Pradžia
Lt En

2014-12-18 SPRENDIMAI

 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR BIUDŽETO VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-312) 
Paskelbta TAR 2014-12-23  Nr. 2014-20521 

 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS UŽ 2007–2013 METUS ATASKAITAI  (T2-313) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS

 

DĖL DANĖS UPĖS PAKRANTĖS IKI JONIŠKĖS IR LIEPŲ GATVIŲ, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO   (T2-314) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-110 „DĖL KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SKELBIMO SAUGOMAIS SAVIVALDYBĖS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  (T2-315)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-223 „DĖL NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ PRIPAŽINIMO SAUGOMOMIS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  (T2-316)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-190 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-317)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI  (T2-318)


DĖL RUDOLFO VALSONOKO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE  (T2-319)


DĖL PRITARIMO REGATOS „BALTIC SAIL“ ORGANIZAVIMUI 2015 METAIS KLAIPĖDOS MIESTE  (T2-320)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL TRUMPALAIKĖS AR ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, APMOKĖJIMO IR PASLAUGŲ NUTRAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-321) 
Paskelbta TAR 2014-12-29 Nr. 2014-20747 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO  (T2-322)  
PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2014-12-23  Nr. 2014-20521 


DĖL NEATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO MOKĖJIMO   (T2-323)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO  (T2-324)  
PRIEDAS


DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI CIVILINĖJE BYLOJE  (T2-325)


DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI CIVILINĖJE BYLOJE  (T2-326)


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-327) 
Paskelbta TAR 2014-12-23  Nr. 2014-20524 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MAŽINIMO   (T2-328) 
Paskelbta TAR 2014-12-23  Nr. 2014-20526 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO EISMO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ EKSPLOATACIJOS BEI ĮRENGIMO, GATVIŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ EINAMOJO REMONTO BEI PRIEŽIŪROS IR NELEGALIŲ, BEŠEIMININKIŲ AR NETINKAMŲ EKSPLOATUOTI REKLAMINIŲ SKYDŲ DEMONTAVIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO  (T2-329) 
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS  3 PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2014-12-23  Nr. 2014-20528 

 

DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMOSIOS  PATALPOS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO  (T2-330) 
PRIEDAS

 

DĖL BUTO IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠO  (T2-331)


DĖL VIENIŠŲ MIRUSIŲ ASMENŲ SKOLŲ UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ NURAŠYMO  (T2-332) 
PRIEDAS

 

DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS   (T2-333)

 

DĖL PREKYBOS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS LAIKO APRIBOJIMO VIEŠOJO MAITINIMO ĮMONĖMS  (T2-334) 
Paskelbta TAR 2014-12-23  Nr. 2014-20608 

 

DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI  (T2-335)  
1 PRIEDAS  2 PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO  (T2-336) 
 1 PRIEDAS 2 PRIEDAS  3 PRIEDAS  4 PRIEDAS  5 PRIEDAS  6 PRIEDAS  7 PRIEDAS  8 PRIEDAS  9 PRIEDAS  10 PRIEDAS  11 PRIEDAS  12 PRIEDAS  13 PRIEDAS  14 PRIEDAS  15 PRIEDAS  16 PRIEDAS  17 PRIEDAS  18 PRIEDAS  19 PRIEDAS  20 PRIEDAS  21 PRIEDAS  22 PRIEDAS  23 PRIEDAS  24 PRIEDAS  25 PRIEDAS  26 PRIEDAS  27 PRIEDAS  28 PRIEDAS 
Paskelbta TAR 2014-12-29  Nr. 2014-20748 

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-442 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS) VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-337) 
Paskelbta TAR 2014-12-29  Nr. 2014-20749

 
 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-258 „DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO  (T2-338) 
Paskelbta TAR 2014-12-29  Nr. 2014-20750 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-36 „DĖL OLIMPINĖS PAMAINOS SPORTININKŲ FINANSAVIMO BIUDŽETINĖJE ĮSTAIGOJE KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRE“ PAKEITIMO   (T2-339) 
Paskelbta TAR 2014-12-29  Nr. 2014-20751 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-408 „DĖL ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO   (T2-340) 
Paskelbta TAR 2014-12-29  Nr. 2014-20752 


DĖL UAB „MIESTO ENERGIJA“ KLAIPĖDOS MIESTO LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO   (T2-341) 
Paskelbta TAR 2014-12-29  Nr. 2014-20755 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  (T2-342) 
PRIEDAS

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (T2-343) 
Paskelbta TAR 2014-12-29  Nr. 2014-20756 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (T2-344) 
Paskelbta TAR 2014-12-29  Nr. 2014-20757 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO   (T2-345)


DĖL 2010 M. GRUODŽIO 28 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. J3-11/V31-229 „DĖL PIRMINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO  (T2-346) 
PRIEDAS 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KEMPINGO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO   (T2-347) 
PRIEDAS 


DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS EFEKTYVIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ GAIRIŲ PATVIRTINIMO  (T2-348) 
PRIEDAS 
2014-12-18 POSĖDŽIO PROTOKOLAS


Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams