Pradžia
Lt En

2014-07-31 SPRENDIMAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-145) 1PRIEDAS, 2PRIEDAS, 3PRIEDAS, 4PRIEDAS, 5PRIEDAS, 6PRIEDAS, 7PRIEDAS, 8PRIEDAS, 9PRIEDAS, 10PRIEDAS, 11PRIEDAS, 12PRIEDAS, 13PRIEDAS, 14PRIEDAS, 15PRIEDAS, 16PRIEDAS, 17PRIEDAS, 18PRIEDAS, 19PRIEDAS, 20PRIEDAS21PRIEDAS22PRIEDAS23PRIEDAS24PRIEDAS25PRIEDAS26PRIEDAS 

Paskelbta Teisės aktų registre 2014-08-04 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 M. ATASKAITAI (T2-146) PRIEDAS Paskelbta Teisės aktų registre 2014-08-04 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGPJŪČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-233 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS“ PAKEITIMO (T2-147) Paskelbta Teisės aktų registre 2014-08-04 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-255 „DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI IR KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO ( T2-148) Paskelbta Teisės aktų registre 2014-08-04 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LAMBERTA“ KLAIPĖDOS MIESTE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS IR ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO (T2-149) Paskelbta Teisės aktų registre 2014-08-04

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-411 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO  (T2-150)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-151) Paskelbta Teisės aktų registre 2014-08-04 

DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-152)

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (T2-153)

DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO (T2-154) 1PRIEDAS, 2PRIEDAS, 3PRIEDAS.

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į DARBO GRUPĘ MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO ATŠAKOS KLAIPĖDA–KURŠĖNAI DARBAMS KOORDINUOTI (T2-155)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-156) PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-157) PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ (T2-158)

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (T2-159) PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-26 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO(T2-160)  Paskelbta  "Vakarų ekspresas" 2014-08-08

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATVIRTINIMO (T2-161) 1 PRIEDAS, 2PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (T2-162)    1PRIEDAS   2PRIEDAS, 3PRIEDAS, 4PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (T2-163) PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-94 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ, SUDĖTIES PATVIRTINIMO IR PIRMININKO SKYRIMO“ PAKEITIMO (T2-164)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-65 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADAVIMO“ PAKEITIMO (T2-165)

DĖL ŽEMĖS SKLYPO BANGŲ G. 7, GLUOSNIŲ G. 8 IR JUOS SUPANČIOS APLINKOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO TERITORIJOS DALIAI PRIE BANGŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (T2-166)  1PRIEDAS,  2PRIEDAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS SAVININKO KAPITALO DIDINIMO (T2-167)

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „KLAIPĖDOS MIESTO IR KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE GERINIMAS“ IR JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARČIAI (T2-168)  PRIEDAS

DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO IR ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (T2-169) PRIEDAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (T2-170) PRIEDAS 

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (T2-171) PRIEDAS

DĖL SENAMIESČIO CENTRINĖS DALIES IR TURGAVIETĖS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO (T2-172) 1PRIEDAS, 2PRIEDAS, 3PRIEDAS

DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (T2-173)  PRIEDAS

DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI CIVILINĖJE BYLOJE (T2-174)  PRIEDAS

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS DALYVAVIMUI TEIKIANT PARAIŠKĄ 2009–2014 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO EUROPOS KULTŪROS PAVELDO, KULTŪROS IR MENŲ ĮVAIROVĖS SKATINIMO PROGRAMOS DVIŠALIAM FONDUI (T2-175)

DĖL KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2014–2015 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (T2-176)  PRIEDAS2014-07-31 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams