Pradžia
Lt En

Skelbiamas Klaipėdos miesto savivaldybės socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos konkursas

2023-09-27

Klaipėdos miesto savivaldybė, siekdama įgyvendinti projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimą, skelbia Klaipėdos miesto savivaldybės socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos konkursą.

Organizuojamo konkurso tikslas – atrinkti 2 projekto socialinių dirbtuvių partnerius, kurie Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. teiks socialinių dirbtuvių paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybėje. Socialinių dirbtuvių tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje. Preliminari planuojama Projekto pradžia – 2024 m. vasario 1 d.

Finansuojamos paslaugos:

 • Psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų ugdymas, palaikymas ir (ar) socialinių ir darbinių įgūdžių atkūrimas socialinėse dirbtuvėse, pasitelkiant socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, užimtumo specialisto (prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistro) ir rinkodaros specialisto komandos pagalbą.
 • Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią savarankiškumo ir gyvenimo bendruomenėje įgūdžių ugdymas, taip pat, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, rengimas atvirai darbo rinkai.
 • Socialinėse dirbtuvėse sukuriamos produkcijos realizavimas ar paslaugos teikimas šalies ir (ar) užsienio šalių prekių ir paslaugų rinkoje.

Finansuojamų paslaugų turinio reikalavimai:

 • Pareiškėjas turi turėti patalpas, būtiną įrangą ir priemones planuojamai paslaugai teikti.
 • Socialinių dirbtuvių paslaugos negali būti teikiamos stacionarios socialinės globos įstaigos teritorijoje, asmens namuose arba darbas negali būti atliekamas ir veikla vystoma nuotoliniu būdu (išskyrus atvejus, kai paskelbta ekstremali situacija ir veiklos vykdyti negalima kontaktiniu būdu).
 • Socialinėse dirbtuvėse paslaugą turi suteikti ne mažiau kaip 10 unikalių asmenų. Asmenims teikiamos darbinio užimtumo ir savarankiškumo ugdymo paslaugos gali būti teikiamos skirtingose vietose. Vienu metu socialinėse dirbtuvėse paslaugas gauti privalo ne mažiau kaip 8 asmenys.
 • Socialinių dirbtuvių paslauga teikiama vadovaujantis Socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 29 įsakymu Nr. V-28 „Dėl Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“.

Partnerių atrankoje gali dalyvauti: nevyriausybinės organizacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme; valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos; kiti viešieji juridiniai asmenys; privatieji juridiniai asmenys.

Partnerių atrankos kriterijai:

 1. Pareiškėjo socialinių dirbtuvių veiklos kryptis (teikiamos paslaugos ir (ar) gaminamos prekės);
 2. Pareiškėjo socialinėse dirbtuvėse teikiamų paslaugų ir (ar) pagamintų prekių realizacijos rinkoje kryptys (elektroninės parduotuvės, fizinės parduotuvės, mugės);
 3. Pareiškėjo socialinių dirbtuvių komandos (socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, paslaugų gamybos ar teikimo meistro, rinkodaros specialisto) funkcijos ir atsakomybės;
 4. Pareiškėjo turimos patalpos ir jų pritaikymas socialinių dirbtuvių veiklai;
 5. Pareiškėjo patirtis teikiant socialines ar socialinės įtraukties paslaugas asmenims;
 6. Pareiškėjo 3 svarbiausi pasiekimai įgyvendinant psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų įtrauktį į savarankišką ir bendruomenės gyvenimą;
 7. Rizikos, su kuriomis pareiškėjas gali susidurti įgyvendindamas socialinių dirbtuvių veiklą, ir jų valdymo planas;
 8. Pareiškėjo socialinių dirbtuvių veiklos viešinimo planas;
 9. Užimtumo ir socialinių įgūdžių ugdymo procesų aprašymas. Kokias funkcijas atliks socialinių dirbtuvių klientai (kaip atliks asmens pokyčio vertinimą);
 10. Pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose arba nuostatuose) nurodyti pagrindiniai įstaigos, organizacijos veiklos tikslai ir (ar) uždaviniai yra susiję su pagalbos teikimu asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia ir /arba veikla neįgaliųjų socialinės integracijos srityje;
 11. Pareiškėjas yra nevyriausybinė organizacija.

Paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga 

Nustatytos formos paraiškos, projekto įgyvendinimo sąmatos (toliau – Paraiška) ir Pareiškėjo atitikties deklaracijos su pridedamais dokumentais priimamos nuo 2023 m. rugsėjo 28 d. 8 val. iki 2023 m. spalio 19 d. 17 val. (imtinai).

Paraiška ir dokumentai turi būti pateikiami vienu iš pasirinktų būdų:

 1. Paraiška, pasirašyta elektroniniu parašu, kartu su pridedamais dokumentais pateikiama Savivaldybės administracijai el. paštu parama @klaipeda.lt, laiško temos laukelyje (subject) nurodant „Socialinių dirbtuvių partnerio atrankos konkursui“. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.
 2. Pasirašyta popierinė Paraiška su priedais viename užklijuotame voke su užrašu „Socialinių dirbtuvių partnerio atrankai“ siunčiama paštu registruotu laišku arba pristatoma tiesiogiai Savivaldybės administracijai, adresu: Taikos pr. 52C, Klaipėda, LT-91184, 217 kab. Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas nustatomas pagal pašto antspaudo datą ant voko.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu ir paraiškų teikimu susijusiais klausimais

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos tel. (8 46)  41 08 42, mob. 8 614  32 673, el. paštu idilija.valuzyte@klaipeda.lt.

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 17.00 val.

Teisės aktai: 

 1. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus birželio 29 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 2. Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 26 d. potvarkis Nr. M-551 ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės socialinių dirbtuvių paslaugos tvarkos aprašo patvirtinimo ir socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos komisijos sudarymo“.

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy - MM - dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading