Pradžia
Lt En

Socialinių projektų, skirtų socialinių paslaugų infrastruktūrai gerinti, dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

Socialinių projektų, skirtų socialinių paslaugų infrastruktūrai gerinti, dalinio finansavimo iš...

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius skelbia Socialinių projektų, socialinių paslaugų infrastruktūrai gerinti, dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursą 2024 m. ir priima projektų paraiškas.

Paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos registruotos Klaipėdos mieste, atitinkančios Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo nuostatas bei teikiančios trumpalaikės, ilgalaikės, dienos socialinės globos ir laikino atokvėpio kaip trumpalaikės socialinės globos paslaugas.

Projektų paraiškos priimamos iki 2024 m. kovo 21 d. naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“, užsakant el. paslaugą Savivaldybės interneto svetainėje bei adresu Taikos pr. 52C, 218 kab. (kai projekto paraiška siunčiama paštu, ant voko išsiuntimo data negali būti vėlesnė nei nustatytas projektų priėmimo terminas).

Atkreipiame dėmesį, kad prie projekto paraiškos būtina pridėti:

  • juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją;
  • organizacijos įstatų arba nuostatų kopiją;
  • garantinius raštus ar kitus dokumentus, įrodančius finansavimą iš organizacijos lėšų ir (ar) kitų šaltinių (projekto finansavimas iš Savivaldybės biudžeto programų, kuruojamų kitų Savivaldybės administracijos skyrių, nelaikomas finansavimu iš kito šaltinio; pervesta 1,2 procento pajamų mokesčio suma Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, įskaitoma kaip finansavimas iš kito šaltinio; fizinio asmens banko pavedimu pervesta suma organizacijai įskaitoma kaip finansavimas iš kito šaltinio);
  • projekto vadovo patirtį įrodantys dokumentai;
  • metinės nevyriausybinės organizacijos veiklos ir finansinės ataskaitos, išskyrus, kai socialiniai projektai buvo finansuoti iš Savivaldybės biudžeto lėšų;
  • licencijos socialinei globai teikti kopiją;
  • preliminarias lokalines sąmatas ar kitus preliminarias išlaidas pagrindžiančius dokumentus ar skaičiavimus.

Projekto paraiška teikiama vienu egzemplioriumi užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, pasirašyta organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens (jei paraišką teikia įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas), patvirtinta spaudu ir kartu su pridedamais dokumentais.

       Atsakingas asmuo: Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Rima Tiškienė, rima.tiskiene@klaipeda.lt, tel. +370 6 50 34 991

Paraiškos forma

Socialinių projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas

Komentarai


Komentaro matomumui reikalingas administratoriaus patvirtinimas

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}
Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content