Pradžia
Lt En

2018-11-29

 

DĖL KOMISIJOS IŠVADOS PATVIRTINIMO (T2-244)

DĖL PRAŠYMO PERDUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS AR JŲ DALIS PATEIKIMO (T2-245)

DĖL PRITARIMO KEISTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS RIBAS (T2-246)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-247)
PRIEDAS

DĖL PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KLAIPĖDOS MIESTE KVOTŲ PATVIRTINIMO (T2-248)

DĖL LAIKINO APNAKVINDINIMO SAUGIOS NAKVYNĖS NAMUOSE PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-249)
PRIEDAS

DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-250)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-52 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-251)

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ „GYVENTOJŲ SKATINIMAS IŠMANIAI NAUDOTIS INTERNETU ATNAUJINTOJE VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTŪROJE“ PROJEKTUI (T2-252)
PRIEDAS

DĖL MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO (T2-253)
PRIEDAS

DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (T2-254)

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRUI (T2-255)
PRIEDAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T2-256)

DĖL JAUNIMO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-257)
PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-328 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-258)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2018–2019 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T2-259)

DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-260)

DĖL GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PRISKYRIMO TARNYBINĖMS GYVENAMOSIOMS PATALPOMS IR DARBUOTOJŲ (TARNAUTOJŲ), KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ PATVIRTINIMO (T2-261)

DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ 2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (T2-262)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ (T2-263)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T2-264)

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „VAIKŲ GEROVĖS IR SAUGUMO DIDINIMAS, PASLAUGŲ ŠEIMAI, GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) KOKYBĖS DIDINIMAS BEI PRIEINAMUMO PLĖTRA“ (T2-265)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Gyventojams
Skip to content