Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros galimybių studija

**********

Informuojame, kad yra parengta Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros galimybių studija.

Galimybių studija

Brėžiniai

**********

Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros galimybių studijos tikslai:

  1. Atlikti susisiekimo sistemos tyrimus, siekiant surinkti naują informaciją ar atnaujinti jau atliktų tyrimų medžiagą pagal aktualią situaciją ir plėtros tendencijas.
  2. Išskirti patvirtintus ir esant poreikiui papildyti miesto strateginius tikslus transporto ir gyvenimo kokybės gerinimo srityje.
  3. Atlikti susisiekimo sistemos esamos būklės analizę, įvertinti aktualią (galiojančių ir rengiamų) planavimo dokumentų sprendinius miesto strateginių tikslų įgyvendinimo galimybių atžvilgiu.
  4. Parengti susisiekimo sistemos tobulinimo gaires ir darnaus judumo principų taikymo veiksmų planą (principai, sprendiniai, jų įgyvendinimo priemonės ir eiliškumas, įgyvendinimo stebėsenos rodikliai).
  5. Parengti gaires Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo/koregavimo susiekimo dalies planavimo darbų programą.

Galimybių studijos užsakovas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Liepų g.11, 91502 Klaipėda, tel. 8 46 39 60 24, faks. 8 46 41 00 47, www.klaipeda.lt, el. paštas planavimas@klaipeda.lt..

Galimybių studijos rengėjai: UAB "Eurointegracijos projektai", UAB "Lyderio grupė" ir UAB "Archimetras" Ukmergės g. 222, 07157 Vilnius, tel. (8 5) 243 01 77, fakas. (8 5) 243 01 74.

**********

Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros galimybių studija (Tarpinė ataskaita 2015 m. rugpjūtis)

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams