Skip to content
Lt En
Pradžia
Lt En

Žemės sklypo Klevų g. 6G bei jo gretimybių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. AD1-2095, keitimas

**********

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Klevų g. 6G bei jo gretimybių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. AD1-2095 „Dėl žemės sklypo Klevų g. 6G bei jo gretimybių detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas.

Planavimo pagrindas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m vasario 8 d. įsakymas Nr. AD2-174 „Dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo rengimo ir planavimo tikslų“.

Planuojamos teritorijos adresas: teritorija, suplanuota 2007 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. AD1-2095 patvirtintu detaliuoju planu, Klaipėdoje. Planuojamas plotas – apie 0,42 ha.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: vietovės.

Planavimo tikslai: vadovaujantis aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, pakeisti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus; esant poreikiui keisti suplanuotų sklypų ribas ir plotus; numatyti teritorijas želdynų plėtrai.

Planavimo uždaviniai: detalizuojant savivaldybės lygmens bendrąjį planą plane, nustatyti teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus; numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatomi.

Planavimo darbų programa patvirtinta 2021 m vasario 12 d. įsakymu Nr. AD1-207 „Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV):  neatliekamas.

Planavimo organizatorius:  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Liepų g. 11, 91211 Klaipėda, el. paštas: planavimas@klaipeda.lt, tel. (8 46) 39 60 24.

Detaliojo plano rengėjas: projekto vadovė Lina Panavaitė (atestato Nr. A 2185), individualios veiklos pažymos Nr. 1035202, Bitėnų g. 11-6, LT-06228 Vilnius, tel. 8 611 16985, el. paštas.: linaipanavaitei@gmail.com.

Planavimo terminai:  2021-2022 m.

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: http://www.klaipeda.lt, http://www.tpdris.lt (teritorijų planavimo proceso Nr. K-VT-21-21-68).  

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. AD2-174 "Dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento keitimo rengimo tikslų";

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 12d. įsakymas Nr. AD1-207 "Dėl planavimo darbų programos patvirtinimo";

Situacijos schema

**********

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti žemės sklypo Klevų g. 6H bei jo gretimybių detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. AD1-2095 „Dėl žemės sklypo Klevų g. 6H bei jo gretimybių detaliojo plano patvirtinimo“, keitimą.

Detaliojo plano keitimo rengimo tikslai – vadovaujantis aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, pakeisti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus; esant poreikiui keisti suplanuotų sklypų ribas ir plotus; numatyti teritorijas želdynų plėtrai.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų planavimo organizatoriui (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui) iki 2021 m. vasario 5 d. (įskaitytinai) galima teikti elektroniniu paštu info@klaipeda.lt (arba planavimas@klaipeda.lt).

Su sprendimo rengti detaliojo plano keitimą bei planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt. Su planavimo darbų programa bus galima susipažinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje http://www.klaipeda.lt/ bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

PRIDEDAMA:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo rengimo ir planavimo tikslų“ projektas, 1 lapas.

2. Planuojamos teritorijos schema, 1 lapas.

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams