Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Teritorijos tarp Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr., Klaipėdoje, detaliojo plano keitimas suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Nr. 1 su gretimybėmis

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti teritorijos tarp Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr., Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-01 „Dėl teritorijos tarp Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr.,  Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Nr. 1 su gretimybėmis, detaliojo plano keitimas.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m liepos 28 d. įsakymas Nr. AD2-1412 „Dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo rengimo ir planavimo tikslų“.

Planuojamos teritorijos adresas: tarp Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr., Klaipėdoje, – žemės sklype Nr. 1 su gretimybėmis. Planuojamas plotas – apie 7,8294 ha.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės.

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti žemės sklypo Nr. 1 ir jo gretimybėse esančius numatytus sprendinius, pritaikant sklypą futbolo maniežo statybai; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo uždaviniai: detalizuojant savivaldybės lygmens bendrąjį planą, nustatyti teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus; pakeisti ir nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus; suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą; nustatyti prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus; nustatyti galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus (mažiausi ir (ar) didžiausi galimi žemės sklypų dydžiai), įvertinant minimalų leistiną mokyklos sklypo dydį, privalomuosius mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programą, sklypo struktūros elementus.

Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi.

Planavimo darbų programa patvirtinta 2021 m liepos 28 d. įsakymu Nr. AD1-926 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Liepų g. 11, 91211 Klaipėda, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt, tel. (8 46) 39 60 24.

Detaliojo plano rengėjas: projekto vadovė Lina Panavaitė (atestato Nr. A 2185), individualios veiklos pažymos Nr. 1035202, Bitėnų g. 11-6, LT-06228 Vilnius, tel. 8 611 16985, el. paštas.: linaipanavaitei@gmail.com.

Planavimo terminai: 2021-2022 m.

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: http://www.klaipeda.lt, http://www.tpdris.lt (teritorijų planavimo proceso Nr. K-VT-21-21-456).

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. AD2-1412 "Dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo rengimo ir planavimo tikslų";

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. AD1-926 "Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo".

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti teritorijos tarp Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr., Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-01 „Dėl teritorijos tarp Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr., Klaipėdoje, detaliojo plano patvirtinimo“, keitimą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Nr.  1 su gretimybėmis

Detaliojo plano keitimo rengimo tikslai – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti žemės sklypo Nr. 1 ir jo gretimybėse esančius numatytus sprendinius, pritaikant sklypą futbolo maniežo statybai; nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2021 m. liepos 27 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt (arba planavimas@klaipeda.lt).

Su sprendimo rengti detaliojo plano keitimą bei planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt. Su planavimo darbų programa bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Pridedama:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo rengimo ir planavimo tikslų“ projektas , 1 lapas

Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams