Pradžia
Lt En

2014-10-23 SPRENDIMAI

 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL UOSTO IR REZERVINĖS TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR. TĘSINIO IR VARNĖNŲ G. DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-249)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-250) 
PRIEDAS


DĖL TERITORIJOS SMILTYNĖJE (APIE 6 HA), KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO  (T2-251) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL TERITORIJOS SMILTYNĖJE (APIE 10 HA), KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO  (T2-252) 
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS  

 

DĖL KLAIPĖDOS „PAJŪRIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T2-253) 
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO   (T2-254) 
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T2-255) 
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T2-256) 
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T2-257) 
PRIEDAS

 

DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO  (T2-258) 
PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2014-11-03 

 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO  (T2-259) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2014-11-03

 

DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (T2-260) |
PRIEDAS 

 

DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS  (T2-261)


DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE  (T2-262) 
PRIEDAS 

 

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO  (T2-263)


DĖL NEATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO  (T2-264)


DĖL LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS „ŽALGIRIS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO  (T2-265)


DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2015 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO  (T2-266) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2014-10-31 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO  (T2-267)


DĖL 2015 METŲ PASKELBIMO SENJORŲ METAIS  (T2-268)
Paskelbta TAR 2014-10-31 


DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO  (T2-269)
Paskelbta TAR 2014-10-31 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-270) 
Paskelbta TAR 2014-10-31 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-274 „DĖL VIEŠOJO TUALETO KOPŲ G. 1A, MELNRAGĖJE, PASLAUGŲ TEIKIMO TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-271) 
Paskelbta TAR 2014-10-31 


DĖL VIEŠŲJŲ KONTEINERINIŲ TUALETŲ PASLAUGOS TEIKIMO TARIFO PATVIRTINIMO  (T2-272)
Paskelbta TAR 2014-10-31 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T2 288 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE KLAIPĖDOS MIESTE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-273)
Paskelbta TAR 2014-10-31 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-274) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2014-10-31 

 

DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO   (T2-275)
Paskelbta TAR 2014-10-31 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-132 „DĖL VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-276) 
Paskelbta TAR 2014-10-31 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-300 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-277) 
Paskelbta TAR 2014-10-31 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-196 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS“ PAKEITIMO   (T2-278) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2014-10-31 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-279) 
PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2014-10-31 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO  (T2-280) 
 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO  (T2-281) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2014-10-31 

 

DĖL PROJEKTO „KLAIPĖDOS VYDŪNO VIDURINĖS MOKYKLOS IR KLAIPĖDOS SALIO ŠEMERIO SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJOS PASTATO KLAIPĖDOJE, SULUPĖS G. 26, REKONSTRAVIMAS“, PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-122, FINANSAVIMO UŽTIKRINIMO (T2-282)


DĖL 2014–2020 METŲ INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS RENGIMO KLAIPĖDOS MIESTE  (T2-283) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. 229 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-284) 
Paskelbta TAR 2014-10-31 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO 2014–2018 METAMS PATVIRTINIMO  (T2-285)
PRIEDAS 

 

DĖL LIUDVIKO STULPINO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE  (T2-286)


 

 

 

 

 

 

2014-10-23 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams