Pradžia
Lt En

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS

**********

Kviečiame dalyvauti Klaipėdos bendrojo plano rengime !

Klaipėdos miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, kviečia gyventojus į renginių ciklą, skirtą papildomam rengiamo bendrojo plano viešinimui. Renginių ciklo metu numatomi keturi susitikimai - diskusijos su miesto rajonų grupių gyventojais ir konferencija, skirta susipažinti su rengiamo bendrojo plano preliminariais sprendiniais bei plačiau pažvelgti į tokio tipo dokumento rengimo reikšmę miesto ir šalies kontekste.

Susitikimai su gyventojais. Pajūrio, Danės, Baltijos ir Marių rajonų grupių gyventojai kviečiami į susitikimus - diskusijas, kurių metu bus pristatomi bendrojo plano preliminarūs sprendiniai, trumpai apžvelgiamas teritorijos charakteris bei aptariami kiekvienai iš rajonų grupių gauti pasiūlymai bendrojo plano rengimo laikotarpiu. Susitikimų su gyventojais metu organizatoriai kvies į diskusiją, kurios metu gyventojai galės užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus plano rengėjams ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovams.

Susitikimai su gyventojais vyks Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje (Liepų g.11, Klaipėda, III aukštas), Numatomi susitikimų laikai:

  • Marių rajonų grupė 2019 06 17, 17.30 - 19.30 val.
  • Baltijos rajonų grupė 2019 06 18, 17.30 - 19.30 val.
  • Danės rajonų grupė 2019 06 19, 17.30 - 19.30 val.
  • Pajūrio rajonų grupė 2019 06 20, 17.30 - 19.30 val.

Kviečiame teikti paraiškas pranešimams rengiamo Klaipėdos bendrojo plano temomis, kurias atrinkti pranešėjai pristatys susitikimų su gyventojais metu.

Norintys rengti pranešimus kviečiame užpildyti anketą: http://bit.do/eTMNE

Paraiškų teikimo terminas: 2019 06 12 17.00 val.

Konferencija. Konferencijos pranešėjai kvies plačiau pažvelgti į bendrojo plano esmę, jo rengimo procesus, sąlyčio taškus su kitais lygiagrečiai rengiamais dokumentais. Taip pat numatoma apibendrinti Klaipėdos miesto bendrojo plano preliminarius sprendinius, apžvelgti bendrojo plano keitimo pasiūlymus bei pristatyti susitikimų su bendruomenėmis išvadas.

Konferencijos vieta: Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje (Liepų g.11, Klaipėda, III aukštas).

Konferencijos laikas: 2019 liepos 3 d. 10.00 - 13.00 val.

Facebook renginio nuoroda: https://www.facebook.com/events/2352773475050763/

Išsamesnė informacija apie renginius prisegtame dokumente (BP_Viesinimas_kvietimas.pdf)

**********

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai 

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD1-477 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos“ pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai.

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcija

Visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažyma

SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma

Norint detaliau susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, 413 kab., tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

**********

 

Kviečiame susipažinti su parengta ir pagal subjektų pastabas papildyta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. SPAV

 

**********

    

 Š. m. birželio 15 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje vyko Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ir parengtos SPAV ataskaitos viešo svarstymo susirinkimas. Protokolas.

**********

Informuojame, kad 2018 m. gegužės mėn. atliktas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos (toliau-Koncepcija) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau-SPAV) ir parengta ataskaita. Susipažinti su parengta SPAV ataskaita ir koncepcija galima nuo š. m. gegužės 14 d. iki birželio 15 d. (imtinai):

  • Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje adresu https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000;
  • SPAV dokumentų rengėjo būstinėje žemiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val.).

Pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos kokybės ir koncepcijos galima planavimo organizatoriui žemiau nurodytu adresu arba el. paštu planavimas@klaipeda.lt iki birželio 15 d. viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl plano SPAV ataskaitos kokybės ir koncepcijos bus nepriimami.

Vieša koncepcijos brėžinių ekspozicija vyks nuo š. m. gegužės 23 d. iki birželio 15 d. Klaipėdos miesto savivaldybės (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. skelbimų lentoje, su SPAV ataskaitos ir koncepcijos aiškinamojo rašto dokumentacija minėtu laikotarpiu bus galima susipažinti 116 kab.

Supažindinimo su SPAV ataskaita ir koncepcija viešas susirinkimas įvyks š. m. birželio 15 d. 14.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės III a. posėdžių salėje (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda). Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita. Ataskaita

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) metu ir galiojančio bendrojo plano keitimo metu gauti pasiūlymai yra registruoti nustatyta tvarka ir jie bus nagrinėjami sprendinių konkretizavimo metu, todėl teikti papildomų pasiūlymų tais pačiais klausimais nėra tikslinga.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396 024, faks. (8 46) 410 047, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt.

Bendrojo plano rengėjai - UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p.  info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212 0269, el. p. andzelika.kaziene@urbanistika.lt. Informaciją apie koncepciją teikia PDV Saulius Motieka, el. p. saulius.motieka@urbanistika.lt, tel. Nr. (8 5) 261 9024.

Plano SPAV dokumentų rengėjas –  UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g.1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 26 22 621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt. Informaciją teikia PDV Vytautas Belickas el. p. vytautas.belickas@sweco.lt, tel. Nr. (8 5) 279 6088.

Taip pat informuojame, kad visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: 

https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000,

https://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m./-/asset_publisher/YCfU2W2cgbHg/content/klaipedos-m-savivaldybes-lygmens-bendrieji-planai?redirect=http%3A%2F%2F10.10.52.52%2Fweb%2Fguest%2Fklaipedos-m.%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YCfU2W2cgbHg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1.

**********

Atliktas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ekspertinis vertinimas, kurį atliko urbanistikos ir teritorijų planavimo, susisiekimo, nekilnojamojo kultūros paveldo ir aplinkosaugos specialistų grupė. Vertinimas

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo rengėjų ir planavimo organizatoriaus komentaras Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ekspertiniam vertinimui, kuriame pateikta informacija kaip atsižvelgta į vertinimo pastabas ir pasiūlymus. Komentaras

**********

Dėmesio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt Klaipėdos miesto žemėlapyje galite rasti visus visuomenės pasiūlymus susijusius su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimu (sluoksnyje – pasiūlymai Bendrojo plano keitimui (Informacija nuolat pildoma).

Kviečiame visuomenę teikti pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visą informaciją apie Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimą galite rasti - http://www.klaipeda.lt/lit/img/5000.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. T2-159 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai)

Sprendimas

Schema

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 14 d. raštas Nr. (4.39.)-R2-749 (PDF)

**********

Kviečiame susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo esamos būklės grafine  medžiaga:

Aiškinamasis raštas

Priedai

Išorinės struktūros brėžinys

Funkcinės struktūros brėžinys

Architektūrinės erdvinės struktūros brėžinys, panoramos

Užstatymo tankumo brėžinys

Užstatymo intensyvumo brėžinys

Užstatymo aukščio brėžiniai metrais, aukštų skaičiais

Gamtinės struktūros brėžinys

Kraštovaizdžio morfologinės struktūros brėžinys

NKP objektų sklaidos brėžinys

Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros brėžinys

Rekreacinių objektų ir teritorijų sklaidos brėžinys

Darbo vietų sklaidos brėžinys

Esamos susisiekimo infrastruktūros brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžiniai: elektros tinklų, dujotiekio tinklų, šilumos tinklų, vandentiekio tinklų, buitinių nuotekų ir atliekų tvarkymo, lietaus vandens nuotekų

Ūkinės veiklos infrastruktūros objektų apsaugos zonose ir SAZ apribojimų brėžinys

Probleminių arealų brėžinys

 **********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. AD1-605 "Dėl pritarimo Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo parengiamojo etapo sprendiniams"

 **********

Kviečiame susipažinti su gyventojų apklausos rezultatais:

Pristatymas

**********

Kviečiame 2016 m. liepos 12 d. 13 val. dalyvauti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo esamos būklės ir visuotinės gyventojų apklausos pristatyme. Pristatymas vyks Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarybos salėje (III aukštas, Liepų g. 11).

Informacija apie bendrojo plano keitimą:

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nurodyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885, skyriuje III. „Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai“ (/lit/img/5000).

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 62 27, (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8 5) 26 19024, el. paštas info@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212 0269, el. paštas andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Planavimo terminai – 2015-2017 m.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: https://www.klaipeda.lt; http://www.tpdris.lt.

  **********

Informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija – Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija, teritorijos plotas 9795,39 ha.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nurodyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885, skyriuje III. „Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai“ (/lit/img/5000).

Planavimo tikslai:

1. Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto strateginės plėtros 2013–2020 metais prioritetus ir tikslus, įvertinus miesto ir regiono socialinės, ekonominės bei urbanistinės raidos tendencijas, nustatyti pagrindines miesto plėtros kryptis, sudaryti sąlygas tvariam miesto vystymui, nuolatiniam ir ilgalaikiam socialiniais, ekonominiais ir ekologiniais motyvais pagrįstam gyvenimo kokybės augimui bei teritorinių skirtumų mažinimui.

2. Sudaryti sąlygas subalansuotam Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų (savivaldybių) sistemos funkcionavimui, stiprinti miesto vaidmenį ir skatinti jo konkurencingumą Vakarų Lietuvos regione, Lietuvos didžiųjų miestų urbanistiniame tinkle ir tarptautiniame kontekste.

3. Sudaryti sąlygas kompleksiškam Klaipėdos miesto teritorijos vystymui, funkcinių prioritetų (zonų) ir teritorijų naudojimo tipų nustatymu grindžiamam daugiafunkciam teritorijos panaudojimui, efektyviam esamos socialinės, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros išnaudojimui bei optimalių teritorijų užstatymo urbanistinių ir architektūrinių parametrų užtikrinimui.

4. Suformuoti hierarchizuotą miesto centrų, viešųjų erdvių ir želdynų, gyvenamųjų, pramoninių, uosto ir kitų teritorijų sistemą, nustatyti šių teritorijų raidos prioritetus, išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos.

5. Sudaryti sąlygas savitų Klaipėdos miesto kraštovaizdžio bruožų (siluetų, panoramų) išsaugojimui, harmoningam miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklo formavimui, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tvarkymui ir apsaugai.

6. Sudaryti sąlygas urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu vertingų miesto struktūros elementų (kultūros paveldo vietovių, objektų ir jų teritorijų), kitų svarbių Klaipėdos miesto įvaizdžio ir kultūrinio tapatumo ženklų apsaugai, tvarkybai, tausojančiam naudojimui ir pažinimui.

7. Sudaryti sąlygas visaverčių gyvenimo sąlygų Klaipėdos mieste kūrimui, formuojant sveiką, saugią, darnią ir kokybišką gyvenamąją aplinką, didinant būsto įvairovę ir prieinamumą.

8. Sudaryti sąlygas privačių investicijų, kuriančių socialinę ir ekonominę gerovę, augimui ir tolygiai sklaidai, užtikrinant tinkamas gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybę ir darbo vietų pasiūlą Klaipėdos mieste.

9. Nustatyti socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo principus (ar jos išdėstymo reikalavimus), sudarant sąlygas racionaliam Klaipėdos miesto teritorijos įsisavinimui ir panaudojimui, užtikrinant tinkamą viešųjų paslaugų ir infrastruktūros lygį urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, pirmenybę teikiant prioritetinio vystymo zonose numatytiems projektams.

10. Sudaryti sąlygas efektyvios susisiekimo sistemos, paremtos darnaus judumo principais, susisiekimo sistemos naudotojų poreikiais ir ilgalaikiais Klaipėdos miesto vystymo prioritetais, formavimui ir funkcionavimui pagal pasikeitusias susisiekimo sistemos plėtros tendencijas.

11. Suderinti miesto bendruomenės, investuotojų, savivaldybės ir valstybės interesus, nustatant efektyviu teritorijos naudojimu, teisiškai ir kitaip pagrįstas Klaipėdos miesto plėtros kryptis ir teritorijų naudojimo ir tvarkymo sąlygas (režimus ir reglamentus).

12. Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į bendrąjį planą.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885 (/lit/img/5000).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 62 27, (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8 5) 26 19024, el. paštas info@urbanistika.ltwww.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212 0269, el. paštas andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Planavimo terminai – 2015-2017 m.

Bendrojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: https://www.klaipeda.lthttp://www.tpdris.lt.

**********

Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 "Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo", keitimo teritorijų planavimo sąlygos.

 **********

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 79 ir 92 punktais ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorė nusprendė:

1. Patvirtini Planavimo darbų programą Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimui rengti.

Su pilnu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos įsakymu galite susipažinti toliau pateiktoje nuorodoje:

Planavimo darbų programa

 **********

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo Stebėsenos už 2007 – 2013 metus ataskaitą, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendė:

1. Pradėti rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio5 d. sprendimu Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, keitimą;

2. Nustatyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo tikslus.

Su pilnu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu galite susipažinti toliau pateiktoje nuorodoje:

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžia ir tikslai

 **********

Atliekami pasirengimo Klaipėdos miesto bendrojo plano atnaujinimui darbai. Su numatomų bendrojo plano atnaujinimo darbų programa galite susipažinti sekdami žemiau pateiktą nuorodą: 

Pasirengimas Klaipėdos miesto bendrojo plano atnaujinimui

 **********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams