Pradžia
Lt En

Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija vykdo Klaipėdos miesto teritorijos stebėjimą vaizdo kameromis. Čia pateikiama informacija apie tai, kaip ir kodėl gali būti tvarkomi asmens duomenys.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ KLAIPĖDOS MIESTE

DUOMENŲ VALDYTOJAI
 • Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Kauno g. 6, Klaipėda, kodas 191008577, tel. 8 700 60 800, el. paštas klaipedosvpk.as@policija.lt 
 • Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g. 11, Klaipėda, kodas 188710823, t 8 46 39 60 66, el. paštas info@klaipeda.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija yra duomenų valdytojas ir vaizdo stebėjimo sistemos savininkas, atsakingas už jos nepertraukiamą veikimą ir priežiūrą, užtikrinantis stebėjimo kamerų techninę priežiūrą ir techninių sutrikimų šalinimą, tačiau nėra šios sistemos naudotojas, t. y. prieigos teisių prie sistemos ir prie joje esančių duomenų neturi. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas yra duomenų valdytojas ir vaizdo stebėjimo sistemos naudotojas, atsakingas už tinkamą duomenų tvarkymą.

TVARKOMI DUOMENYS

Vaizdo stebėjimo kamerų užfiksuoti fizinių asmenų atvaizdai ir transporto priemonės.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 5 ir 6 straipsnių 1 dalyse numatytus policijos uždavinius bei funkcijas bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 34 ir 36 punktais.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Bendri duomenų valdytojai vaizdo stebėjimą vykdo (duomenis tvarko) siekdami šių bendrų tikslų:

 • užtikrinti asmens, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje;
 • pagal kompetenciją fiksuoti teisės pažeidimus;
 • naudoti vaizdo stebėjimo metu gautus duomenis atskleidžiant ir tiriant administracinius nusižengimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu;
 • naudoti vaizdo stebėjimo metu gautus duomenis atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu;
 • vykdyti nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją;
 • teikti neatidėliotiną pagalbą asmenims.
DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 30 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant ištirti įvykusį incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Pastaraisiais atvejais vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek jie reikalingi šiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

DUOMENŲ PERDAVIMAS

Duomenys gali būti perduodami:

 • ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 • trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis; trečiosioms šalims teisės aktuose nustatytais atvejais, prašyme nurodytą duomenų teikimo pagrindą įvertinus paskirtiems policijos tarnautojams.
VAIZDO STEBĖJIMO VIETOS

Gatvės, sankryžos:

Vilniaus plentas, Tilžės, Klemiškės, Liepų, Pajūrio, Medelyno gatvės, Pamario-Turistų, Minijos-Baltijos pr. gatvių sankryžos, Rimkų pervaža.

Viešos erdvės, parkai:

Melnragė, Giruliai, Rumpiškės kvartalas, Danės skveras, krantinė, Vaidilos aikštė, Ąžuolyno giraitė, Klaipėdos vasaros estrada, Piliavietė, Bandužių, Vyturio, Žardės, Vėtrungės prekybos centrų teritorija, Senasis bei Naujasis turgus, Klaipėdos Lėbartų ir Joniškės kapinių prieigos, Klaipėdos kultūros fabrikas, Sąjūdžio, Poilsio, Skulptūrų parkai, Taikos pr.-Gedminų pėsčiųjų takas, Jono kalnelio teritorija, Teatro, Karlskronos aikštės, Senoji perkėla, Kruizinių laivų terminalas, teritorijos esančios prie Tiltų-Turgaus g., Tiltų-Daržų, Turgaus-Pasiuntinių, M. Mažvydo-K. Donelaičio, M. Mažvydo-Šaulių, H. Manto-J. Janonio, H. Manto-Liepų, H. Manto-S. Daukanto gatvių sankirtos, M. Mažvydo, Puodžių, Taikos pr., Minijos, Šermukšnių, Naikupės, I. Simonaitytės gatvės.

Tiltai:

Mokyklos g. viadukas, Biržos, Pilies tiltų prieigos.

ASMENŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU VAIZDO STEBĖJIMU
 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12-14 straipsniai);
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • Pasikonsultuoti su Duomenų apsaugos pareigūnais: el. p. dap@policija.lt; dap@klaipeda.lt.
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content