinus visus finansavimo šaltinius) numatoma skirti 40,6 mln. Eur, t. y. 16,3 proc. daugiau nei 2021 metais. Investicijoms skirtos lėšos bus naudojamos mokyklos pastato šiaurinėje miesto dalyje statybai, daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimui, gatvių rekonstrukcijai, miesto aikščių, skverų, parkų, pėsčiųjų takų tvarkymui, švietimo įstaigų pastatų ir sporto aikštynų atnaujinimui.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams