Pradžia
Lt En

KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMAS

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. AD1-1504 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo"

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T2-191 "Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo"

Pridedama Klaipėdos miesto bendrojo plano tekstinė ir grafinė dalis:

Aiškinamasis raštas;

Pagrindinis brėžinys M 1:10000;

Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė su schemomis M 1:20000 (Užstatymo aukščio schema, Užstatymo intensyvumo schema, Prekybos objektų sklaidos schema, Teritorijos plėtojimo būdų schema, Įgyvendinimo prioritetų schema);

Gyvenamųjų teritorijų brėžinys M 1:20000;

Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys M 1:20000;

Kultūros paveldo tvarkymo ir apsaugos brėžinys M 1:20000;

Susisiekimo sistema. Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys M 1:20000;

Susisiekimo sistema. Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys M 1 :20000;

Inžinerinė infrastruktūra. Elektros tiekimo sistemos brėžinys M 1:20000;

Inžinerinė infrastruktūra. Dujų tiekimo brėžinys M 1:20000;

Inžinerinė infrastruktūra. Šilumos tiekimo sistemos brėžinys M 1:20000;

Inžinerinė infrastruktūra. Vandens tiekimo sistemos brėžinys M 1:20000;

Inžinerinė infrastruktūra. Buitinių nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys M 1:20000;

Inžinerinė infrastruktūra. Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys M 1:20000;

**********

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pakartotinio viešinimo papildyta visuomenės dalyvavimo ataskaita

Pridedama:

Pakartotinio Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo viešo svarstymo ataskaita 2021-07-20 papildyta su priedais

**********

Informacija apie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimą dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumentų

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės taryba šių metų birželio 22 d. sprendimu Nr. T2-147 pripažino 16 Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje galiojančių savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, sudedamąja dalimi.

PRIDEDAMA:

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimas Nr. T2-147 „Dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumentų paskelbimo Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110, sudedamąja dalimi“

**********

BAIGTA KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO BAIGIAMOJO ETAPO SPRENDINIŲ DERINIMO STADIJA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi, informuojame, kad 2021 m. birželio 18 d. baigta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo (toliau – BP) baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadija.

Susipažinti su pagal baigiamojo etapo sprendinių derinimo stadijoje teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pateiktas pastabas patikslintais BP sprendiniais galima nuo 2021 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www. tpdris.lt, paieškos schema: rengiami TP dokumentai/Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai/Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD/Klaipėdos m./Klaipėdos m.- Savivaldybės lygmens bendrieji planai) bei Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

Teritorijų planavimo komisijoje suderintas BP teikiamas tikrinti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys:

Klaipėdos BP Pagrindinis brėžinys;

Klaipėdos BP Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė.

Kiti brėžiniai:

Klaipėdos BP Gyvenamųjų teritorijų brėžinys;

Klaipėdos BP Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys;

Klaipėdos BP Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys;

Klaipėdos BP Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys;

Klaipėdos BP Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys;

Klaipėdos BP Elektros tiekimo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Dujų tiekimo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Šilumos tiekimo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Vandens tiekimo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys.

Priedai:

Užstatymo aukščio schema;

Užstatymo intensyvumo schema;

Prekybos objektų sklaidos schema;

Teritorijos plėtojimo būdų schema;

Įgyvendinimo prioritetų schema.

**********

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pakartotinio viešinimo procedūros yra atliktos.

Pridedama:

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pakartotinio viešinimo visuomenės dalyvavimo ataskaita.

Priedai.

**********

Informuojame, kad, atsižvelgiant į pakartotinio supažindinimo su parengtais Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais metu gautą pastebėjimą, ištaisyta įsivėlusi gramatinė klaida Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo aiškinamajame rašte - žodžių junginyje „darnus judumas“ išbraukta nereikalinga „r“ raidė.

Pridedama. Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo aiškinamasis raštas.

**********

2021 m. gegužės 3 d. 17:00 val., vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ aktualia redakcija, internetinės vaizdo transliacijos būdu vyko Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo susirinkimas. 

Pridedama:

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitmo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo susirinkimo protokolas;

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitmo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo dalyvių sąrašas;

2021 m. sausio 11 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-32 "Dėl įgaliojimo";

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių pakartotinio viešo svarstymo pasiūlymų registracijos lapas.

**********

Primename, kad viešas susirinkimas, kurio metu bus pakartotinai viešai supažindinta su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2021 m. gegužės 3 d. 17:00 val.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ aktualia redakcija viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo informacija:

Tema: Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių viešas svarstymas.

Laikas: Gegužės 3, 2021 17:00

Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/89738919543?pwd=SkJSSDF4VVk5eityRWxSeURIczNoQT09

Meeting ID: 897 3891 9543

Passcode: 786908

Kviečiame dalyvauti suinteresuotos visuomenės atstovus.

Papildomam viešumui užtikrinti viešas svarstymas bus transliuojamas viešai per Klaipėdos miesto savivaldybės Youtube kanalo tiesioginę transliaciją https://youtu.be/2a_0uFbf5Ro

**********

INFORMACIJA APIE PARENGTO KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO VIEŠINIMĄ

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija teikia pakartotinai viešai svarstyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinius.

Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius skelbiama www.klaipeda.lt skilties „Teritorijų planavimas“ puslapyje „Bendrojo plano keitimas“ (paieškos schema: Savivaldybė/Administracija/Teritorijų planavimas/Bendrojo plano keitimas) ir www.tpdris.lt (paieškos schema: Rengiami TP dokumentai/Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai/Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD/Klaipėdos m./Klaipėdos m.- Savivaldybės lygmens bendrieji planai).

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396 024, faks. (8 46) 410 047, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt

Bendrojo plano rengėjai - UAB „Kelprojektas“ (po reorganizavimo procedūros UAB „Urbanistika“ turtas, teisės ir pareigos perėjo UAB „Kelprojektas“) jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, tel. Nr. (8 37) 22 31 86, el. p.  info@kelprojektas.lt, interneto svetainė www.kelprojektas.lt. Informaciją apie sprendinius teikia Projekto vadovas Saulius Motieka, el. p. saulius.motieka@kelprojektas.lt, tel. Nr. (8 698) 38537.

Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniais nuo 2021 m. kovo 25 d. iki 2021 gegužės 3 d. savivaldybės interneto svetainės www.klaipeda.lt skilties “Teritorijų planavimas” puslapiuose “Planavimo viešumas”, “Bendrojo plano keitimas” ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2021 m. balandžio 7 d. iki 2021 m. gegužės 3 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės pastato (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. tambūro skelbimų lentoje, su sprendinių aiškinamojo rašto dokumentacija minėtu laikotarpiu bus galima susipažinti ten pat.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ aktualia redakcija viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2021 m. gegužės 3 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo informacija:

Tema: Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių viešas svarstymas.

Laikas: Gegužės 3, 2021 17:00

Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/89738919543?pwd=SkJSSDF4VVk5eityRWxSeURIczNoQT09

Meeting ID: 897 3891 9543

Passcode: 786908

Viešo svarstymo susirinkimą galėsite stebėti tiesioginės transliacijos metu. Transliacijos nuorodą paskelbsime susirinkimo dieną Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt.

Pasiūlymų teikimas: vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 1, 3 bei 4 dalimis pasiūlymus iki 2021 m. gegužės 3 d. viešo susirinkimo pabaigos galima pateikti dėl sprendinių, kurie buvo pakeisti planavimo organizatoriaus sprendimu ir patvirtinti 2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. AD1-309. Pasiūlymai raštu teikiami planavimo organizatoriui, adresu: Liepų g. 11, Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt. Visuomenė, teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

 • fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę ir motyvus (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 • juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę ir motyvus (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys:

Klaipėdos BP Pagrindinis brėžinys;

Klaipėdos BP Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė.

Kiti brėžiniai:

Klaipėdos BP Gyvenamųjų teritorijų brėžinys;

Klaipėdos BP Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys;

Klaipėdos BP Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys;

Klaipėdos BP Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys;

Klaipėdos BP Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys;

Klaipėdos BP Elektros tiekimo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Dujų tiekimo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Šilumos tiekimo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Vandens tiekimo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys.

Priedai:

Užstatymo aukščio schema;

Užstatymo intensyvumo schema;

Prekybos objektų sklaidos schema;

Teritorijos plėtojimo būdų schema;

Įgyvendinimo prioritetų schema.

 

**********

Pritarta pakeistiems Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniams

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. AD1-309 pritarė pakeistiems Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniams.

**********

Vadovaujantis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo viešinimo procedūros yra atliktos.

Pridedama:

Visuomenės dalyvavimo ataskaita

Visuomenės dalyvavimo ataskaitos papildymas Nr. 1

Priedai

**********

 2019 m. gruodžio 16 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje vyko Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių viešo svarstymo susirinkimas.

Pridedama:

Viešo svarstymo protokolas;

Dalyvių sąrašas;

Pasiūlymų registracijos lapas;

Sprendinių koregavimas ir klaidų ištaisymas visuomenės supažindinimo su sprendiniais metu;

2019-08-14 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-1111.

**********

Primename, kad viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo konkretizuotais sprendiniais įvyks 2019 m. gruodžio 16 d. 17:00 val., Klaipėdos miesto savivaldybės III a. posėdžių salėje (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda). Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Viešo susirinkimo transliaciją galite stebėti tiesiogiai Youtube kanale: https://youtu.be/2my8-okGKho.

**********

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PARENGTAIS KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIAIS

Informuojame, kad parengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo sprendiniai ir pradedamas bendrojo plano baigiamasis etapas, kurį sudaro šios stadijos: sprendinių viešinimas, derinimas, tikrinimas, tvirtinimas ir registravimas. Visa išsami informacija apie bendrąjį planą, planavimo pagrindą, planavimo tikslus ir uždavinius skelbiama www.klaipeda.lt skilties „Teritorijų planavimas“ puslapiuose „Bendrojo plano keitimas“, „Urbanistinio planavimo programa“ ir www.tpdris.lt.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396 024, faks. (8 46) 410 047, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt

Bendrojo plano rengėjai - UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p.  info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie sprendinius teikia projekto vadovas Saulius Motieka, el. p. saulius.motieka@urbanistika.lt, tel. Nr. (8 5) 261 9024.

Supažindinimo tvarka: visuomenė gali susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo konkretizuotais sprendiniais nuo 2019 m. lapkričio 15 d. iki 2019 gruodžio 16 d. savivaldybės interneto svetainės www.klaipeda.lt skilties “Teritorijų planavimas” puslapiuose “Planavimo viešumas”, “Bendrojo plano keitimas” ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Vieša sprendinių ekspozicija vyks nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. gruodžio 16 d. darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės pastato (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. skelbimų lentoje, su sprendinių aiškinamojo rašto dokumentacija minėtu laikotarpiu bus galima susipažinti 116 kab. Nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. gruodžio 16 d. kiekvieną penktadienį nuo 13 iki 14 val. 113 kabinete (Liepų g. 11, Klaipėda) Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė konsultuoja bendrojo plano keitimo sprendinių konkretizavimo klausimais.

Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su bendrojo plano keitimo sprendiniais įvyks 2019 m. gruodžio 16 d. 17:00 val., Klaipėdos miesto savivaldybės III a. posėdžių salėje (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda). Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl bendrojo plano galima pateikti iki 2019 m. gruodžio 16 d. viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymai raštu teikiami planavimo organizatoriui, adresu: Liepų g. 11, Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt, ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS). Visuomenė, teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

 • fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 • juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys:

Klaipėdos BP Pagrindinis brėžinys;

Klaipėdos BP Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė.

Kiti brėžiniai:

Klaipėdos BP Gyvenamųjų teritorijų brėžinys;

Klaipėdos BP Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo brėžinys;

Klaipėdos BP Kultūros vertybių apsaugos ir tvarkymo brėžinys;

Klaipėdos BP Gatvių tinklo ir kategorijų bei infrastruktūros plėtros brėžinys;

Klaipėdos BP Viešojo transporto maršruto tinklo ir dviračių trasų brėžinys;

Klaipėdos BP Elektros tiekimo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Dujų tiekimo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Šilumos tiekimo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Vandens tiekimo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Buitinių nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys;

Klaipėdos BP Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemos brėžinys.

Priedai:

Užstatymo aukščio schema;

Užstatymo intensyvumo schema;

Prekybos objektų sklaidos schema;

Teritorijos plėtojimo būdų schema;

Įgyvendinimo prioritetų schema.

**********

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo rengimo etapo sprendiniams

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. AD1-1374 pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo rengimo etapo sprendiniams.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, kvietė gyventojus į renginių ciklą, skirtą papildomam rengiamo bendrojo plano viešinimui. Renginių ciklo metu vyko keturi susitikimai - diskusijos su miesto rajonų grupių gyventojais ir konferencija, skirta susipažinti su rengiamo bendrojo plano preliminariais sprendiniais bei plačiau pažvelgti į tokio tipo dokumento rengimo reikšmę miesto ir šalies kontekste.

Susitikimai su gyventojais

Birželio 17 - 20 dienomis Marių, Baltijos, Danės ir Pajūrio rajonų grupių gyventojai rinkosi į susitikimus - diskusijas. Keturių susitikimų metu urbanistas S.Motieka kvietė susipažinti su bendrojo plano preliminariais sprendiniais ir trumpai apžvelgė kiekvienos rajonų grupės išskirtinį charakterį. Strateginio planavimo skyriaus vedėja I.Butenienė išsamiai pristatė savivaldybės vykdomus projektus, o urbanistikos skyriaus vedėja M.Černiūtė - Amšiejienė aptarė kiekvienai iš rajonų grupių gautus pasiūlymus bendrojo plano rengimo laikotarpiu. 

Susitikimų su gyventojais metu organizatoriai taip pat inicijavo diskusiją, kurios metu pasitelkus išmaniąją programėlę gyventojai uždavinėjo jiems aktualius klausimus ir teikė pasiūlymus plano rengėjams ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovams. Apžvelgiant diskusijos rezultatus, pietinės miesto dalies gyventojams (Marių ir Baltijos rajonų grupėse) aktualiausi buvo III vandenvietės iškėlimo, Šilutės plento bei Baltijos prospekto infrastruktūros klausimai. Tuo tarpu centrinė ir šiaurinė miesto dalys (Danės ir Pajūrio rajonų grupės) daugiausia diskutavo geležinkelio iškėlimo, botanikos sodo likimo klausimais, kėlė jungčių su Klaipėdos rajonu problematiką. Visose rajonų grupėse išliko aktualus miesto ir uosto santykis - infrastruktūros, teritorijų plėtros ir konversijos klausimai.

Kiekviename iš vykusių susitikimų miestiečiai turėjo galimybę pristatyti jiems aktualius klausimus Klaipėdos bendrojo plano temomis. Šia galimybe pasinaudojo Tauralaukio gyventojai. Jie Idėjos miestui rubrikoje pristatė vaikų bei pėsčiųjų saugumo užtikrinimo Tauralaukio gatvės mikrorajone problemą. Daugiausia diskusijų kilo Pajūrio rajonų grupių pristatyme. Čia UAB “Skautas” atstovė Laima Kasmauskaitė apžvelgė bendrojo plano sprendinių įtaką vystant Girulių vietovę, o architektas Edmundas Benetis - uosto plėtros grėsmę Lietuvos pajūriui.

Konferencija

Klaipėdos bendrojo plano papildomo viešinimo renginių cikle baigiamasis akcentas  buvo Konferencija, vykusi Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje liepos 3 dieną. Dvi konferencijos sesijos skatino plačiau pažvelgti į bendrojo plano esmę, jo rengimo procesus, sąlyčio taškus su kitais lygiagrečiai rengiamais dokumentais. Taip pat supažindinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano preliminariais sprendiniais ir apžvelgti įvykusius susitikimus su rajonų grupių gyventojais. 

Susirinkusius svečius pasveikinus Klaipėdos miesto merui, konferenciją atidarė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento atstovai Marius Narmontas ir Donatas Baltrušaitis, virtualiai pristatę rengiamą Lietuvos bendrąjį planą ir jo reikšmę vakarų regionui.  Po to sekė Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorės Aušros Feser pranešimas, kuriuo ji apžvelgė Kuršių nerijos nacionalinio parko ir Klaipėdos miesto sąlyčio taškus, ypač akcentuojant Smiltynės teritoriją. Klaipėdos rajono vyriausiasis architektas Gytis Kasperavičius pristatyme pasidalino Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos plėtros patirtimis. Pirmąją sesiją uždarė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovas Algimantas Kungys pristatė Klaipėdos uosto bendrojo plano sprendinius, kuriuos lydėjo aktyvių konferencijos dalyvių klausimai. 

Antroje konferencijos sesijoje detaliau pažvelgta į Klaipėdos miesto bendrojo plano rengimo procesą. Sesiją pradėjusi Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė supažindino su Klaipėdos bendrojo plano rengimo eiga, o bendrojo plano rengėjai urbanistas Saulius Motieka ir inžinierius Vidualdas Valeika pristatė rengiamo bendrojo plano preliminarius sprendinius pagal sprendinių temas - kraštovaizdis ir miesto želdynai, istorija, paveldas, miesto identitetas, socialinė aplinka ir miesto paslaugų centrai, gyvenamoji aplinka ir būstas, susisiekimas ir infrastruktūra, uostas, pramonė, verslas ir investicijos. Konferenciją užbaigė Klaipėdos miesto bendrojo plano viešinimo renginių koordinatoriaus, architekto Aurimo Baužio parengta susitikimų su rajonų grupių gyventojais apžvalga. 

Išvados

Rajonų grupių susitikimuose dalyvavo virš šimto, o konferencijoje virš aštuoniasdešimt žmonių. Į susitikimus atvykę gyventojai diskutavo prie rengiamo bendrojo plano brėžinio, pristatyta kaip preliminariai numatoma atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus, interaktyvios programėlės pagalba gyvai atsakyta virš 80 klausimų. Kiekvienas susitikimas buvo savitas, keltos būdingos ir rajonų grupės gyventojams svarbios problemos. 

Marių rajonų grupės susitikimo metu daugiausia dėmesio  skirta infrastruktūros temoms. Iš jų aktualiausi - Šilutės plento tęsinio numatymo, III vandenvietės iškėlimo klausimai, Kretainio upelio apsaugos zonos apimtis.  

Baltijos rajonų grupės susitikimo metu aktualiausia buvo uosto tema. Miestiečius domino krovininio transporto koridoriai į uostą. Taip pat Baltijos, Taikos prospektų ir Minijos gatvės rekonstrukcija, kuri buvo numatyta Taip pat Baltijos pr. sankryžų su Minijos g., Taikos pr. ir Šilutės pl. rekonstrukcija, kuri buvo numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktame Dalykinių sąlygų sąvade. 

Nors šie klausimai neįeina į bendrojo plano apimtį, Danės rajonų grupės susitikimo metu gyventojus labiausiai domino gatvių tvarkymo, apsaugos priemonių nuo triukšmo įrengimo klausimai. Susitikime dalyvavę žaliųjų atstovai kėlė medžių kirtimo ir dėl to kylančias užterštumo ir triukšmo problemas. Taip pat buvo svarbios infrastruktūros  ir kraštovaizdžio temos. Daugiausia dėmesio skirta geležinkelių kelyno, esančio miesto centre, likimui. Jungčių su Klaipėdos rajonu numatymui, klausta dėl Klaipėdos universiteto botanikos sodo likimo.

Paskutiniame, Pajūrio rajonų grupės susitikime, gyventojai vėl aktyviausiai uždavinėjo klausimus, susijusius su uosto plėtra. Be uosto aktualijų, susirinkę miestiečiai domėjosi ir Smiltynės teritorijos, skulptūrų parko, planuojamo Bastionų tilto ateitimi.  

Diskusijose dalyvių įvardintos aktualiausios problemos, tai miesto ir uosto santykis, infrastruktūros plėtra, triukšmo ir taršos mažinimo bei apželdinimo ir medžių išsaugojimo temos. Taip pat didelė dalis klausimų buvo skirti konkrečioms problemoms, dažniausiai sprendžiamoms ne bendrojo plano rengimo, bet detaliųjų planų ir techninių projektų apimtyje. Pasirinkta diskusijų platforma ir papildomas rengiamo bendrojo plano viešinimo renginių ciklas bendrojo plano rengėjams padėjo įsigilinti į opiausias gyventojų problemas, o miestiečiams išgirsti atsakymus į rūpimus klausimus ir aktyviai dalyvauti savo aplinkos kūrimo procese. Inicijuotas dialogas su visuomene svarbus būtent šiuo rengimo etapu, kuomet nepatvirtinti sprendiniai gali būti koreguojami atsižvelgiant į miestiečių lūkesčius. 

Skaitmeninis leidinys, pristatantis renginių ciklą, skirtą rengiamo Klaipėdos miesto bendrojo plano papildomam viešinimui: BP viešinimo leidinys

 

                                 

**********

Uostamiesčio savivaldybėje trečiadienį surengtoje konferencijoje pristatyta Klaipėdos miesto bendrojo plano viešinimo eiga. Skatinta plačiau pažvelgti į jo esmę, rengimo procesus, sąlyčio taškus su kitais lygiagrečiai rengiamais dokumentais. Taip pat pristatyti bendrojo plano keitimo preliminarūs sprendiniai, pasiūlymai bei susitikimų su gyventojais išvados.

Pristatant dokumentą jau yra įvykę keturi susitikimai su miesto bendruomene. Juose užduota apie septyniasdešimt klausimų, dar pustrečio šimto iki tol. „Tokie susitikimai neša dvigubą naudą – miestas planuojamas atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus, o visuomenė gali susipažinti su sprendiniais bei sudalyvauti procese. Per visą šį laikotarpį žmonėms kilo daug klausimų – nuo netinkamai veikiančios kanalizacijos iki miesto vystymo peripetijų“, – pasakojo architektas Aurimas Baužys. Visi gyventojų pasiūlymai nagrinėjami. Ar atsižvelgti į juos sprendžiama remiantis galiojančiais teisės aktais bei įvertinant aplinkines teritorijas. „Tiesa, žmonės dažniausiai pageidauja savo artimiausios aplinkos pokyčių. Su bendruoju planu tai ir susiję, ir ne. Iš vienos pusės dokumentas apibrėžia tik bendrąsias gaires, kurios vėliau tobulinamos. Antra vertus, jei miestas planuojamas darniai, tai pajus visi gyventojai“, – aiškino uostamiesčio savivaldybės Urbanistikos skyriaus vedėja Mantė Černiūtė-Amšiejienė.  

Šia konferencija galimybės teikti pasiūlymus bendrajam miesto planui nesibaigia. Visi norintys gali teikti pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Konferencijos vaizdo įrašą galite pasižiūrėti čia: https://youtu.be/3rkgMmRSU7Y  ​

**********

Konferencija | Rengiamas Klaipėdos bendrasis planas

Klaipėdos miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, kviečia į konferenciją, kuri apibendrins rengiamo Klaipėdos bendrojo plano viešinimo renginių ciklą.

Konferencijos pranešėjai skatins plačiau pažvelgti į bendrojo plano esmę, jo rengimo procesus, sąlyčio taškus su kitais lygiagrečiai rengiamais dokumentais. Taip pat numatoma pristatyti Klaipėdos miesto bendrojo plano preliminarius sprendinius, apžvelgti bendrojo plano keitimo pasiūlymus bei susitikimų su gyventojais išvadas. 

Konferencijos vieta: 

Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salė (Liepų g.11, Klaipėda, III aukštas)

Konferencijos laikas: 

2019 liepos 3d. 10:00 - 13:00 val.

Registruokis Facebook įvykyje:

https://www.facebook.com/events/316757569211054/

Turi klausimų? Susisiekime: laskao.klaipeda@gmail.com arba planavimas@klaipeda.lt

 Konferencijos programa:

Laikas

Pranešimo tema

Pranešėjai

 

10:00

Įžanginis žodis

   

10:05

Lietuvos bendrasis planas ir vakarų regiono reikšmė jame

 

Aplinkos ministerijos  Statybos ir teritorijų planavimo departamento atstovas

10:20

Kuršių nerijos nacionalinis parkas Klaipėdos kontekste

Aušra Feser

Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė

10:35

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos plėtros patirtys

Gytis Kasperavičius

Klaipėdos rajono vyr.architektas

10:50

Klaipėdos uosto bendrojo plano sprendiniai

Algimantas Kungys

Dovilė Balsytė

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovai

11:05

Pertrauka 10 min.

   

11:15

Klaipėdos bendrojo plano rengimo eiga

Mantė Černiūtė - Amšiejienė

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėja

11:30

Klaipėdos bendrojo plano preliminarūs sprendiniai

Saulius Motieka

Architektas urbanistas, Klaipėdos bendrojo plano rengėjas

11:45

Klaipėdos bendrojo plano susisiekimo sistemos

Vidualdas Valeika

Inžinierius, Klaipėdos bendrojo plano rengėjas

12:00

Susitikimų su rajonų grupių gyventojais apžvalga

Gerda Antanaitytė

Aurimas Baužys

Klaipėdos miesto bendrojo plano viešinimo renginių koordinatoriai

12:20

Klausimai – atsakymai

   

Konferencija bus transliuojama tiesiogiai. Transliacijos nuorodą paskelbsime konferencijos dieną Klaipėdos miesto savivaldybės tinklalapyje.

**********

Kviečiame dalyvauti Klaipėdos bendrojo plano rengime !

Klaipėdos miesto savivaldybė, bendradarbiaudama su Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija, kviečia gyventojus į renginių ciklą, skirtą papildomam rengiamo bendrojo plano viešinimui. Renginių ciklo metu numatomi keturi susitikimai - diskusijos su miesto rajonų grupių gyventojais ir konferencija, skirta susipažinti su rengiamo bendrojo plano preliminariais sprendiniais bei plačiau pažvelgti į tokio tipo dokumento rengimo reikšmę miesto ir šalies kontekste.

Susitikimai su gyventojais. Pajūrio, Danės, Baltijos ir Marių rajonų grupių gyventojai kviečiami į susitikimus - diskusijas, kurių metu bus pristatomi bendrojo plano preliminarūs sprendiniai, trumpai apžvelgiamas teritorijos charakteris bei aptariami kiekvienai iš rajonų grupių gauti pasiūlymai bendrojo plano rengimo laikotarpiu. Susitikimų su gyventojais metu organizatoriai kvies į diskusiją, kurios metu gyventojai galės užduoti klausimus ir teikti pasiūlymus plano rengėjams ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovams.

Susitikimai su gyventojais vyks Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje (Liepų g.11, Klaipėda, III aukštas), Numatomi susitikimų laikai:

 • Marių rajonų grupė 2019 06 17, 17.30 - 19.30 val.
 • Baltijos rajonų grupė 2019 06 18, 17.30 - 19.30 val.
 • Danės rajonų grupė 2019 06 19, 17.30 - 19.30 val.
 • Pajūrio rajonų grupė 2019 06 20, 17.30 - 19.30 val.

Kviečiame teikti paraiškas pranešimams rengiamo Klaipėdos bendrojo plano temomis, kurias atrinkti pranešėjai pristatys susitikimų su gyventojais metu.

Norintys rengti pranešimus kviečiame užpildyti anketą: http://bit.do/eTMNE

Paraiškų teikimo terminas: 2019 06 12 17.00 val.

Konferencija. Konferencijos pranešėjai kvies plačiau pažvelgti į bendrojo plano esmę, jo rengimo procesus, sąlyčio taškus su kitais lygiagrečiai rengiamais dokumentais. Taip pat numatoma apibendrinti Klaipėdos miesto bendrojo plano preliminarius sprendinius, apžvelgti bendrojo plano keitimo pasiūlymus bei pristatyti susitikimų su bendruomenėmis išvadas.

Konferencijos vieta: Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje (Liepų g.11, Klaipėda, III aukštas).

Konferencijos laikas: 2019 liepos 3 d. 10.00 - 13.00 val.

Facebook renginio nuoroda: https://www.facebook.com/events/2352773475050763/

Išsamesnė informacija apie renginius prisegtame dokumente (BP_Viesinimas_kvietimas.pdf)

**********

Pritarta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai 

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. AD1-477 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos“ pritarė Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai.

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcija

Visuomenės pasiūlymų įvertinimo pažyma

SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma

Norint detaliau susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda, 413 kab., tel. (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

**********

 

Kviečiame susipažinti su parengta ir pagal subjektų pastabas papildyta Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. SPAV, PDF.

 

**********

    

 Š. m. birželio 15 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje vyko Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ir parengtos SPAV ataskaitos viešo svarstymo susirinkimas. Protokolas.

**********

Informuojame, kad 2018 m. gegužės mėn. atliktas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos (toliau-Koncepcija) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau-SPAV) ir parengta ataskaita. Susipažinti su parengta SPAV ataskaita ir koncepcija galima nuo š. m. gegužės 14 d. iki birželio 15 d. (imtinai):

 • Planavimo organizatoriaus internetiniame tinklalapyje adresu https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000;
 • SPAV dokumentų rengėjo būstinėje žemiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val.).

Pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl SPAV ataskaitos kokybės ir koncepcijos galima planavimo organizatoriui žemiau nurodytu adresu arba el. paštu planavimas@klaipeda.lt iki birželio 15 d. viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus turi nurodyti:

 • fiziniai asmenys - nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
 • juridiniai asmenys – nurodyti teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl plano SPAV ataskaitos kokybės ir koncepcijos bus nepriimami.

Vieša koncepcijos brėžinių ekspozicija vyks nuo š. m. gegužės 23 d. iki birželio 15 d. Klaipėdos miesto savivaldybės (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda) I a. skelbimų lentoje, su SPAV ataskaitos ir koncepcijos aiškinamojo rašto dokumentacija minėtu laikotarpiu bus galima susipažinti 116 kab.

Supažindinimo su SPAV ataskaita ir koncepcija viešas susirinkimas įvyks š. m. birželio 15 d. 14.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės III a. posėdžių salėje (adresu: Liepų g. 11, Klaipėda). Kviečiame dalyvauti suinteresuotus visuomenės atstovus.

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita. Ataskaita

Informuojame, kad Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) metu ir galiojančio bendrojo plano keitimo metu gauti pasiūlymai yra registruoti nustatyta tvarka ir jie bus nagrinėjami sprendinių konkretizavimo metu, todėl teikti papildomų pasiūlymų tais pačiais klausimais nėra tikslinga.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 396 024, faks. (8 46) 410 047, el. p. planavimas@klaipeda.lt, interneto svetainė www.klaipeda.lt.

Bendrojo plano rengėjai - UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p.  info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212 0269, el. p. andzelika.kaziene@urbanistika.lt. Informaciją apie koncepciją teikia PDV Saulius Motieka, el. p. saulius.motieka@urbanistika.lt, tel. Nr. (8 5) 261 9024.

Plano SPAV dokumentų rengėjas –  UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g.1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 26 22 621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. info@sweco.lt, interneto svetainė www.sweco.lt. Informaciją teikia PDV Vytautas Belickas el. p. vytautas.belickas@sweco.lt, tel. Nr. (8 5) 279 6088.

Taip pat informuojame, kad visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: 

https://www.klaipeda.lt/lt/-lit-img-5000,

https://www.tpdris.lt/web/guest/klaipedos-m./-/asset_publisher/YCfU2W2cgbHg/content/klaipedos-m-savivaldybes-lygmens-bendrieji-planai?redirect=http%3A%2F%2F10.10.52.52%2Fweb%2Fguest%2Fklaipedos-m.%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YCfU2W2cgbHg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1.

**********

Atliktas Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ekspertinis vertinimas, kurį atliko urbanistikos ir teritorijų planavimo, susisiekimo, nekilnojamojo kultūros paveldo ir aplinkosaugos specialistų grupė. Vertinimas

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo rengėjų ir planavimo organizatoriaus komentaras Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos ekspertiniam vertinimui, kuriame pateikta informacija kaip atsižvelgta į vertinimo pastabas ir pasiūlymus. Komentaras

**********

Dėmesio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.klaipeda.lt Klaipėdos miesto žemėlapyje galite rasti visus visuomenės pasiūlymus susijusius su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimu (sluoksnyje – pasiūlymai Bendrojo plano keitimui (Informacija nuolat pildoma).

Kviečiame visuomenę teikti pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visą informaciją apie Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimą galite rasti - http://www.klaipeda.lt/lit/img/5000.

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 14 d. sprendimas Nr. T2-159 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai)

Sprendimas

Schema

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2017 m. kovo 14 d. raštas Nr. (4.39.)-R2-749 (PDF)

**********

Kviečiame susipažinti su Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo esamos būklės grafine  medžiaga:

Aiškinamasis raštas

Priedai

Išorinės struktūros brėžinys

Funkcinės struktūros brėžinys

Architektūrinės erdvinės struktūros brėžinys, panoramos

Užstatymo tankumo brėžinys

Užstatymo intensyvumo brėžinys

Užstatymo aukščio brėžiniai metrais, aukštų skaičiais

Gamtinės struktūros brėžinys

Kraštovaizdžio morfologinės struktūros brėžinys

NKP objektų sklaidos brėžinys

Socialinės ir kultūrinės infrastruktūros brėžinys

Rekreacinių objektų ir teritorijų sklaidos brėžinys

Darbo vietų sklaidos brėžinys

Esamos susisiekimo infrastruktūros brėžinys

Inžinerinės infrastruktūros brėžiniai: elektros tinklų, dujotiekio tinklų, šilumos tinklų, vandentiekio tinklų, buitinių nuotekų ir atliekų tvarkymo, lietaus vandens nuotekų

Ūkinės veiklos infrastruktūros objektų apsaugos zonose ir SAZ apribojimų brėžinys

Probleminių arealų brėžinys

 **********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. AD1-605 "Dėl pritarimo Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo parengiamojo etapo sprendiniams"

 **********

Kviečiame susipažinti su gyventojų apklausos rezultatais:

Pristatymas

**********

Kviečiame 2016 m. liepos 12 d. 13 val. dalyvauti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo esamos būklės ir visuotinės gyventojų apklausos pristatyme. Pristatymas vyks Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarybos salėje (III aukštas, Liepų g. 11).

Informacija apie bendrojo plano keitimą:

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nurodyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885, skyriuje III. „Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai“ (/lit/img/5000).

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 62 27, (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt.

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8 5) 26 19024, el. paštas info@urbanistika.lt, www.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212 0269, el. paštas andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Planavimo terminai – 2015-2017 m.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: https://www.klaipeda.lt; http://www.tpdris.lt.

  **********

Informuojame, kad pradedamas rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimas.

Planavimo pagrindas – Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo“.

Planuojama teritorija – Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija, teritorijos plotas 9795,39 ha.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės.

Planavimo tikslai ir uždaviniai – nurodyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo planavimo darbų programoje, patvirtintoje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885, skyriuje III. „Bendrojo plano tikslai ir uždaviniai“ (/lit/img/5000).

Planavimo tikslai:

1. Atsižvelgiant į Klaipėdos miesto strateginės plėtros 2013–2020 metais prioritetus ir tikslus, įvertinus miesto ir regiono socialinės, ekonominės bei urbanistinės raidos tendencijas, nustatyti pagrindines miesto plėtros kryptis, sudaryti sąlygas tvariam miesto vystymui, nuolatiniam ir ilgalaikiam socialiniais, ekonominiais ir ekologiniais motyvais pagrįstam gyvenimo kokybės augimui bei teritorinių skirtumų mažinimui.

2. Sudaryti sąlygas subalansuotam Klaipėdos miesto ir gretimų teritorijų (savivaldybių) sistemos funkcionavimui, stiprinti miesto vaidmenį ir skatinti jo konkurencingumą Vakarų Lietuvos regione, Lietuvos didžiųjų miestų urbanistiniame tinkle ir tarptautiniame kontekste.

3. Sudaryti sąlygas kompleksiškam Klaipėdos miesto teritorijos vystymui, funkcinių prioritetų (zonų) ir teritorijų naudojimo tipų nustatymu grindžiamam daugiafunkciam teritorijos panaudojimui, efektyviam esamos socialinės, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros išnaudojimui bei optimalių teritorijų užstatymo urbanistinių ir architektūrinių parametrų užtikrinimui.

4. Suformuoti hierarchizuotą miesto centrų, viešųjų erdvių ir želdynų, gyvenamųjų, pramoninių, uosto ir kitų teritorijų sistemą, nustatyti šių teritorijų raidos prioritetus, išskirti prioritetinės plėtros teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos.

5. Sudaryti sąlygas savitų Klaipėdos miesto kraštovaizdžio bruožų (siluetų, panoramų) išsaugojimui, harmoningam miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklo formavimui, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tvarkymui ir apsaugai.

6. Sudaryti sąlygas urbanistiniu ir architektūriniu požiūriu vertingų miesto struktūros elementų (kultūros paveldo vietovių, objektų ir jų teritorijų), kitų svarbių Klaipėdos miesto įvaizdžio ir kultūrinio tapatumo ženklų apsaugai, tvarkybai, tausojančiam naudojimui ir pažinimui.

7. Sudaryti sąlygas visaverčių gyvenimo sąlygų Klaipėdos mieste kūrimui, formuojant sveiką, saugią, darnią ir kokybišką gyvenamąją aplinką, didinant būsto įvairovę ir prieinamumą.

8. Sudaryti sąlygas privačių investicijų, kuriančių socialinę ir ekonominę gerovę, augimui ir tolygiai sklaidai, užtikrinant tinkamas gyvenimo sąlygas, aplinkos kokybę ir darbo vietų pasiūlą Klaipėdos mieste.

9. Nustatyti socialinės ir inžinerinės infrastruktūros vystymo principus (ar jos išdėstymo reikalavimus), sudarant sąlygas racionaliam Klaipėdos miesto teritorijos įsisavinimui ir panaudojimui, užtikrinant tinkamą viešųjų paslaugų ir infrastruktūros lygį urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose, pirmenybę teikiant prioritetinio vystymo zonose numatytiems projektams.

10. Sudaryti sąlygas efektyvios susisiekimo sistemos, paremtos darnaus judumo principais, susisiekimo sistemos naudotojų poreikiais ir ilgalaikiais Klaipėdos miesto vystymo prioritetais, formavimui ir funkcionavimui pagal pasikeitusias susisiekimo sistemos plėtros tendencijas.

11. Suderinti miesto bendruomenės, investuotojų, savivaldybės ir valstybės interesus, nustatant efektyviu teritorijos naudojimu, teisiškai ir kitaip pagrįstas Klaipėdos miesto plėtros kryptis ir teritorijų naudojimo ir tvarkymo sąlygas (režimus ir reglamentus).

12. Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius į bendrąjį planą.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. AD1-885 (/lit/img/5000).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – atliekamas.

Planavimo organizatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda, tel. (8 46) 39 62 27, (8 46) 39 60 24, el. paštas planavimas@klaipeda.lt

Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“ jungtinėje veikloje su UAB „Sweco Lietuva“, Goštauto g. 8, 01108 Vilnius, tel. (8 5) 26 19024, el. paštas info@urbanistika.ltwww.urbanistika.lt. Projekto vadovė: Andželika Kažienė, tel. (8 5) 212 0269, el. paštas andzelika.kaziene@urbanistika.lt.

Planavimo terminai – 2015-2017 m.

Bendrojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui (adresu Liepų g. 11, 91502 Klaipėda ir (ar) el. paštu planavimas@klaipeda.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos, apie kurį bus paskelbta atskirai.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: https://www.klaipeda.lthttp://www.tpdris.lt.

**********

Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T2-110 "Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo", keitimo teritorijų planavimo sąlygos.

 **********

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 79 ir 92 punktais ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-16 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžios ir keitimo tikslų nustatymo“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorė nusprendė:

1. Patvirtini Planavimo darbų programą Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimui rengti.

Su pilnu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos įsakymu galite susipažinti toliau pateiktoje nuorodoje:

Planavimo darbų programa

 **********

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo Stebėsenos už 2007 – 2013 metus ataskaitą, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendė:

1. Pradėti rengti Klaipėdos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio5 d. sprendimu Nr. T2-110 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano patvirtinimo“, keitimą;

2. Nustatyti Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo tikslus.

Su pilnu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu galite susipažinti toliau pateiktoje nuorodoje:

Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo pradžia ir tikslai

 **********

Atliekami pasirengimo Klaipėdos miesto bendrojo plano atnaujinimui darbai. Su numatomų bendrojo plano atnaujinimo darbų programa galite susipažinti sekdami žemiau pateiktą nuorodą: 

Pasirengimas Klaipėdos miesto bendrojo plano atnaujinimui

 **********

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content