Pradžia
Lt En

Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija

2023-03-29

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia Klaipėdos miesto savivaldybės projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ partnerio atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti Projekto partnerį, kuris organizuotų ir užtikrintų kokybišką veiklų, numatytų  Projekte, įgyvendinimą.

Projekto partnerio atranka vykdoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

  1. Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ nr. Home/2022/amif/ag/emas/tf1/lt/0013, finansuojamo iš  Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro  2023 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-64.
  2. Klaipėdos miesto savivaldybės projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ partnerio atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-28 įsakymu Nr. AD1-415 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ partnerio atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, atitinkančios joms keliamus reikalavimus:

  • turėti ne mažesnę nei dvejų metų Trečiųjų šalių piliečių integracijos Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje patirtį;
  • turėti patalpas, kuriose bus vykdoma veikla, organizuojamos paslaugos;
  • užtikrinti pakankamus žmogiškuosius išteklius veikloms vykdyti;
  • turėti ne mažiau kaip dvejų metų projektinio darbo patirtį, įgyvendinant nacionalinėmis ir (ar) Europos Sąjungos lėšomis finansuotus projektus.

Organizacijos, norinčios dalyvauti atrankoje, užpildo atrankos paraišką ir pateikia Klaipėdos miesto savivaldybės projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ partnerio  atrankos tvarkos aprašo 15 punkte išvardintus priedus (Paraiškos forma) .

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, kompiuteriu ir pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą įstaiga / organizacija privalo turėti, arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Paraiška kartu su priedais turi būti pateikta iki 2023 m. balandžio 5 d. 17.00 val. 

Paraiška ir prie jų pridedami dokumentai teikiami pasirenkamu būdu:

  1. Pasirašyta popierinė paraiška su priedais užklijuotame voke su užrašu “Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ partnerio atrankai” siunčiama paštu registruotu laišku arba pristatoma tiesiogiai Klaipėdos miesto savivaldybės Vyriausiajam patarėjui Deividui Petrolevičiui, adresu Liepų g. 11, Klaipėda, LT- 91502.  Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas nustatomas pagal pašto antspaudo datą ant voko.
  2. Elektroninė paraiškos forma, parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymu ir Elektroninio parašo taisyklėmis, patvirtintomis valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-159 „Dėl Elektroninio parašo taisyklių patvirtinimo“, teikiama el. paštu info@klaipeda.lt laiško temos laukelyje (Subject) nurodant “Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ partnerio atrankai”, arba per dokumentų valdymo sistemą „Avilys“.

Kontaktinis asmuo, teikiantis konsultacijas su atranka susijusiais klausimais: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vyriausiasis patarėjas Deividas Petrolevičius, tel. (8 46)  39 60 05, mob. 8 698 39 525, el. p. deividas.petrolevicius@klaipeda.lt.

Susiję kontaktai

Deividas Petrolevičius

Pareigos: Vyriausiasis patarėjas
Tel. Nr.: 39 60 05, 8 698 39 525
Kabinetas: 214
Funkcijos ir užduotys

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy - MM - dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading