Pradžia
Lt En

Parengti detaliojo plano sprendiniai

Informuojame apie parengtą teritorijos tarp Tilžės gatvės, geležinkelio, Klemiškės gatvės ir kelio A13, Klaipėdoje, detalųjį planą. Viešas susirinkimas plano sprendiniams ir visuomenės pateiktiems pasiūlymams aptarti vyks 2016 m. kovo 22 d. 16:00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (adresu Liepų g. 11, Klaipėda) Tarybos posėdžių salėje (III aukšte).

Su detaliojo plano sprendiniais susipažinti galima nuo 2016 m. vasario 23 d. iki 2016 m. kovo 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda ir pas plano rengėją. Nuo 2016 m. kovo 8 d. iki 2016 m. kovo 22 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Klaipėdos miesto savivaldybėje (1 aukšte esančiame stende).

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. AD1-383 „Dėl detaliojo plano rengimo“; Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. AD1-1815 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. AD1-383 „Dėl detaliojo plano rengimo“ pakeitimo“. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-186 patvirtino detaliojo plano koncepciją, susipažinti galima /lit/img/5027.

Planavimo tikslai: nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, tvarkymo ir naudojimo režimą; suformuoti žemės sklypus sporto komplekso su nauju stadionu statybai, Kauno gatvės tęsinio tiesimui, naujų statinių statybai, esamiems statiniams, žemės juostas komunikaciniams koridoriams ir susisiekimo komunikacijoms įrengti, inžinerinės ir miesto infrastruktūros plėtrai; nustatyti visuomenės poreikiams paimamus plotus; nustatyti užstatymo, erdvių, socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, Klaipėda, tel. 8 46 39 60 24, el. p. planavimas@klaipeda.lt. 

Plano rengėjas: UAB “Dujų sfera”, Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel.: 8 37 759028, faks.: 8 37 452532, el. paštas: dujusfera@dujusfera.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę (pavadinimą), adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymo teikimo datą. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading