Pradžia
Lt En

2015 metų darbotvarkių archyvas

2015-01-20

1. Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo. Pranešėja D. Netikšienė.

2. Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros teikiamų kūrybinio inkubatoriaus kultūros fabriko paslaugų įkainių patvirtinimo. Pranešėja E. Deltuvaitė.

3. Dėl piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

2015-01-27

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės kūrybinių darbuotojų atestavimo komisijos patvirtinimo. Pranešėjas N. Lendraitis.

2. Dėl pritarimo  Kultūrinio bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėjas N. Lendraitis.

2015-02-10

1. Dėl pritarimo  Kultūrinio bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėjas V. Pakalniškis.

2. Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo. Pranešėja M. Černiūtė- Amšiejienė.

3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo. Pranešėja R. Kambaraitė.

4. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo. Pranešėja R. Kambaraitė.

5. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo. Pranešėjas D. Jaruševičius.

6. Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo. Pranešėja G. Paulikienė.

7. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Pranešėja G. Paulikienė.

2015-03-10

1. Dėl įkainio už BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugos teikimą nustatymo. Pranešėja J. Asadauskienė

 2. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos dalyvavimui teikiant paraišką projektų konkursui „Bibliotekos pažangai 2“. Pranešėjas V. Pakalniškis.

 3. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo. Pranešėjas V. Pakalniškis.

 4. Dėl pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja A. Liesytė.

 5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja R. Kambaraitė.

6. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-336 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja I. Butenienė.

7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo. Pranešėja J. Asadauskienė.

2015-03-24

1. Dėl įgaliojimo suteikimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti savivaldybės biudžetinių įstaigų ir savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinius. Pranešėja D. Drungilaitė.

2015-04-07

1. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto 2014–2020 metų integruotų investicijų  programos projektui. Pranešėja E. Jurkevičienė.

2. Dėl Piniginių premijų Klaipėdos universiteto studentams už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja L. Prižgintienė.

3. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai. Pranešėja J. Asadauskienė.

4.  Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo viešojo maitinimo įmonei. Pranešėja J. Uptienė.

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėja J. Asadauskienė.

6. Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai. Pranešėja J. Asadauskienė.

7. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 223 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Kačalinas. 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams