Pradžia
Lt En

Informacija apie planuojamą rengti detaliojo plano keitimą

Informacija apie planuojamą rengti detaliojo plano keitimą

Vadovaudamasi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad atsižvelgiant į UAB „Agrosales“ iniciatyvą, galiojančią Taikos sutartį, planuojama rengti teritorijos tarp Pievų Tako, I. Kanto, Gintaro gatvių, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T2-5, keitimą.

Detaliojo plano keitimo rengimo tikslai – pakeisti detaliojo plano sprendinius taip, kad būtų suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių bei savivaldybės interesai dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų bei įvykdyti 2012 m. spalio 3 d. Taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-5440-730/2012 įsipareigojimai; suformuoti žemės sklypą (-us) UAB „Agrosales“ nuosavybės teise valdomiems pastatams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę jų paskirtį bei koreguoti Klaipėdos miesto istorinės dalies, vadinamos Naujamiesčiu, vertingajai savybei – sodui-parkui gyvenamųjų namų kvartalo tarp I. Kanto ir Pievų Tako gatvių viduryje suformuoto žemės sklypo ribas ir plotą; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; spręsti eismo organizavimo klausimus kvartale, užtikrinant įvažiavimus į visus sklypus.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2020 m. birželio 19 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt arba planavimas@klaipeda.lt.

Su sprendimo rengti detaliojo plano keitimą bei planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt. Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento keitimo rengimo sutartimi bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

PRIDEDAMA:

  1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. AD1-2907 „Dėl pritarimo vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo iniciatyvai“, 1 lapas.
  2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo rengimo tikslų“ projektas, 1 lapas.
  3. Planuojamos teritorijos schema.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content