Pradžia
Lt En

Informacija dėl vakcinacijos nuo COVID-19

 
ASMENŲ, PRIKLAUSANČIŲ 1.18 PRIORITETUI, DĖMESIUI

2021-04-19

Artėjant 1.18 prioriteto vakcinavimui Klaipėdos mieste, kviečiame Klaipėdos mieste gyvenančius asmenis, kurie atitinka šį prioritetą ir nori vakcinuotis, pateikti savo duomenis, kad būtumėte įtraukti į norinčių vakcinuotis COVID-19 ligos vakcina asmenų sąrašą, užpildant šią anketą iki 2021-04-26.

SVARBU: 1.18 prioritetas: asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, juos slaugantys šeimos nariai; asmenys, kuriems teismas paskyrė namuose slaugyti sunkiai sergantį asmenį; vaikus iki 18 metų, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, prižiūrintys tėvai (įtėviai) ar globėjai; nurodytomis ligomis (galutinės stadijos lėtine inkstų liga sergantys pacientai, kuriems taikoma nuolatinė pakaitinė inkstų terapija (hemodializė ar peritoninė dializė); kuriems atliktos organų arba kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos; sergantys piktybinėmis kraujo ligomis, kuriems tęsiamas chemoterapinis, imunoterapinis ar taikinių piktybinių kraujo ligų gydymas arba kuriems toks gydymas baigtas ne seniau kaip prieš 24 mėn.; sergantys imunodeficito ligomis su antikūnų gamybos defektu, kai taikoma pakaitinė terapija imunoglobulinais) sergančius vaikus prižiūrintys tėvai (įtėviai) ar globėjai.

! Duomenų pateikimas ir įtraukimas į norinčių vakcinuotis asmenų sąrašą nėra registracija skiepui.
! Patikrintas sąrašas dėl asmenų atitikimo 1.18 prioritetui bus perduotas Vakcinacijos centrui ir Jūs būsite informuoti apie tolimesnius žingsnius dėl skiepijimo.

 

 Dėl ūkio subjektų skiepijimo

2021 m. balandžio 8 d. 

Informuojame, kad buvo pakeistas LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintas Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašas (V-2997, pakeitimas įsigalioja 2021-04-09), kuris leidžia Savivaldybėms nepanaudotas vakcinas paskirti ūkio subjektų darbuotojų skiepijimui.

Prašome atidžiai susipažinti su minėto teisės akto formuluote:

„8. Vakcinacijos centrai, paslaugas organizuojančios ASPĮ ir skiepijančios ASPĮ skiepija iš eilės pirmiau esančiai prioritetinei grupei priskiriamus asmenis, išskyrus Aprašo 81 punkte nurodytu atveju. Jei nepavyksta sudaryti atitinkamą savaitę skiepijamos prioritetinės grupės ir toliau iš eilės esančios prioritetinės grupės pageidaujančių skiepytis asmenų sąrašo ir dėl to nebus sunaudotos visos ASPĮ turimos COVID-19 vakcinos dozės arba per savaitę nepavyksta paskiepyti atitinkamą savaitę skiepijamos prioritetinės grupės asmenų ir dėl to nesunaudojamos visos ASPĮ turimos COVID-19 vakcinos dozės, kviečiami skiepytis Aprašo 5 punkte nurodytoms prioritetinėms grupėms priklausantys gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas, nurodytas Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašo patvirtinimo“, vykdantys asmenys, PO JŲ – didelių subjektų (prioritetas teikiamas dideliems subjektams, vykdantiems veiklą, priklausančią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus sekcijai, kurioje nurodytose veiklose praėjusį ir (ar) einamąjį mėnesį nustatyta daugiausia COVID-19 ligos protrūkių) pateiktuose darbuotojų sąrašuose nurodyti darbuotojai, kol sunaudojamos visos ASPĮ turimos COVID-19 vakcinos dozės.“

Keletas svarbių akcentų:

 • Nepanaudotos vakcinos pirmiausia yra siūlomos prioritetinėms grupėms, įskaitant gyvybiškai svarbias visuomenei funkcijas (pareigūnai, ugniagesiai ir pan.). Visų prioritetinių grupių skiepijimas išlieka itin svarbus ir pirmesnis.
 • Po to gali būti skiepijami tik tie ūkio subjektai, kur yra daugiau nei 100 darbuotojų, o prioritetas teikiamas subjektams, vykdantiems veiklą, priklausančią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus sekcijai, kurioje nurodytose veiklose praėjusį ir (ar) einamąjį mėnesį nustatyta daugiausia COVID-19 ligos protrūkių.
 • Todėl tik likus vakcinos nuo prioritetinių grupių bus kviečiami vakcinuotis minėtus kriterijus atitinkantys ūkio subjektai (bus susisiekta individualiai su įmonėmis, kurios užpildys ir pateiks darbuotojų sąrašus, pakviečiant jas vakcinuotis nurodytu laiku).

Jei atitinkate ūkio subjektams dėl vakcinacijos nustatytus kriterijus, prašome pasirengti Jūsų darbuotojų, norinčių vakcinuotis, sąrašus pagal šią formą.

Svarbu. Reikalinga iš viso pateikti 2 dokumentus: sąrašą (formoje pateiktas Exel formatu) ir dar vieną - tą patį sąrašą, pasirašytą organizacijos vadovo, su įstaigos/įmonės antspaudu - PDF formatu.

Sąrašus siųsti el. paštuelena.kundrotiene@klaipeda.lt

Kontaktinis asmuo pasiteiravimui Elena Kundrotienė, tel.: 8 46  31 34 26.


DĖL SPORTO ORGANIZACIJŲ IR JŲ TRENERIŲ VAKCINACIJOS

 2021 m. balandžio 7 d. 

Sporto organizacijose dirbantys treneriai kviečiami teikti sąrašus vakcinacijai pagal 1.15 prioritetą.         

Atkreipiame dėmesį, kad  šiame etape prioritetinė grupė – „Treneriai“. Už "Trenerio" pareigų nurodymą ir atitikimą galiojantiems teisės aktams, atsakomybę prisiima Sporto organizacijos vadovas.

Sąrašus reikia teikti dviem formatais: excel formatu ir pdf formatu (pdf formatas pateikiamas su įstaigos vadovo parašu ir antspaudu). Sąrašus pateikti iki 2021-04-19 Sporto skyriaus specialistei Aistei Sorokienei el. paštu: aiste.sorokiene@klaipeda.lt, tel. pasiteiravimui 8 46 40 17 13.


 

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ VAKCINACIJOS

2021 m. kovo 25 d.

Prašome susipažinti su atnaujintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006 DĖL SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA PRIORITETINIŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ NUSTATYMO.

Vadovaujantis šiuo teisės aktu, nuo š. m. kovo 25 d. Klaipėdos mieste ruošiamasi vakcinacijai šių tikslinių grupių:

1.15. asmenys, dirbantys arba teikiantys paslaugas švietimo įstaigose, įskaitant vykstančius vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, laisvuosius mokytojus, ir asmenis, teikiančius švietimo paslaugas ir kitas paslaugas švietimo paslaugų gavėjams kituose švietimo teikėjuose, išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.12 papunktyje; kitų juridinių asmenų darbuotojai, švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose lankosi mokiniai ar studentai; asmenys, švietimo įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės; treneriai; mokiniai, kurie mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje; asmenys, studijuojantys pagal sveikatos mokslų studijų krypčių programas ir dalyvaujantys klinikinių įgūdžių užsiėmimuose arba atliekantys klinikinę praktiką ASPĮ ir vaistinėse, išskyrus šio įsakymo 1.1.1 – 1.1.2 papunkčiuose nurodytus studentus.

Prašome Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių teisės akte minėtų įstaigų sudaryti įstaigos darbuotojų, norinčių pasiskiepyti, sąrašus pagal minėtus prioritetus, užpildant lentelę ir ją atsiųsti el. paštu ausra.dragasiene@klaipeda.lt iki kovo 29 d. 17 val. Taip pat kartu su sąrašu atsiųsti ir Jūsų įstaigos vadovo įsakymą, patvirtinantį įstaigos vakcinuojamų darbuotojų sąrašą (prisegti skanuotą dokumentą su vadovo parašu).

Kilus klausimams skambinkite tel. (8 46) 396311.


DĖL 65 m. IR VYRESNIŲ ASMENŲ VAKCINAVIMO

2021 m. kovo 21 d.

Informuojame, kad vadovaujantis pakeistu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 patvirtintu Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašu (nauja redakcija įsigaliojo 2021-03-19), asmenys, nesiregistravę (nepageidavę būti registruoti) skiepytis dėl to, kad pageidavo vakcinos, kurios gydymo įstaiga tuo metu neturėjo, arba neatvykę skiepytis paskirtu laiku, gali iš naujo registruotis arba būti užregistruoti skiepytis.

Todėl nuo 2021-03-22 asmenys, priklausantys prioritetinei senjorų grupei (65 m. ir vyresni), kviečiami iš naujo priimti sprendimą dėl skiepijimosi ir registruotis vakcinuotis nuo COVID-19 ligos pasirinkta norima vakcinos rūšimi.

Šių asmenų registracija vakcinavimui vyks keliais būdais:

 • per artimiausias dienas telefonu su asmeniu (65 m. ir vyresni) susisieks asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisirašęs, darbuotojas. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas paklaus apie asmens apsisprendimą dėl skiepo ir norimos vakcinos rūšies. Jei senjoras pageidaus skiepo, darbuotojas jį įtrauks į norinčių vakcinuotis asmenų sąrašą pasirinkta vakcinos rūšimi ir informuos apie senjorui paskirtą konkretų atvykimo laiką bei vietą vakcinavimui.
 • senjorai gali ir patys (ar su artimųjų pagalba) susisiekti su asmens sveikatos priežiūros įstaiga, prie kurios yra prisirašę, ir registruotis skiepui, įvardindami norimą vakcinos rūšį. Gydymo įstaigos darbuotojas asmenį įtrauks į norinčių vakcinuotis asmenų sąrašą pasirinkta vakcinos rūšimi ir informuos apie senjorui paskirtą konkretų atvykimo laiką bei vietą vakcinavimui.

DĖL 65-69 M. ASMENŲ VAKCINAVIMO

2021 m. kovo 14 d.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006, Klaipėdos mieste nuo 2021-03-15 plačiai pradedama vykdyti vakcinacija nuo COVID-19 ligos šios tikslinės grupės:

1.13.4. 65-69 m. asmenys.

Klaipėdos mieste numatoma tokia šios grupės asmenų vakcinavimo tvarka:

 • Per artimiausias kelias dienas individualiai telefonu su kiekvienu asmeniu (65-69 m.) susisieks asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisirašęs, darbuotojas.
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas paklaus apie asmens apsisprendimą dėl skiepo. Jei senjoras pageidaus skiepo, darbuotojas jį įtrauks į norinčių vakcinuotis asmenų sąrašą ir informuos apie senjorui paskirtą konkretų atvykimo laiką bei vietą vakcinavimui.

Toliau tęsiama ir asmenų, kurie negali atvykti vakcinuotis į skiepijančias įstaigas (nevaikštantys, dėl neįgalumo ir kt.), vakcinacija šių asmenų namuose.

Primename, kad jei senjoras nesulaukė skambučio iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašęs (dėl kokių tai techninių kliūčių ar pasikeitusio asmens tel. numerio, kurio įstaiga nežino ir todėl negali susisiekti su savo pacientu ar kt.), rekomenduojame pačiam senjorui arba su artimo asmens pagalba susisiekti su savo asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir užsiregistruoti vakcinavimui.


DĖL 70-74 M. ASMENŲ VAKCINAVIMO

2021 m. kovo 6 d.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006, Klaipėdos mieste nuo 2021-03-08 plačiai pradedama vykdyti vakcinacija nuo COVID-19 ligos šios tikslinės grupės:

1.13.3. 70-74 m. asmenys.

Klaipėdos mieste numatoma tokia šios grupės asmenų vakcinavimo tvarka:

 • Per artimiausias kelias dienas individualiai telefonu su kiekvienu asmeniu (70-74 m.) susisieks asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisirašęs, darbuotojas.
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas paklaus apie asmens apsisprendimą dėl skiepo. Jei senjoras pageidaus skiepo, darbuotojas jį įtrauks į norinčių vakcinuotis asmenų sąrašą ir informuos apie senjorui paskirtą konkretų atvykimo laiką bei vietą vakcinavimui.

Toliau tęsiama ir asmenų, kurie negali atvykti vakcinuotis į skiepijančias įstaigas (nevaikštantys, dėl neįgalumo ir kt.), vakcinacija šių asmenų namuose.

Primename, kad jei senjoras nesulaukė skambučio iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašęs (dėl kokių tai techninių kliūčių ar pasikeitusio asmens tel. numerio, kurio įstaiga nežino ir todėl negali susisiekti su savo pacientu ar kt.), rekomenduojame pačiam senjorui arba su artimo asmens pagalba susisiekti su savo asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir užsiregistruoti vakcinavimui.


DĖL 75-79 M. ASMENŲ VAKCINAVIMO 

2021 m. vasario 28 d.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006, Klaipėdos mieste nuo 2021-03-01 plačiai pradedama vykdyti vakcinacija nuo COVID-19 ligos šios tikslinės grupės:

1.13.2. 75-79 m. asmenys.   

Klaipėdos mieste numatoma tokia senjorų vakcinavimo tvarka:  

 • Per artimiausias kelias dienas individualiai telefonu su kiekvienu asmeniu (75-79 m.) susisieks asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisirašęs, darbuotojas.
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas paklaus apie asmens apsisprendimą dėl skiepo. Jei senjoras pageidaus skiepo, darbuotojas jį įtrauks į norinčių vakcinuotis asmenų sąrašą ir informuos apie senjorui paskirtą konkretų atvykimo laiką bei vietą vakcinavimui.

Jei senjoras nesulaukė skambučio iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios yra prisirašęs (dėl kokių tai techninių kliūčių ar pasikeitusio asmens tel. numerio, kurio įstaiga nežino ir todėl negali susisiekti su savo pacientu ar kt.), rekomenduojame pačiam senjorui arba su artimo asmens pagalba susisiekti su savo asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir užsiregistruoti vakcinavimui.

Dėl asmenų, kurie negali atvykti į vakcinacijos vietas (nevaikštantys, dėl neįgalumo ir kt.), vakcinavimo: LR sveikatos apsaugos ministerijai nustačius jau vakcinų vežimo į pacientų namus technines galimybes ir taisykles, asmenys (65 m. ir vyresni), kurie negalės atvykti į vakcinacijos vietas, bet norės skiepytis, bus vakcinuojami jų namuose. Su tokiais asmenimis individualiai telefonu susisieks asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisirašęs, darbuotojas. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas paklaus apie asmens apsisprendimą dėl skiepo. Jei asmuo pageidaus skiepo, darbuotojas jį įtrauks į norinčių vakcinuotis asmenų sąrašą ir suderins konkretų sveikatos priežiūros specialistų atvykimo laiką į asmens namus jo vakcinavimui. Atkreipiame dėmesį, kad tokių asmenų vakcinacija taip pat bus vykdoma išlaikant LR sveikatos apsaugos ministro nustatytus vakcinavimo prioritetus pagal eiliškumą: pirmiausia tokie asmenys vakcinuojami iš prioriteto 80 m. ir vyresni asmenų grupės, toliau – iš 75-79 m., 70-74 m., 65-69 m.


DĖL 80 M. IR VYRESNIŲ ASMENŲ VAKCINAVIMO 

2021 m. vasario 20 d.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006, Klaipėdos mieste nuo 2021-02-22 plačiai pradedama vykdyti vakcinacija nuo COVID-19 ligos šios tikslinės grupės:

1.13.1. 80 m. ir vyresni asmenys.

Kadangi kol kas kokybiškai ir pilnai neveikia LR sveikatos apsaugos ministerijos rengiama centralizuota IPR sistema pacientų skiepijimo registravimuisi ir pacientas dar neturi galimybės pats užsiregistruoti COVID-19 skiepui, tai Klaipėdos mieste numatoma tokia senjorų vakcinavimo tvarka:

 • Per artimiausias kelias dienas individualiai telefonu su kiekvienu asmeniu (80 m. ir vyresniais) susisieks asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisirašęs, darbuotojas.
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas paklaus apie asmens apsisprendimą dėl skiepo. Jei senjoras pageidaus skiepo, darbuotojas jį įtrauks į norinčių vakcinuotis asmenų sąrašą ir informuos apie senjorui paskirtą konkretų atvykimo laiką bei vietą vakcinavimui.

Atkreipiame dėmesį, kad gydymo įstaigų darbuotojai neprašys savo pacientų pateikti elektroninės bankininkystės duomenų ar kitos asmeninės informacijos. Jei susidurtumėte su tokiu prašymu, jokiais būdais neatskleiskite šios informacijos, nes tai gali būti telefoniniai sukčiai.

Primename, kad vakcinacija yra savanoriška, o tiek vakcina, tiek skiepijimo paslauga – nemokama. Visos vakcinos, kuriomis skiepijama, yra saugios, patvirtintos atsakingų Europos Sąjungos institucijų, bet po skiepo gali būti šalutinis poveikis – skausmas, paraudimas, patinimas dūrio vietoje, galvos ar raumenų skausmas, nuovargis, karščiavimas. Šie požymiai rodo, kad imuninė sistema veikia ir mokosi atpažinti bei sunaikinti virusą. Paprastai šalutinis poveikis praeina per porą dienų. Nepraėjus šiems simptomams, rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją.


DĖL PACIENTŲ VAKCINACIJOS

2021 m. vasario 17 d.

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006, Klaipėdoje vykdoma vakcinacija šių tikslinių grupių:

 • 1.9. asmenys, sergantys remisijos nepasiekusia onkologine liga ir kuriems taikomas aktyvus priešvėžinis gydymas (imunoterapija, taikinių terapija, chemoterapija, hormonoterapija, spindulinė terapija, chirurginis gydymas ir kt.) arba persirgę onkologine liga ir aktyviai stebimi, kai po aktyvaus priešvėžinio gydymo pabaigos yra praėję ne daugiau kaip 24 mėn. (išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.1.4.3 papunktyje);
 • 1.10. asmenys, sergantys žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) sukelta liga.

Šių asmenų vakcinacija vykdoma VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.

Dėl 1.9 prioriteto pacientų vakcinacijos reikia kontaktuoti su ligoninės Onkologijos chemoterapijos klinika (tel. 846 396586),

dėl 1.10 prioriteto – su ligoninės AIDS Centru (tel. 846 396608).


DĖL ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ VAKCINACIJOS

2021 m. vasario 1 d.

Prašome susipažinti su atnaujintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006 DĖL SKIEPIJIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYJAMA COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VAKCINA PRIORITETINIŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ NUSTATYMO.

Vadovaujantis šiuo teisės aktu, nuo š. m. vasario 1 d. Klaipėdos mieste ruošiamasi vakcinacijai šių tikslinių grupių:

 • 1.11. savivaldybių administracijų paskirti asmenys, užtikrinantys vaikų priežiūrą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.9 papunktyje nurodytais atvejais;
 • 1.12. asmenys, dirbantys švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais, ugdomais pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, asmenys, dirbantys specialiosiose mokyklose arba bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, asmenys, dirbantys profesinio mokymo įstaigose ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su ugdomais pagal specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtas profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programas, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose.

Prašome Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų sudaryti įstaigos darbuotojų, norinčių pasiskiepyti, sąrašus pagal minėtus prioritetus, užpildant  lentelę ir ją atsiųsti el. paštu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui Jūsų įstaigą kuruojančiam specialistui: pagal 1.11 prioritetą sąrašai pateikiami iki š.m. vasario 2 d. 14 val.; pagal 1.12. prioritetą – iki vasario 3, 4, 5 d. 14 val. Taip pat kartu su sąrašu atsiųsti ir Jūsų įstaigos vadovo įsakymą, patvirtinantį įstaigos vakcinuojamų darbuotojų sąrašą (prisegti skanuotą dokumentą su vadovo parašu).

Kilus klausimams skambinkite tel. (8 46) 396311.


DĖL VAISTINIŲ DARBUOTOJŲ VAKCINACIJOS

2021 m. sausio 22 d.

Prašome Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių vaistinių iki š.m. sausio 27 d. užpildyti šią lentelę ir ją atsiųsti el. paštu sveikata@klaipeda.lt

Taip pat kartu atsiųsti ir Jūsų įstaigos vadovo įsakymą, patvirtinantį įstaigos vakcinuojamų darbuotojų sąrašą (prisegti skanuotą dokumentą su vadovo parašu).

!!! Apie Jūsų įstaigos darbuotojams paskirtą tikslų vakcinacijos laiką ir vietą būsite informuoti skiepijimą atliksiančios ASPĮ (bus susisiekta su Jūsų įstaigos nurodytu kontaktiniu asmeniu).


DĖL sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų vakcinacijos

2021 m. sausio 14 d.

Prašome Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų (nepriklausomai nuo pavaldumo ar juridinio statuso) iki š.m. sausio 19 d. užpildyti anketą dėl darbuotojų skiepijimo.

!!! Apie Jūsų įstaigos darbuotojams paskirtą tikslų vakcinacijos laiką ir vietą būsite informuoti skiepijimą atliksiančios ASPĮ (bus susisiekta su anketoje nurodytu Jūsų kontaktiniu asmeniu).

Taip pat prašome užpildyti naujos formos lentelę ir ją atsiųsti el. paštu sveikata@klaipeda.lt iki š.m. sausio 22 d. Taip pat kartu atsiųsti ir Jūsų įstaigos vadovo įsakymą, patvirtinantį įstaigos vakcinuojamų darbuotojų sąrašą (prisegti skanuotą dokumentą su vadovo parašu).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad š.m. sausio mėn. LR sveikatos apsaugos ministrui pakeitus Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašą, lentelė, kurią rengėte pagal mūsų tinklalapyje 2020-12-30 paviešintą informaciją ir formą nebegalioja.


DĖL kitų prioritetinių grupių vakcinacijos

2021 m. sausio 14 d.

Informuojame, kad 2021 m. sausio 14-15 dienomis Klaipėdoje vykdomas vakcinavimas LR sveikatos apsaugos ministro 2021-01-05 įsakyme Nr. V-8 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo“ pakeitimo“.šioms nurodytoms prioritetinėms grupėms:

 • 1.3. asmens, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų laboratorijų darbuotojai, atliekantys COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus, įskaitant ėminių paėmimą;
 • 1.4. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų ir protrūkių epidemiologinę diagnostiką atliekantys specialistai, kurie vyksta į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinius.

DĖL prioritetinių grupių vakcinacijos

 2021 m. sausio 8 d.

Prašome susipažinti su LR sveikatos apsaugos ministro 2021-01-05 įsakymu Nr. V-8 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinės gyventojų grupės patvirtinimo“ pakeitimo“.

Informuojame, kad LR sveikatos apsaugos ministerija planuoja 2021 m. sausio 11-12 dienomis skirti vakciną šioms minėtame teisės akte nurodytoms prioritetinėms grupėms:

 • 1.1.7. darbuotojai, dirbantys mobiliuosiuose punktuose ir karščiavimo klinikose;
 • 1.1.8. pacientai, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiantys darbuotojai;
 • 1.2. socialinės globos įstaigų gyventojai ir darbuotojai, socialines paslaugas asmens namuose teikiantys darbuotojai.

Todėl šiuo metu vyksta pasirengimas tik šių prioritetinių grupių vakcinavimui.


Dėl medicinos darbuotojų vakcinacijos

2020 m. gruodžio 30 d.

Klaipėdos regiono ligoninėse prioritetinės grupės darbuotojų skiepijimas Covid-19 vakcina dėl sklandžių koordinavimo veiksmų vyksta sėkmingai.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė organizuoja sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos teikimą ir paslaugų organizavimą Klaipėdos ir Tauragės apskrityse. Gruodžio 26 dieną ši ligoninė gavo 1950 „Pfizer“ ir „BioNTech“ farmacijos kompanijų „ledo“ vakcinos nuo COVID-19 dozių. Gruodžio 28 d. ryte vakcina buvo transportuojama ir perduodama Respublikinei Klaipėdos, Klaipėdos jūrininkų, Klaipėdos vaikų, taip pat Kretingos, Gargždų, Šilutės, Šilalės, Tauragės ligoninėms.

Vakcinacija pradėta gruodžio 27 dieną 8 val. ryte Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Iki gruodžio 29 dienos vidurdienio Klaipėdos regiono ligoninėse paskiepyta virš 1400 darbuotojų, iš jų 535 Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Šiuo metu skiepijimą pilnai užbaigė Klaipėdos vaikų, Kretingos, Gargždų, Šilalės ir Šilutės ligoninės. Likusios ligoninės darbuotojų skiepijimą planuoja baigti 2020-12-30.

Į Lietuvą vis atvykstant naujoms vakcinos siuntoms, vakcinavimas bus tęsiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 patvirtintame Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintas skiepijamų gyventojų prioritetines grupes.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006 patvirtinta skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinė gyventojų grupė – asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), išskyrus palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančių ASPĮ, darbuotojai.

Ruošiantis sklandžiam ir koordinuotam šio etapo vakcinacijos procesui Klaipėdos mieste, prašome visų ASPĮ, veikiančių Klaipėdos miesto savivaldybėje ir turinčių galiojančią įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, sudaryti savo įstaigos darbuotojų, norinčių skiepytis vakcina nuo COVID-19, sąrašus pagal pateiktą lentelės formą.

Šiuos sudarytus sąrašus kol kas prašome saugoti savo įstaigoje, jų pateikti Klaipėdos miesto savivaldybei ar skiepijimą organizuojančiai ASPĮ nereikia.

Vakcinavimas Klaipėdos mieste bus vykdomas priklausomai nuo COVID-19 vakcinos prieinamumo ir tipo. Tiksli informacija apie tai, kam ir kada pateikti sudarytus sąrašus, kada, kur ir kaip vyks Jūsų įstaigos darbuotojų vakcinacija, bus nuolat skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės tinklalapyje bei platinama įvairiais komunikaciniais kanalais.

Sekite mūsų naujienas!


 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams