Pradžia
Lt En

2019-11-28

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 28–29 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-332)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS              5 PRIEDAS        6 PRIEDAS

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (T1-328)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS           3 PRIEDAS         4 PRIEDAS

3. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (T1-329)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS          4 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS NUSTATYMO (T1-337)
1 PRIEDAS             2 PRIEDAS          PRIEDAS

5. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-327)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS              4 PRIEDAS

6. DĖL JURGITOS RAČKAUSKIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-343)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

7. DĖL DARBO SUTARTIES SU ANTANU ADOMYNU NUTRAUKIMO (T1-344)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-263 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (T1-338)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS         

9. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (T1-318)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS             3 PRIEDAS          4 PRIEDAS

10. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO ŽVEJŲ RŪMŲ TARYBĄ (T2-320)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-66 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO IR INVESTICIJŲ SKATINIMO PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-326)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS           3 PRIEDAS      4 PRIEDAS   5 PRIEDAS    6 PRIEDAS

12. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SMILTELĖ“ PATALPŲ IR INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS VAIKŲ DIENOS CENTRO VEIKLAI“ ĮGYVENDINIMUI (T1-347)
1 PRIEDAS              2 PRIEDAS         3 PRIEDAS

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-63 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO (T1-349)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

14. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKŲ DARBO APMOKĖJIMO (T1-322)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS               4 PRIEDAS          5 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-169 „DĖL LEIDIMO NEMOKAMAI NAUDOTIS KLAIPĖDOS MIESTO DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO PASLAUGOMIS SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, SPORTININKAMS IR PLAUKIMO VETERANŲ RINKTINEI“ PAKEITIMO (T1-333)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

16. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-250 „DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-319)
PRIEDAS

17. DĖL LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS ,,ŽALGIRIS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-334)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

18. DĖL UAB „KLAIPĖDOS ARENA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-351)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

19. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (T1-336)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL STATINIŲ TINKAMOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-346)
PRIEDAS

21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T2-423 „DĖL GYVENAMŲJŲ IR BENDROJO NAUDOJIMO PATALPŲ IR INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-339)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

22. DĖL UAB „MIESTO ENERGIJA” KLAIPĖDOS MIESTO LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO (T1-340)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS             4 PRIEDAS

23. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-347 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2018–2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO (T1-341)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

24. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-321)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

25. DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-324)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

26. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-330)
PRIEDAS

27. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-316)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS             3 PRIEDAS         4 PRIEDAS

28. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „BRP INVEST“ (T1-323)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

29. DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-325)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS         4 PRIEDAS

30. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ, JŲ DALIŲ, PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES ŪKINIO PASTATO IR JO DALIŲ PARDAVIMO (T1-331)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

31. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (T1-335)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

32. DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS VANDUO“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮNAŠAIS (T1-342)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

33. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (T1-345)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

34. DĖL SPRENDIMO PIRKTI NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PATVIRTINIMO (T1-348)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

35. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-350)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

_________________

 PROTOKOLAS   (T-13)

 

 

 

______________________________________

UŽREGISTRUOTAS SPRENDIMO PROJEKTAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-184 "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (T1-317)
1 PRIEDAS               2 PRIEDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams