Pradžia
Lt En

Parengti tikslinamo (koreguojamo) Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendiniai

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie parengtus tikslinamo (koreguojamo) Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendinius.

Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-134 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano tikslinimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planuojama teritorija: 2010 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-1248 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plano patvirtinimo”, patvirtintame Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų plane išskirtų Neringos talasologinio (jūrinio) draustinio, Preilos rekreacinio prioriteto zonos, Gintaro įlankos istorinio urbanistinio draustinio, Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos ir Smiltynės urbanistinių draustinių ribose.

Planavimo tikslas: Vykdant 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 389 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano rengimo“ bei 2015 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro pavedimą Nr. (18-1)-D8-3413, patikslinti 2012 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 702 patvirtintą Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą.

Planavimo organizatorius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas http://www.vstt.lt

Plano rengėjas: Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos 23-401 (A korpusas), LT-08105 Vilnius, tel. 8626 54599, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas krastotvarka@vzf.lt

Teritorijų planavimo dokumento sprendiniai nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikėtų derinti su atsakinga už aplinkos apsaugą institucija, todėl sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebuvo atliekamas.

Kviečiame visuomenę nuo šių metų birželio 1 d. iki birželio 14 d. susipažinti su Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano sprendiniais Neringos savivaldybės patalpose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, savivaldybės bei planavimo organizatoriaus internetiniuose tinklalapiuose.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.

Tvarkymo plano sprendinių aptarimas vyks 2016 m. birželio 15 d. 13.00 val. Neringos savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Taikos g. 2, Nida).

Pareiškėjai atmestus pasiūlymus gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jam išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Aiškinamasis raštas

Sutartiniai ženklai

Smiltynė 1-2

Smiltynė 2-2

Juodkrantė

Pervalka

Preila

Nida

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content