Pradžia
Lt En

Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOSMOKESČIO LENGVATŲTEIKIMOTVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2015 m. gegužės 28 d.Nr.T2-108

Klaipėda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 papunkčiu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybanusprendžia:

1. Patvirtinti Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                         Vytautas Grubliauskas

 

Priedas: Valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo tvarkos aprašas

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams