Pradžia
Lt En

2019-01-31

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D.–VASARIO 1 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (T1-7)
1 PRIEDAS           2 PRIEDAS         3 PRIEDAS          4 PRIEDAS         5 PRIEDAS     6 PRIEDAS           7 PRIEDAS

8PRIEDAS

9PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO    (T1-1)  
PRIEDAS

3. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDA ID“ TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO (T1-10)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS             4 PRIEDAS          5 PRIEDAS

4. DĖL PRITARIMO PAPILDOMO SUSITARIMO PRIE 2018 M. RUGSĖJO 24 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL KLAIPĖDOS MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO NR. J9-2011 PROJEKTUI (T1-11)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

5. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL SKAITMENINIŲ INOVACIJŲ CENTRO (SIC) SUKŪRIMO IR VYSTYMO PROJEKTUI (T1-20)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

6. DĖL JURGIO LĖBARTO ATMINIMO ĮAMŽINIMO (T1-5)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

7. DĖL ALFONSO RAMANAUSKO ATMINIMO ĮAMŽINIMO (T1-6)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

8. DĖL NEMOKAMO VAŽIAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠUOJU TRANSPORTU 2019 M. ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ METU (T1-13)
1 PRIEDAS            2 PRIEDAS        3 PRIEDAS            4 PRIEDAS

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-296 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-15)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS            5 PRIEDAS         6 PRIEDAS

10. DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ 2019–2020 MOKSLO METŲ PRIĖMIMUI NUSTATYMO (T1-8)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

11. DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2019–2020 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (T1-9)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

4PRIEDAS

12. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE ,,MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS DIEGIANT KOKYBĖS KREPŠELĮ“ PARTNERIO TEISĖMIS (T1-12)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS SPORTO KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-18)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-143 „DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-22)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2019 METŲ PLANO PATVIRTINIMO (T1-16)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

16. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS PATEIKIMO (T1-2)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

17. DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-305) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

18. DĖL MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (T1-318) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

19. DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (T1-319) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-303) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

21. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUI   (T1-304) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

22. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DALININKO KAPITALO DIDINIMO (T1-311) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

23. DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ DALYVAVIMO REORGANIZAVIME (T1-312) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS         4 PRIEDAS

24. DĖL PRITARIMO PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS SUTARČIŲ FORMOMS (T1-313) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

25. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T1-3)
PRIEDAS

26. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO     (T1-4)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

27. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „ALINGRA“ (T1-14)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

28. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-17)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

29. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRUI (T1-21)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

30. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO (T1-23)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ

DĖL DARBO SUTARTIES SU BIRUTE BARTAŠIŪTE NUTRAUKIMO (T1-24)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KOMISIJOS SUDARYMO (T1-28)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS         3 PRIEDAS

4PRIEDAS

5PRIEDAS

DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUI (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI) ATLIKTI VEIKLOS PLANE NENUMATYTĄ AUDITĄ (T1-29)
PRIEDAS

DĖL KADENCIJOS NUSTATYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUI (T1-30)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS DAIVOS ČEPORIŪTĖS KASMETINIO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO MOTYVUOTO SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO (T1-31)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (T1-32)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

 

 

INFORMACIJA

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-03-29 SPRENDIMU NR. T2-87 PATVIRTINTOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PAKEITIMO

 

 SPRENDIMŲ PROJEKTAI NEĮTRAUKTI Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ 

DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ (T1-25)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (T1-26)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (T1-27)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ ORGANŲ FORMAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-293) 
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS             3 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS JACHTKLUBAS“ DALININKO TEISIŲ PARDAVIMO (T1-19)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS              5 PRIEDAS

 

PROTOKOLAS 2019-01-31

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams