Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Klaipėdos miesto savivaldybės šilumos ūkio specialusis planas

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T2-226 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų".

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti Klaipėdos miesto savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą.

Planavimo tikslai:

  1. konkretizuojant Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius, reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
  2. įgyvendinant Nacionaliniame pažangos plane nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti tvarų, saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
  3. suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
  4. numatyti preliminarią investicijų apimtį, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius šilumos ūkio plėtrai ir modernizavimui.

Parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektas. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima iki š. m. spalio 22 d. (įskaitytinai) Klaipėdos miesto savivaldybės Urbanistikos ir architektūros skyriuje, 424 kab., tel. (846) 393227.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti elektroniniu paštu planavimas@klaipeda.lt iki š. m. spalio 22 d. (įskaitytinai).

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektas. 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams