Pradžia
Lt En

2019-07-25

 

MERO POTVARKIS "DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO"

SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 25–26 D. POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

1. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITAI (T1-228)
1PRIEDAS   2PRIEDAS   3PRIEDAS 

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-19 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-230)
1 PRIEDAS                2 PRIEDAS          3 PRIEDAS

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ PATVIRTINIMO (T1-239)
1PRIEDAS   2PRIEDAS   3PRIEDAS                4 PRIEDAS      5 PRIEDAS         6 PRIEDAS       7 PRIEDAS        8 PRIEDAS

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-229)
1PRIEDAS   2PRIEDAS   3PRIEDAS   4PRIEDAS 

5. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI (T1-225)
1PRIEDAS   2PRIEDAS   3PRIEDAS

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO (T1-247)
PRIEDAS

7. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-248)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS             4 PRIEDAS  5 PRIEDAS

8. DĖL PRITARIMO DALYVAUTI TARPTAUTINĖS PROGRAMOS INTERREG EUROPE PROJEKTE „TARPTAUTINĖS ĮMONĖS“ PARTNERIO TEISĖMIS (T1-198)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS            5 PRIEDAS

9. DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS „KLAIPĖDOS REGIONAS“ DALYVAVIMUI INTERREG 2014-2020 M. LATVIJOS – LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTE „TARPSIENINIO BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS, KURIANT TVARIĄ ILGALAIKĘ PLĖTRĄ TARP KLAIPĖDOS IR KURŽEMĖS REGIONŲ“ PARTNERIO TEISĖMIS (T1-227)
1PRIEDAS    2PRIEDAS

10. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-306 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (T1-200)
1 PRIEDAS              2 PRIEDAS       3 PRIEDAS

11. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS NUOSTATŲ IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-242)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS           6 PRIEDAS

12. DĖL PARAMOS TEIKIMO INVESTUOTOJAMS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-243)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS               4 PRIEDAS        5 PRIEDAS        6 PRIEDAS

13. DĖL PARAMOS TEIKIMO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO                (T1-244)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS         4 PRIEDAS

14. DĖL EUROPOS JAUNIMO SOSTINEI 2021 M. SKIRTŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO(T1-208)
1 PRIEDAS    2 PRIEDAS    3 PRIEDAS         4 PRIEDAS     5 PRIEDAS    6 PRIEDAS   7 PRIEDAS

15. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ GABIEMS IR TALENTINGIEMS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ I KURSO STUDENTAMS SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO (T1-237)
1PRIEDAS   2PRIEDAS

16. DĖL EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-194)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS            6 PRIEDAS

17. DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TURGAUS AIKŠTĖS SU PRIEIGOMIS SUTVARKYMAS, PRITAIKANT VERSLO, BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“ ĮGYVENDINIMUI (T1-199)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS            3 PRIEDAS

18. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-273 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE“ PAKEITIMO   (T1-226)
PRIEDAS

19. DĖL KLAIPĖDOS „AUKURO“ GIMNAZIJOS SPORTO KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-183)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

20. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-182 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-184)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

21. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-193)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS

22. DĖL KLAIPĖDOS JŪRŲ KADETŲ MOKYKLOS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (T1-217)
1PRIEDAS    2 PRIEDAS   3 PRIEDAS

23. DĖL KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS UNIVERSITETINIŲ INŽINERINIO UGDYMO KLASIŲ VEIKLOS MODELIO PATVIRTINIMO (T1-238)
1PRIEDAS   2PRIEDAS   3PRIEDAS

24. DĖL KLAIPĖDOS SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T1-240)
1PRIEDAS   2PRIEDAS    3PRIEDAS

25. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL VIDUTINĖS ATLYGINTINOS MOKYKLOS ŪKIO LĖŠŲ KAINOS UŽ MOKINIUS, BESIMOKANČIUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-205)
PRIEDAS

26. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-241 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ, UGDOMŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, ŪKIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SUTARČIAI BEI ŪKIO LĖŠŲ KAINOS UŽ VAIKO LANKYTĄ DIENĄ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-206)
PRIEDAS

27. DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-170)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS              3 PRIEDAS

28. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-187)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS            4 PRIEDAS

29. DĖL LAIKRAŠČIO „MEMELER DAMPFBOOT“ ATMINIMO ĮAMŽINIMO (T1-197)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS              4 PRIEDAS

30. DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (T1-203)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

31. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-187 „DĖL KULTŪROS BEI MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (T1-204)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS 4 PRIEDAS 5 PRIEDAS 6 PRIEDAS 7 PRIEDAS             8 PRIEDAS          9 PRIEDAS

32. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS MENO TARYBĄ (T1-245)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS

33. DĖL SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS SKLYPO DALIES PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-202)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

34. DĖL GIRDAVOS GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO, PAMARIO GATVĖS PAVADINIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (T1-191)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

35. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-205 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO(T1-236)
1PRIEDAS   2PRIEDAS   3PRIEDAS

36. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-416 „DĖL ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-192)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

37. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-103 „DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-220)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS   3 PRIEDAS   4 PRIEDAS             5 PRIEDAS

38. DĖL STEBĖTOJŲ SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTE ESANČIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS (T1-214)
1 PRIEDAS    2 PRIEDAS               3 PRIEDAS

39. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO (T1-207)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 3 PRIEDAS

40. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO (T1-223)
PRIEDAS

41. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO 2019–2023 METAMS PATVIRTINIMO (T1-224)
1PRIEDAS   2PRIEDAS   3PRIEDAS   4PRIEDAS

42. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-370 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-219)
1PRIEDAS    2 PRIEDAS              3 PRIEDAS         4 PRIEDAS

43.  DĖL PRITARIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PRIEMONĘ (T1-215)
1PRIEDAS   2PRIEDAS   3PRIEDAS   4PRIEDAS

44. DĖL PRITARIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PRIEMONĘ (T1-216)
1PRIEDAS   2PRIEDAS   3PRIEDAS   4PRIEDAS

45. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-255 „DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI IR KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-218)
PRIEDAS

46. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (T1-234)
PRIEDAS

47. DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-211)
PRIEDAS

48. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-212)
PRIEDAS

49. DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (T1-213)
PRIEDAS

50. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-46 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T1-241)
1PRIEDAS   2PRIEDAS   3PRIEDAS   4PRIEDAS   5PRIEDAS

51. DĖL SUTIKIMO PERTVARKYTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĘ „DEBRECENO VAISTINĖ“ Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ (T1-186)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS              3 PRIEDAS

52. DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T1-201)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

53. DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ (T1-209)
1 PRIEDAS    2PRIEDAS              3 PRIEDAS        4 PRIEDAS          5 PRIEDAS 

54. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO (T1-210)
1 PRIEDAS   2 PRIEDAS

55. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (T1-221)
PRIEDAS

56. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO (T1-222)
PRIEDAS

57. DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEGYVENAMOJO PASTATO – LIGONINĖS LIEPOJOS G. 39, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (T1-231)
1PRIEDAS   2PRIEDAS

58. DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEGYVENAMOJO PASTATO-KIOSKO LIEPOJOS G. 41, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (T1-232)
1PRIEDAS   2PRIEDAS

59. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-342 ,,DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO‘‘ PAKEITIMO (T1-233)
PRIEDAS

60. DĖL SPRENDIMO PIRKTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PATVIRTINIMO (T1-235)
1PRIEDAS   2PRIEDAS

-----------------------------------

SPRENDIMŲ PROJEKTAI TEIKIAMI TARYBAI SPRĘSTI DĖL ĮTRAUKIMO Į POSĖDŽIO DARBOTVARKĘ

DĖL DARBO SUTARTIES SU ASTA DIRGĖLIENE NUTRAUKIMO (T1-253)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 

DĖL DARBO SUTARTIES SU DAIVA VILKE NUTRAUKIMO (T1-249)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL DAIVOS VILKĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (T1-251)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI (T1-246)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS NUŠALINIMO IR PAVEDIMO (T1-252)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS 

--------------------------------

 PROTOKOLAS (T-10)

 

 

 

UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T1-250)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (T1-254)
1 PRIEDAS 2 PRIEDAS

DĖL PRITARIMO JAPONIJOS KUDŽIO MIESTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KLAIPĖDOS MIESTO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI (T1-255)
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

 

 

 

INFORMACIJA

DĖL FINANSINIO IR TEISĖTUMO AUDITO ATASKAITOS IR IŠVADOS PATEIKIMO
DĖL TURTO ATASKAITOS PATEIKIMO

 --------------------

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams