Pradžia
Lt En

2012-08-30 darbotvarkė

1 priedas

2 priedas

priedo 3 nuoroda -  http://liepa.klaipeda.lt/files/dokumentai.zip

4 priedas


2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-35 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012–2014 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

9 priedas

3. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR GYVENTOJŲ APKLAUSOS PASKELBIMO

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

4. DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS MOKINIAMS, UGDOMIEMS PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, UGDYTI 2012 METAIS, PASKIRSTYMO

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5. DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS APTARNAVIMO TERITORIJŲ PRISKYRIMO

1 priedas

2 priedas

3 priedas

6. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO

1 priedas

2 priedas

2 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

7. DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2012–2013 MOKSLO METAMS NUSTATYMO

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

8. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-52 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

1 priedas

2 priedas

2 priedas

9. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOJO DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO FONDO 2012 METŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO

1 priedas

2 priedas

3 priedas


 

2 priedas

11. DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

12. DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE

1 priedas

2 priedas

13. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-422 2 PUNKTU PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ 21 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

1 priedas

2 priedas

14. DĖL SUTIKIMO STEIGTI LOŠIMO NAMUS (KAZINO)

1 priedas

2 priedas

15. DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO

priedas

16. DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO DALYVAVIMUI „LIETUVOS – LENKIJOS – RUSIJOS KAIMYNYSTĖS PROGRAMOS  2007–2013“ KONKURSE

1 priedas

2 priedas

3 priedas

17. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ KULTŪROS IR MENO KŪRĖJAMS

1 priedas

2 priedas

18. DĖL KLAIPĖDOS KRAŠTO AUTOMOBILIŲ IR MOTORAČIŲ KLUBO ATMINIMO ĮAMŽINIMO

priedas

 

                                                                      PAPILDOMŲ KLAUSIMŲ DARBOTVARKĖ

1. DĖL LEIDIMO PAKEISTI PATALPŲ PASKIRTĮ

priedas

                     

INFORMACIJA

1. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-11-26 SPRENDIMO NR. T2-422 2 PUNKTU PATVIRTINTŲ VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ 21 PUNKTO PANAIKINIMO

2. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-26 SPRENDIMO NR. T2-270 1 PUNKTU PATVIRTINTŲ PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ 4 PUNKTO PANAIKINIMO

3. Potvarkis "Dėl Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje 2012-08-06 teikimo Nr.(5.1)-TR-155 "Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-06-26 sprendimo Nr. T2-270 1 punktu patvirtintų prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų 4 punkto panaikinimo" atšaukimo

4. DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2007-08-02I ĮSAKYMU NR.AD1 -1767 PATVIRTINTŲ ATSTOVAVIMO SAVIVALDYBEI AKCINĖSE BENROVĖSE IR UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE TAISYLIŲ PAKEITIMO" PAKEITIMO

5. DĖL 2012 METŲ I-OJO PUSMEČIO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO

1 priedas

2 priedas

6.  DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011.09.23 SPRENDIMO NR.
T2-301 PANAIKINIMO

7.  INFORMACIJA APIE 2012  METŲ PIRMOJO PUSMEČIO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PROTOKOLINIŲ PAVEDIMŲ, KOLEGIJOS  SPRENDIMŲ  BEI MERO POTVARKIŲ  VYKDYMĄ  

priedas

 

                                                          RUGPJŪČIO MĖNESĮ UŽREGISTRUOTI SPRENDIMŲ PROJEKTAI

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-43 „DĖL VEŽĖJO (ĮMONĖS) ATITIKIMO LICENCIJUOJAMOS KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS REIKALAVIMŲ KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

 

DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO LAIKOTARPIUI

1 priedas

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams