Pradžia
Lt En De Ru

Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2022 metų konkursas

Skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo...

Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau-Nuostatai).

 Konkurso būdu finansuotinos šios socialinės reabilitacijos paslaugos pagal Nuostatų 8 punktą:

  • neįgaliųjų dienos užimtumas (neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse; pažintinių funkcijų formavimas; saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas; užimtumas amatų būreliuose ar klubuose);
  • individuali paslauga neįgaliajam (palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose, ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus, informacijos suteikimas prieinama forma);
  • pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius (profesinis konsultavimas ir orientavimas, bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas, pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus);
  • pagalba neįgaliojo šeimos nariams (individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas).

Projektų finansavimo prioritetai:

  • pareiškėjas teiks individualią paslaugą neįgaliajam, kurią sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas);
  • pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos, ar dėl darbo paieškos, ar įsidarbintų;
  • pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektų finansavimui numato skirti 256 773 eurų, Klaipėdos miesto savivaldybė projektų finansavimui planuoja skirti 54 000 eurų. Mažiausia vienam projektui planuojama skirti suma apie 14 000 Eur, didžiausia – apie 45 000 Eur.

Paraiška ir jos priedai iki 2021 m. lapkričio 5 d. 24.00 val. pateikiami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui el. paštu Jurgita.Seksteniene@klaipeda.lt

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistės Oksana Šulskienė tel. (8 46) 39 63 12, 8688 94747. Informacija teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val. (paskutinę paraiškų pateikimo darbo dieną iki 14 val.)

Pridedama:

DAUGIAU INFORMACIJOS
Oksana Modesta Vilnė Vyriausioji specialistė
Oksana Modesta Vilnė
Padalinys: Socialinių paslaugų poskyris
Pareigos: Vyriausioji specialistė
Tel. Nr.: 39 63 12
Kabinetas: 106
Atgal į kontaktų sąrašą

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content