Pradžia
Lt En

2017-10-19

   

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NARIŲ ATLEIDIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO  (T2-226)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-184 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-227)

DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS (T2-228)

DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO DIDINIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVUI (T2-229)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS REGIONO TURIZMO TARYBĄ (T2-230)

DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS KELEIVIŲ VEŽIMO MARŠRUTINIAIS TAKSI PASLAUGOS LAIKINO NETEIKIMO APLINKYBĖMS NAGRINĖTI IŠVADOS PATVIRTINIMO (T2-231)
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS UNIVERSITETO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KETINIMŲ PROTOKOLUI (T2-232)
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO BUVUSIO POLICIJOS PASTATO (JŪROS G. 1) ĮVEIKLINIMO KONCEPCIJAI IR JOS ĮGYVENDINIMO GAIRĖMS IR SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTUS (T2-233)
PRIEDAS

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (T2-234)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T2-235)

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T2-236)

DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (T2-237)

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T2-238)

DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-239)

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T2-240)

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (T2-241)

DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE (T2-242)
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „MODERNIŲ UGDYMOSI ERDVIŲ SUKŪRIMAS KLAIPĖDOS MIESTO PROGIMNAZIJOSE IR GIMNAZIJOSE“ ĮGYVENDINIMUI (T2-243)

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (T2-244)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-245)

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (T2-246)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T2-247)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-387 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-248)
 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-56 „DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T2-249)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2 192 ,,DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO   (T2-250)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO      (T2-251)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-341 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-252)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. T2-142 „DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T2-253)

DĖL PAVEDIMO RENGTI SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTĄ (T2-254)

DĖL SAUGOMŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS DARBŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T2-255)
PRIEDAS

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS   (T2-256)   
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAIŠKAI EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2020 VARDUI GAUTI (T2-257)
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (T2-258)
PRIEDAS

DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-259)

DĖL ŠILĖNŲ GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (T2-260)
PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS 2017–2030 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANUI (T2-261)
PRIEDAS

DĖL LEIDIMO ATLIKTI ĮSTAIGINIO PASTATO J. KAROSO G. 12, KLAIPĖDOJE, REKONSTRUKCIJĄ IR PAKEISTI PASTATO PASKIRTĮ (T2-262)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-194 „DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T2-263)

DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ (AKTŲ SALĖS IR SANDĖLIO) K. DONELAIČIO G. 5, KLAIPĖDOJE, REKONSTRUKCIJĄ (T2-264)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO IR KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ RIBŲ KEITIMO (T2-265)
PRIEDAS

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Apsaugos kodas
Loading