Skip to content
Pradžia
Lt En De Ru

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifai

DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NAUDOJIMĄ TARIFŲ NUSTATYMO

2011 m. gruodžio 22 d. Nr. T2 - 414

Klaipėda

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 ,,Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574; 2010, Nr. 153-7826), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097) 1.3 ir 1.4 punktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755; 2008, Nr. 107-4098; 2010, Nr. 88-4667) 2 ir 3 punktais, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifą kalendoriniams metams:

2016 m. rugsėjo 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-220 redakcija

1.1. 3 procentų tarifą iki 2008 m. gruodžio 31 d. išnuomotai valstybinei žemei, jei po 2009 m. sausio 1 d. žemės vertė nėra perskaičiuota, nuo žemės vertės, nurodytos valstybinėse žemės nuomos sutartyse, išskyrus gyvenamajai paskirčiai išnuomotą žemę, už kurią nustatomas 1,5 procento tarifas;

1.2. nuo 2009 m. sausio 1 d. išnuomotai valstybinei žemei arba iki 2008 m. gruodžio 31 d. išnuomotai žemei, tačiau kurios vertė perskaičiuota po 2009 m. sausio 1 d., nuo žemės vertės, nurodytos valstybinėse žemės nuomos sutartyse ar jų pakeitimuose:

2016 m. rugsėjo 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-220 redakcija

1.2.1. 0,1 procento tarifą  – gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijoms;

1.2.2. 0,1 procento tarifą  – sodininkų bendrijų nuomojamai bendro naudojimo žemei;

1.2.3. 0,4 procento tarifą – komercinės ir rekreacinės paskirties objektų teritorijoms;

1.2.4. 1,3 procento tarifą – pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros objektų teritorijoms;

1.2.5. 0,6 procento tarifą – individualių garažų ir garažų bendrijų nuomojamai žemei;

1.2.6. 0,1 procento tarifą – žemės ūkio paskirties nuomojamai žemei, išskyrus žemės ūkio paskirties nuomojamai žemei prie Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės ūkio paskirties pastatų – 0,6 procento tarifą.

1.3. 4 procentų tarifą – nuo žemės vertės, kai bet kurios paskirties nuomojama žemė yra nenaudojama ir einamaisiais metais įtraukta į Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Klaipėdos mieste sąrašą.

2016 m. rugsėjo 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-220 redakcija

2. Nustatyti žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą tarifus metams nuo žemės vertės, apskaičiuojamos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus Žemės verčių žemėlapius:

2.1. 0,2 procento tarifą – gyvenamųjų namų teritorijų naudojamai žemei;

2.2. 0,1 procento tarifą – sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemei;

2.3  0,6 procento tarifą – komercinės paskirties objektų teritorijų naudojamai žemei;

2.4. 1,3 procento tarifą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų naudojamai žemei;

2.5. 0,6 procento tarifą – individualių garažų ir garažų bendrijų naudojamai žemei;

2.6. 0,1 procento tarifą – žemės ūkio paskirties naudojamai žemei, išskyrus žemės ūkio paskirties naudojamai žemei prie Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės ūkio paskirties pastatų – 0,6 procentų tarifą;

2.7. 4 procentų tarifą – nuo žemės vertės, kai bet kurios paskirties žemė yra nenaudojama ir einamaisiais metais įtraukta į Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Klaipėdos mieste sąrašą.

2016 m. rugsėjo 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-220 redakcija

3. Neteko galios.

2016 m. rugsėjo 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-220 redakcija

4. Nustatyti, kad apmokestinamojo laikotarpio pradžia yra mokestinių metų sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

5. Nustatyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę sumokėjimo terminą – 30 kalendorinių dienų nuo patikslintų duomenų gavimo apie nuomos mokesčio už valstybinę žemę dydžio pasikeitimus po nustatyto šio mokesčio sumokėjimo termino.

6. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d.

7. Pripažinti netekusiais galios:

7.1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. T2-35 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę nustatymo“;

7.2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. T2-36 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-375 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ pakeitimo“;

7.3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. T2-64 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę nustatymo“ papildymo ir pakeitimo“;

7.4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. T2-65 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ pakeitimo ir papildymo“;

7.5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. T2-37 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-65 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo“;

7.6. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T2-197 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-36 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ papildymo“.

7.7. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T2-198 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę nustatymo“ papildymo“.

8. Skelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams