Pradžia
Lt En

Visuomenės informavimas apie gamybos paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinių statinių, Kretainio g. 5, Klaipėdoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus ir svarstymą su visuomene

2021-04-20

Statinių statybos vieta: Kretainio g. 5, Klaipėda (žemės skl. kad. Nr. 2101/0034:67)

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

Statinių naudojimo paskirtis: kiti inžineriniai statiniai, gamybos, pramonės

Projektuotojas: UAB "Sweco Lietuva", Spaudos g. 6-1, Vilnius, el. p. konstantin.bujanov@sweco.lt, tel. (8694)57360. Projekto vadovas Liudas Zalunskis, el. p. liudas.zalunskis@sweco.lt , tel. (8685)15228

Statytojas: UAB "Mestilla", Kretainio g. 5, Klaipėda, tel. (8694)57360, el. p. konstantin.bujanov@sweco.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: iki 2021-05-05 Kretainio g. 5, Klaipėda, darbo dienomis darbo valandomis iš anksto susitarus tel. (8694)57360, arba internetinėje svetainėje https://www.klaipeda.lt/lt/savivaldybe/administracija/projektiniai-pasiulymai/223 

Pasiūlymus teikti: iki 2021-05-05 raštu UAB "Sweco Lietuva", Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius; el. p. konstantin.bujanov@sweco.lt

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. gegužės mėn. 6 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu per Microsoft Teams programą: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDZjNjRlMTAtMzM2OS00ODAxLThiZmQtMmZjNjc3OGUwNWUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22248f501d-1b63-43ee-800c-d02f9ccb31e6%22%7d

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy - MM - dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading