Pradžia
Lt En

PARENGTA KLAIPĖDOS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

PARENGTA KLAIPĖDOS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

2016 m. sausio 11 d. asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas vienbalsiai patvirtino Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategiją.

Strategijoje suformuluoti du tikslai: Skatinti gyventojus būti versliais ir aktyviais darbo rinkoje bei bendruomenės gyvenime bei padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams pilnavertiškai integruotis į visuomenės gyvenimą. Strategija įgyvendinti reikalinga 1,78 mln. Eur. Planuojama 1,27 mln. gauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 0,51 mln. bus prašoma skirti Klaipėdos miesto savivaldybės.

Vietos plėtros strategija buvo rengiama nuo 2015 m. lapkričio mėn. organizuojant viešus seminarus – konsultacijas su nevyriausybinėmis organizacijomis, asocijuotomis verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis, aukštojo mokslo įstaigomis, valstybinėmis institucijomis, verslo įmonėmis ir kitais suinteresuotais veiklų įgyvendinimu integruotų investicijų teritorijoje asmenimis.

Strategijoje numatyta dvylika  veiksmų, kuriais norima padidinti investicijų teritorijos gyventojų socialinę įtraukti ir mažinti skurdą. Strategija siekiama: 1) motyvuoti integruotų investicijų teritorijos gyventojus būti savarankiškiems, nebijoti imtis savo verslo, patiems susikurti darbo vietas; 2) skatinti  gyventojus imtis savitarpio pagalbos, susitelkti savanoriškoms veikloms teikiant paslaugas pažeidžiamiausiems bendruomenės nariams; siekiama spręsti aktualias jaunų žmonių problemas; 3) spręsti aktualias jaunimo problemas padedant socializuotis visuomenėje; 4) stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupė kviečia visus suinteresuotus asmenis dalyvauti renginyje, kuriame parengta Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016-2022 m. vietos plėtros strategija bus pristatoma visuomenei. Renginys vyks 2016 m. sausio 15 d. 13.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės patalpose Liepų g. 11, 137 kab.

Kviečiame susipažinti su Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos veiksmų planu.

 

Komentarai

Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams