Pradžia
Lt En

2019-01-31

DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
T2-1

DĖL pavedimo KLAIPĖDOS miesto SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUI (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai) ATLIKTI veiklos plane nenumatytą auditą
T2-2

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRUI
T2-3

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO
T2-4

DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „ALINGRA“ 
T2-5

DĖL Akcinės bendrovės „klaipėdos vanduo“ dalyvavimo reorganizavime   
T2-6

DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ sąrašO
PRIEDAS
T2-7

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DALININKO KAPITALO DIDINIMO  
T2-8

DĖL klaipėdos miesto savivaldybės ĮMONIŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO
T2-9

DĖL klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-296 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
PRIEDAS
T2-10

DĖL SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLoms priskirtų APTARNAVIMO TERITORIJŲ 2019–2020 mokslo metŲ PRIĖMIMUI nustatymo
PRIEDAS
T2-11

DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
T2-12

DĖL Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo NR. T2-143 „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“ pakeitim
T2-13

DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE ,,MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS DIEGIANT KOKYBĖS KREPŠELĮ“ PARTNERIO TEISĖMIS
T2-14

DĖL NEMOKAMO VAŽIAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠUOJU TRANSPORTU 2019 M. ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ METU
T2-15

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ 2019 METŲ PLANO PATVIRTINIMO|
PRIEDAS
T2-16

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
PRIEDAS
T2-17

DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ skaičiaus SAVIVALDYBĖS bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 mokslo metams NUSTATYMO
PRIEDAS
T2-18

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
PRIEDAS1
PRIEDAS2
PRIEDAS3
PRIEDAS4
PRIEDAS5
PRIEDAS6
PRIEDAS7
PRIEDAS8
PRIEDAS9
PRIEDAS10
PRIEDAS11
PRIEDAS12
PRIEDAS13
PRIEDAS14
PRIEDAS15
PRIEDAS16
PRIEDAS17
PRIEDAS18
PRIEDAS19
PRIEDAS20
PRIEDAS21
PRIEDAS22
P
RIEDAS23
PRIEDAS24
PRIEDAS25
PRIEDAS26
PRIEDAS27
PRIEDAS28
PRIEDAS29
PRIEDAS30
T2-19

DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO

PRIEDAS
T2-20

DĖL Jurgio Lėbarto atminimo įamžinimo
T2-21

DĖL alfonso ramanausko atminimo įamžinimo
T2-22

DĖL klaipėdos VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS SPORTO KLASIŲ MOKINIŲ ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

PRIEDAS
T2-23

DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejui
T2-24

DĖL darbo sutarties su BIRUTE BARTAŠIŪTE nutraukimo
T2-25

DĖL pritarimo paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarčių formoms
PRIEDAS1
PRIEDAS2T2-26

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN
T2-27

DĖL KADENCIJOS NUSTAtymo Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriui
T2-28

DĖL Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolierĖS DAIVOS ČEPORIŪTĖS KASMETINIO TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO MOTYVUOTO SIŪLYMO ĮGYVENDINIMO
T2-29

DĖL Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo PAtvirtinimo
1PRIEDAS
T2-30

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (T2-31)
PRIEDAS 

DĖL PRAŠYMO PERDUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS PATEIKIMO (T2-32)

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL SKAITMENINIŲ INOVACIJŲ CENTRO (SIC) SUKŪRIMO IR VYSTYMO PROJEKTUI (T2-33) 
PRIEDAS 

DĖL PRITARIMO PAPILDOMO SUSITARIMO PRIE 2018 M. RUGSĖJO 24 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL KLAIPĖDOS MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO NR. J9-2011 PROJEKTUI (T2-34)
PRIEDAS 

DĖL MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (T2-35)
PRIEDAS 

 

 

Jūsų vardas
Jūsų el. pašto adresas
Klaidos arba netikslumo aprašymas
Loading
Lt En
Gyventojams