Pradžia
Lt En

Korupcijos prevencija

Praneškite apie korupciją


Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, rasite dėžutes su užrašu „Aš prieš korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje“, kurios skirtos informacijai ir pranešimams apie korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje. Jei turite faktų ir pastebėjimų, kad savivaldybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmuose galima įžvelgti korupcijos požymių arba už Jums suteiktą paslaugą buvo reikalaujama atlygio ar pan., prašome rašyti pranešimus ir palikti juos šiose dėžutėse, nepamirštant nurodyti galimybės susisiekti su Jumis. Dėžutėse rastą informaciją periodiškai tikrins ir svarstys už korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje atsakingi asmenys.

Pasitikėjimo telefonas (8 46) 21 78 88, el. paštas: antikorupcija@klaipeda.lt

Atsakingas už korupcijos prevenciją Klaipėdos m. savivaldybės administracijoje – Eglė Mockienė, tel. (8 46) 39 60 21.

Pareiškite savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo savivaldybėje ČIA

Pranešimai apie korupciją

Iš kur atsiranda korupcija? Kur ji labiausiai paplitusi? Ką apie korupciją mano verslo atstovai? Atsakymus ir dar daugiau naudingos informacijos rasite šiame video: http://www.stt.lt/lt/menu/antikorupcinis-svietimas/vaizdo-paskaita/.


Administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos projektas

 

Klaipėdos miesto savivaldybė dalyvauja projekte pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“.

Plačiau


Korupcijos rizikos analizė

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2012 m. IV ketvirtis – 2013 III ketvirtis

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2013 m. IV ketvirtis – 2014 m. III ketvirtis

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2014 m. IV ketvirtis – 2015 m. III ketvirtis

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2015 m. IV ketvirtis – 2016 m. III ketvirtis

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2016 m. IV ketvirtis – 2017 m. III ketvirtis


Kovos su korupcija programos

2017–2019 metų korupcijos prevencijos programa

Programos įgyvendinimo 2017 metų ataskaita

2014–2017 metų korupcijos prevencijos programa Programos įgyvendinimo priemonių planas

Programos įgyvendinimo 2014 metų ataskaita

Programos įgyvendinimo 2015 metų ataskaita

Programos įgyvendinimo 2016 metų ataskaita

2010-2013 m. korupcijos prevencijos programa Programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos programos 2010-2013 m. įgyvendinimo ataskaita


Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinis vertinimas

Antikorupcinio vertinimo išvada dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas organizavimo tvarkos

Antikorupcinio vertinimo išvada dėl teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklos licencijavimą ir priežiūrą


Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

2017 metais CVAS atliko vidaus auditą „Korupcijos rizikos valdymo vertinimas“. Audito metu buvo vertinamos korupcijos prevencijos priemonės:

  • korupcijos rizikos analizė;
  • kovos su korupcija programos įgyvendinimas;
  • teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
  • informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas savivaldybės įstaigoje ar įmonėje pateikimas.

Vidaus audito rezultatai:

  • atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą (laikotarpis 2016 m. IV ketv. – 2017 m. III ketv.) neatsižvelgta į STT rekomendaciją parengti 1 apibendrintą išvadą, kurioje pateikti Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įmonių ir įstaigų duomenys;
  • nepaskirtas už Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) atsakingas asmuo. Programos priemonės buvo įvykdytos arba vykdomos, tačiau nustatyti atvejai, kai dėl nepakankamos kontrolės įgyvendinimas nebuvo užtikrintas visa apimtimi;
  • Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinėje sistemoje ne visada buvo skelbiami teisės aktų projektai kartu su teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymomis; nustatyti atvejai, kai teisės aktų projektai nevertinti antikorupciniu požiūriu;
  • nustatytas atvejis, kai nesilaikant teisės akto reikalavimo asmuo buvo paskirtas į pareigas anksčiau negu gauta informacija iš STT apie tinkamumą eiti pareigas.

2015 m. korupcijos rizikos valdymo vertinimas


2017 m. liepos 14 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdyje buvo nepriimtas Aldonos Staponkienės, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės, nusišalinimas dėl tarybos sprendimo projekto „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos variantui (teritorijos raidos alternatyvai)“ svarstymo ir priėmimo.


Pareigybės, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai:1.1. Savivaldybės administracijos direktorius;1.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;1.3. departamento direktorius;1.4. departamento direktorius-vyriausiasis buhalteris;1.5. skyriaus vedėjas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje);1.6. skyriaus vedėjo pavaduotojas (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje);2. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai;3. Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų įstaigų vadovai;4. akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso savivaldybei, vadovai.


Privačių interesų deklaracijas rasite ČIA.

Informaciją apie komandiruotes rasite ČIA.

Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojų tarnybinės komandiruotės, kurių išlaidos komandiruotei viršija vienos minimalios mėnesinės algos nustatytą dydį

Valstybės politikų tarnybinės komandiruotės, kurių išlaidos komandiruotei viršija vienos minimalios mėnesinės algos nustatytą dydį


Asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją savivaldybės įmonėse, įstaigose, bendrovėse, sąrašas


Antikorupcijos komisija

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams