Pradžia
Lt En

2019-09-26

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 26–27 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (T1-261)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-269)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO (T1-274)
PRIEDAS

4. DĖL DARBO SUTARTIES SU RAMVYDU JUŠKA NUTRAUKIMO (T1-277)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

5. DĖL PRITARIMO JAPONIJOS KUDŽIO MIESTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KLAIPĖDOS MIESTO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI (T1-255)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-18 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-268)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-61 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-273)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS                5 PRIEDAS

8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL KLAIPĖDOS „AUKURO“ GIMNAZIJOS SPORTO KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-276)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-289)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS             5 PRIEDAS

10. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KOMPLEKSINIS TIKSLINĖS TERITORIJOS DAUGIABUČIŲ KIEMŲ TVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-258)
PRIEDAS 

11. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „KULTŪRŲ DIASPOROS CENTRO INFRASTRUKTŪROS KOMPLEKSINĖ PLĖTRA“ (SOCIALINIO KULTŪRINIO KLASTERIO „VILTIES MIESTAS“ INFRASTRUKTŪROS KOMPLEKSINĖ PLĖTRA) (T1-266)
1 PRIEDAS               2 PRIEDAS     3 PRIEDAS

12. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ATGIMIMO AIKŠTĖS SUTVARKYMAS, DIDINANT PATRAUKLUMĄ INVESTICIJOMS, SKATINANT LANKYTOJŲ SRAUTUS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-285)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

13. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ATGIMIMO AIKŠTĖS SUTVARKYMAS, DIDINANT PATRAUKLUMĄ INVESTICIJOMS, SKATINANT LANKYTOJŲ SRAUTUS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-286)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

14. DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-259)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-260)
1 PRIEDAS               2 PRIEDAS          3 PRIEDAS       4 PRIEDAS

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ (T1-282)
PRIEDAS

17. DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-254)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-256)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

19. DĖL ŠEIMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-257)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

20. DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (T1-262)
PRIEDAS

21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-284)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

22. DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-288)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS           3 PRIEDAS        4 PRIEDAS

23. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ (T1-265)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS             4 PRIEDAS

24. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (T1-279)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

25. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-250)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

26. DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-267)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS           3 PRIEDAS

27. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO (T1-287)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

28. DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO ŠERMUKŠNIŲ G. 11, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS (T1-283)
PRIEDAS

29. DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-275)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS         3 PRIEDAS

30. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-280)
PRIEDAS

31. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-263)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

32. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-264)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

33. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T2-215 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO“ PAKEITIMO (T1-270)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

34. DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-271)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

35. DĖL SPRENDIMO PIRKTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PATVIRTINIMO (T1-272)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS

36. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PIRKIMO (T1-278)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

37. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (T1-281)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ

DĖL KLAIPĖDOS KRAŠTO PREKYBOS RŪMŲ ATMINIMO ĮAMŽINIMO (T1-291)
PRIEDAS

DĖL PAVEDIMO LAIKINAI VYKDYTI KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (T1-294)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

DĖL PAREIŠKĖJŲ GRUPĖS 2019 M. LIEPOS 22 D. SKUNDO "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SPRENDIMO NEPRIPAŽINTI KREIPIMOSI PETICIJA PANAIKINIMO"    (T1-296)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS PIRMININKO PATVIRTINIMO (T1-297)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

 -------------------------------------------------------

PROTOKOLAS (T-11)   
PRIEDAS

 

 

 

 

INFORMACIJA

DĖL 2019 METŲ PIRMOJO PUSMEČIO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 6 DALIES IR 15 STRAIPSNIO 1 DALIES ĮGYVENDINIMO

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL UAB „FERTEKSOS TRANSPORTAS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-290)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-327 „DĖL SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-292)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-201 „DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-293)
PRIEDAS

DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO VIENBUČIAMS, DVIBUČIAMS IR DAUGIABUČIAMS GYVENAMIESIEMS NAMAMS PRIJUNGTI PRIE KLAIPĖDOS MIESTO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-295)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams