Pradžia
Lt En

2014-09-15 SPRENDIMAI

 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-177)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS  11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  14 PRIEDAS  15 PRIEDAS  16 PRIEDAS  17 PRIEDAS  18 PRIEDAS  19 PRIEDAS  20 PRIEDAS  21 PRIEDAS  22 PRIEDAS  23 PRIEDAS  24 PRIEDAS  25 PRIEDAS  26 PRIEDAS  
Paskelbta 2014-09-16 TAR

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-178)
PRIEDAS 
Paskelbta 2014-09-16 TAR

 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ SAVININKO KAPITALO SUFORMAVIMO   (T2-179)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-26 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-180)
PRIEDAS 
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-09-19 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VAIKO KRIZIŲ CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-181)
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-09-19 


DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „DANĖ“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T2-182) 
PRIEDAS
P
askelbta "Vakarų ekspresas" 2014-09-19

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-176 „DĖL KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2014–2015 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-183)


DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-184)


DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO  (T2-185)

 

DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ  (T2-186) 
PRIEDAS


DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS DALIS (N)   (T2-187)


DĖL  MEDELYNO GYVENAMOJO RAJONO, KLAIPĖDOJE, DETALAUS PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO  (T2-188) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 
Paskelbta "Vakarų ekspresas" 2014-09-19 


DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE   (T2-189)

 

DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO  (T2-190) 
PRIEDAS 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO   (T2-191)  
Paskelbta 2014-09-19  TAR


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS“ PAKEITIMO   (T2-192) 
Paskelbta 2014-09-22 TAR


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL IŠMOKOS DYDŽIO SENIŪNAIČIAMS NUSTATYMO IR IŠMOKŲ SENIŪNAIČIAMS SU JŲ, KAIP SENIŪNAIČIŲ, VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-193) 
Paskelbta 2014-09-22 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-48 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO CENTRUOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T2-194)
PRIEDAS 
Paskelbta 2014-09-22 TAR 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-47 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS MUZIKOS MOKYKLOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T2-195)  
PRIEDAS 
Paskelbta 2014-09-22 TAR 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-49 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-196) 
Paskelbta 2014-09-22 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRO ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-197)  
PRIEDAS 
Paskelbta 2014-09-22 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-64 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T2-198)  
PRIEDAS 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. 1-422 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ATLYGINTINAI TEIKIAMŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T2-199)  
PRIEDAS 
Paskelbta 2014-09-22 TAR 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-56 „DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRE NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T2-200) 
Paskelbta 2014-09-22 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-55 „DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE NUSTATYMO" PAKEITIMO  (T2-201) 
Paskelbta 2014-09-22 TAR 


DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS, VYKDANT MENINIO UGDYMO PROGRAMĄ KLAIPĖDOS VYDŪNO GIMNAZIJOJE, PATVIRTINIMO   (T2-202) 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-58 „DĖL KAINOS UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMĄ MENINIO UGDYMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-203) 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLOS TEIKIAMŲ NAKVYNĖS PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMO   (T2-204)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE PATVIRTINIMO  (T2-205)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-344 „DĖL KAINOS UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMĄ UGDYMO PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ GRUPĖSE, DIRBANČIOSE 12 VALANDŲ DARBO REŽIMU, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-206) 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-318 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T2-207)  
PRIEDAS  
Paskelbta 2014-09-23 TAR


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-32 „DĖL ĮKAINIO UŽ PATIEKALŲ GAMYBĄ NUSTATYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR REGOS UGDYMO CENTRE“ PAKEITIMO  (T2-208) 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KAINOS NUSTATYMO UŽ TEIKIAMAS ATLYGINTINAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO  (T2-209) 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMU IR PATALPŲ, KAIP NUOSAVYBĖS TEISĖS OBJEKTO, VALDYMU, TARIFO NUSTATYMO  (T2-210)  
PRIEDAS  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-370 „DĖL NAUJŲ ABONENTŲ, IŠSKYRUS VARTOTOJUS, PRIJUNGIMO PRIE VIEŠOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS ĮMOKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T2-211) 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T2-253 „DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-212)
Paskelbta 2014-09-23 TAR


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-125 „DĖL AB „ KLAIPĖDOS VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T2-213) 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-87 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-214) 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. 319 „DĖL BENDROSIOS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO, NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-215)  
PRIEDAS 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-41 „DĖL IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS ARBA NUOMOS PAGAL VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS“ PAKEITIMO  (T2-216) 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-378 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-217)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-218)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-416 „DĖL ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-219)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-203 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-220) 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-202 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS ĮKAINIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-221)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-325 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS ĮKAINIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-222)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-208 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO TEIKIAMOS TRANSPORTO PASLAUGOS 1 KILOMETRO KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-223)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-155 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SMILTELĖ“ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMO PROGRAMŲ KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-224)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMO PROGRAMŲ KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-225)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-201 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-226)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS PAPILDOMŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO  (T2-227)
Paskelbta 2014-09-23 TAR


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-205 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-228)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL SOCIOKULTŪRINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO   (T2-229)  
PRIEDAS  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-230)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-128 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ KEMPINGO IR KITŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ“ PAKEITIMO  (T2-231)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO  (T2-232)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 

  

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-372 „DĖL AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T2-233)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-251 „DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-234)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-52 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T2-235)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL PAVEDIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI „KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI“ VYKDYTI FIZINĖS GEROVĖS UŽTIKRINIMO VEIKLĄ IR ŠIOS VEIKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO KAINOS NUSTATYMO  (T2-236)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-237)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-126 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-238)  
PRIEDAS  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SPORTO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ SPORTO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO  (T2-239)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS   
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-95 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ SPORTO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-240) 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-408 „DĖL ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE  (T2-241) 
PRIEDAS  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 

 

DĖL BĮ KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO  (T2-242) 
PRIEDAS 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-140 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TENISO KORTUOSE TARIFO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-243) 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-141 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-244) 
PRIEDAS  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-26 „DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLAI TEIKTI VEŽIMO PASLAUGĄ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-245)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO   (T2-246) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS 
Paskelbta 2014-09-23 TAR 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-142 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS „GINTARO“ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-247) 
PRIEDAS  
Paskelbta 2014-09-23 TAR 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-159 „DĖL UAB „LAMBERTA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-248)  
Paskelbta 2014-09-23 TAR  

 

 2014-09-15 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content