Pradžia
Lt En

Paskelbtas Socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursas 2024 m. - priimamos projektų paraiškos

Paskelbtas Socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursas 2024...

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skelbia Socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursą 2024 m. ir priima projektų paraiškas.

Paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir atitinkančios Socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos apraše išdėstytus reikalavimus, patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-3.

Konkursui gali būti pateikiami projektai, skirti socialinėms paslaugoms, kurias apibrėžia Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymu Nr. A1-93 (2022-06-30 įsakymo Nr. A1-451 redakcija), teikti:

  • vaikams (socialinę riziką patiriantiems vaikams, vaikams su negalia, vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų) ir jų šeimoms;
  • senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms;
  • suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms;
  • socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms;
  • krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, smurtas artimoje aplinkoje, artimojo netektis ir kt.) esančioms šeimoms ir vienišiems asmenims.

Projektų paraiškos priimamos iki 2024 m. kovo 12 d. naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ (toliau – E. pristatymo sistema), užsakant el. paslaugą Savivaldybės interneto svetainėje bei adresu Taikos pr. 52C, 218 kab. (kai projekto paraiška siunčiama paštu, ant voko išsiuntimo data negali būti vėlesnė nei nustatytas projektų priėmimo terminas), .

Atkreipiame dėmesį, kad prie projekto paraiškos būtina pridėti:

  • juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją;
  • organizacijos įstatų arba nuostatų kopiją;
  • garantinius raštus ar kitus dokumentus, įrodančius finansavimą iš organizacijos lėšų ir (ar) kitų šaltinių (projekto finansavimas iš Savivaldybės biudžeto programų, kuruojamų kitų Savivaldybės administracijos skyrių, nelaikomas finansavimu iš kito šaltinio; pervesta 1,2 procento pajamų mokesčio suma Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, įskaitoma kaip finansavimas iš kito šaltinio; fizinio asmens banko pavedimu pervesta suma organizacijai įskaitoma kaip finansavimas iš kito šaltinio);
  • projekto vadovo patirtį įrodančius dokumentus;
  • metines nevyriausybinės organizacijos veiklos ir finansines ataskaitas, išskyrus, kai socialiniai projektai finansuoti iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto paraiška teikiama vienu egzemplioriumi užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo, prie paraiškos pridedamas įgaliojimas), patvirtinta spaudu ir kartu su pridedamais dokumentais.

Atsakingas asmuo: Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Rima Tiškienė,  rima.tiskiene@klaipeda.lt, tel. +370 6 50 34 991.

PRIDEDAMA: Socialinio projekto dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų paraiškos forma.

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content