Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Žemės sklypo Taikos pr. 54, Klaipėdoje, detaliojo plano korektūra

**********

Patvirtinta žemės sklypo Taikos pr. 54, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. T2-252 korektūra

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AD1-653 "Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo bei korektūros rengimo tikslų";

 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. AD1-733 "Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo";

L. e. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. AD1-770 "Dėl detaliojo plano korektūros patvirtinimo".

**********

Informuojame apie parengtą žemės sklypo Taikos pr. 54, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. T2-252 korektūrą.

Planavimo pagrindas: 2018 m. kovo 16 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-653 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo bei korektūros rengimo tikslų“.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėda, Liepų g. 11, LT 91502, tel. (8 46) 396024, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto tinklalapis www.klaipeda.lt.

Koreguojamo detaliojo plano rengėjas: UAB „A405“, Bijūnų g. 8, Klaipėda, tel. 8 (46) 380998, el. paštas info@a405.lt. Informaciją apie projektą teikia: Saulius Plungė tel. 8 698 32837, el. p.saulius@a405.lt. Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.

Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui; nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo uždavinys: sklype numatyti galimus naudojimo būdus: visuomeninės paskirties teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Susipažinti su parengta detaliojo plano korektūra, viešinama supaprastinta tvarka, galima nuo 2019-01-21 iki 2019-02-05 imtinai:

  • Planavimo organizatoriaus - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, (Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45) (kontaktinis asmuo Aušra Šimkuvienė 8 46 39 32 27) ir internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt;
  • Plano rengėjo buveinėje (Bijūnų g. 8, Klaipėda) darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (penktadienį iki 15:45);
  • LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-21-18-160);

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda, el. paštu planavimas@klaipeda.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-21-18-160) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, www.vtpsi.lt).

Sprendinių aiškinamasis raštas

Sprendinių brėžinys

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. AD1-653 „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo bei korektūros rengimo tikslų“;

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. AD1-733 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti žemės sklypo Taikos pr. 54, Klaipėdoje, detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 2 d. sprendimu Nr. T2-252, korektūrą.

Planavimo tikslai – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, pakeisti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui; nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2018 m. kovo 15 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu planavimas@klaipeda.lt.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt. Su planavimo darbų programa ir teritorijų planavimo dokumento rengimo sutartimi bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

  1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo ir korektūros rengimo tikslų“ projektas.
  2. Planuojamos teritorijos schema.

**********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams