Pradžia
Lt En

Informacija dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos

2018-02-08

Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybinę pensiją gali gauti motinos (įmotės), o nuo 2018 m. sausio 1 d. ir tėvai (įtėviai), išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų. Motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis) turi būti sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba jai (jam) turi būti pripažintas 60 proc. ir daugiau netektas darbingumo lygis (ar iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais). Daugiavaikiam tėvui (įtėviui) antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama tik tuo atveju, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka įstatymo nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijų skyrimo sąlygų.

Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio per mėnesį (šiuo metu 116 Eur). Sprendimus skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas priima Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, išnagrinėjusi savivaldybių administracijų teikimus. Jeigu komisija nutaria skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, ši skiriama nuo kito mėnesio pirmos dienos ir mokama už praėjusį mėnesį.

Besikreipiantis dėl šios išmokos asmuo turi pateikti:

  • prašymą;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą (invalidumo pažymėjimą, išduotą iki 2005 m. liepos 1 d. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos), jeigu asmuo yra netekęs 60 ir daugiau procentų darbingumo;
  • gyvenimo aprašymą, kuriame taip pat turi būti nurodyti visų vaikų kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga ir kt.);
  • vaikų gimimo liudijimus;
  • mirusių vaikų mirties liudijimus;
  • dokumentus, įrodančius daugiavaikės motinos ir (ar) jos vaikų pavardės keitimą, jeigu pavardė buvo pakeista.

Kreipimosi metu pateikiami reikiamų dokumentų originalai arba šių dokumentų nuorašai, patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą.

Klaipėdos mieste gyvenamąją vietą deklaruojantys daugiavaikiai motinos (įmotės) ir tėvai (įtėviai), ar jų įgalioti asmenys, dėl šios pensijos gali kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrį (Vytauto g. 13, 105 kab. arba Laukininkų g. 19A) pagal išankstinę registraciją. Išankstinė registracija: elektroniniu būdu Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt arba http://registracija.klaipeda.lt bei telefonais (8 46) 41 08 40, 32 46 96.

Išsamesnė informacija teikiama informacijos telefonais:

  • Vytauto g. 13 – tel. (8 46) 41 08 40
  • Laukininkų g. 19A – tel. (8 46) 32 46 96

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy - MM - dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading